Středa 29. května 2024
ikona hodiny18. 11. 2019 10:43

ICF Kouč: Partner pro podnikání 

Role kouče ve výrobních firmách

Průmysl 4.0 neboli digitální transformace představuje zcela nový způsob vzájemného propojení lidí, dat a procesů. Strategie digitální transformace, která se zaměřuje na tyto tři pilíře, umožnuje společnostem vytvářet hodnotu pro zákazníky a zachovat si konkurenční výhody.

Blanka Hudecová Blanka Hudecová autor

Profesionální kouč ICF a regionální koordinátor ICF ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Jenže jak začít. Ukazuje se, že dobrý kouč a facilitátor může pomoci těm, kdo o procesech rozhodují, získat jistotu, že se svými týmy situaci zvládnou. Umožní jim, aby se podívali na svůj byznys jinýma očima a začali hledat novou cestu ke konkurenceschopnosti.

Umělá inteligence již klepe na dveře

Najdeme odvahu je otevřít? Již několik let se hovoří o Průmyslu 4.0. Koncept štíhlé výroby spojený se zaváděním optimálních procesů, odstraňováním úzkých míst ve výrobě a posilováním uvědomění zaměstnanců k zamezení plýtvání, si již firmy vzaly za své a zapracovaly do svých podnikových modelů. Jenže nová doba si žádá další pokrok. Digitalizaci a umělou inteligenci. Kam? Do výroby, ke zpracování dat pro kontrolu kvality, k vytvoření mostu mezi technickou realizací a byznysem, do účetních procesů. Pomocí metod a nástrojů Průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času a peněz a zvýšení flexibility firem. Tento další požadavek změny může být pro firmy příležitostí i hrozbou. Pokud ho uchopí správně a inovují svůj byznys, vykročí správným směrem. Jestliže se rozhodnou pozdě, nové konkurenční prostředí jim může vzít jejich vybudovanou pozici na trhu.

Není jen jedna správná cesta. I způsob, jakým firmy uchopí svou přeměnu, může být konkurenční výhodou. 

Jaké řešení zvolit?

Neexistuje jen jedna správná cesta. Za své praxe jsem navštívila mnoho výrobních firem a vím, jak je důležité ponechat firmě svobodnou volbu jak v postupech, tak v načasování a tempu. Firmy nemají rády, pokud k nim přijde na první schůzku člověk, který ví předem, jaké postupy a návody firmě nabídne. Staví se do role odborníka, má s podobným projektem zkušenosti a ví, co je pro konkrétní firmu nejdůležitější. Je to však jeho návrh, jeho řešení. Tento sebestředný postoj často způsobí negativní reakci, tým se postaví do obranné pozice a přestane kreativně myslet. Je to, jako by firma dělala všechno špatně.

Kouč je pro firmu partnerem, se kterým mohou v bezpečném prostředí bez poučování hledat nová řešení, měnit již nevyhovující postupy a formou brainstormingu objevovat revoluční myšlenky klíčových zaměstnanců. 

Kouč a firemní projekty

Pokud chcete měnit nevyhovující postupy, prodiskutovat priority nebo určit strategie, vyzkoušejte nejdříve pracovat s profesionálním koučem. To se jeví jako ideální řešení před případným náborem odborně-technického konzultanta. Kouč nenabízí technická řešení, ale dává firmě prostor, aby si sama nadefinovala svůj postup, který bude pro ni jedinečný. Kouč pracuje s jejími myšlenkami a potenciálem, s jejími zdroji. Dokáže dát firmě jistotu, že bude schopna na dalších cílech pracovat. Jak? Opřít se může o své dostatečně zralé týmy, které dokážou říct, co potřebují ke konkurenceschopnosti firmy. Firmy si najímají profesionálního kouče jako někoho, kdo umí svými otázkami a postupy týmy stmelit, pojmenovat role v týmu a kdo ukáže, jak budovat rozvoj firmy na specifických znalostech jednotlivců. Kouč je pro firmu partnerem, se kterým mohou v bezpečném prostředí bez poučování hledat nová řešení, měnit již nevyhovující postupy a formou brainstormingu objevovat revoluční myšlenky klíčových zaměstnanců.

Požadavek změny může být pro firmy příležitostí i hrozbou. Pokud ho uchopí správně a inovují svůj byznys, vykročí správným směrem. Jestliže se rozhodnou pozdě, nové konkurenční prostředí jim může vzít jejich vybudovanou pozici na trhu.

Práce s firemními týmy

Naše setkání probíhá tak, že firma specifikuje cíl, kterého chce ve svém reálném prostředí a čase dosáhnout. Mohou to být témata: Jak zvýšit konkurenceschopnost, Jak zapojit týmy do řízení změn, Jak uchopit svůj byznys v novém prostředí, Jak inovovat náš byznys model atd. Kouč zde nevystupuje jako expert na konkrétní problematiku, ale jako expert na proces hledání řešení. Prvotní komunikace probíhá v užším týmu, může to být šéf týmu, jeho nadřízený a další klíčový zaměstnanec. Jako kouč vedu tento tým k uvědomění si širšího cíle i dílčích cílů firmy. Jakmile je toto specifikováno, překládá se širšímu týmu, aby ho jeho členové rozpracovali a nacházeli další řešení a možnosti. Každý člen si do týmu přináší své znalosti, svoji motivaci, své hodnoty. Úkolem kouče je ukázat výhody rozdílných názorů a postojů, pak je stmelit a tým podpořit. Výsledkem je nalezení takových postupů, za kterými celý tým stojí.

INTERNATIONAL COACH FEDERATION (ICF)

ICF je největší profesní organizace světa v oboru koučování. Náročnou certifikaci ACC, PCC, MCC splňuje více než 30 000 koučů jako závazek k vysokým etickým a profesním standardům. V České republice najdete zástupce profesní organizace ICF ČR i v regionech mimo Prahu, kde podporují místní podnikatelské prostředí svým know-how. Koučové tak hrají důležitou a nezastupitelnou roli při budování firemní kultury v organizacích.

Foto: archiv COT group Blanka Hudecová Foto: archiv COT group

Jaké jsou výhody?

Výhodou spolupráce s profesionálním koučem je, že dokáže udržet pozornost týmu na požadovaném procesu řešení. Pokud je kouč i dobrý facilitátor, díky znalosti facilitačních technik dává prostor všem zúčastněným pro sdělení jedinečných myšlenek. Nutnou podmínkou pro úspěch konečného výsledku je dostatečná míra otevřené komunikace v týmu a motivace členů týmu najít řešení.

A co říct na závěr? Na základě svých zkušeností jsem jako kouč poznala, že není jen jedna správná cesta. I způsob, jakým firmy uchopí svou přeměnu, může být konkurenční výhodou. Přijďte získat a sdílet informace a konkrétní přístupy k procesu digitální transformace spolu s lídry českého byznysu na konferenci FENOMÉN 4.0 s názvem Změna řízená lidmi. Koná se 23. ledna 2020 ve Zlíně, kam vás srdečně zvu.

 

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Proč se vyplatí jít na vysokou školu?

„Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat...

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé...

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně...

Vztah s člověkem, který umí s vámi do...

„Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země,...

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během...

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...