×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 21. září 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny11. 2. 2020 08:08

Na ochranu kolektivních zájmů

Posílit prosazování práv spotřebitelů ve státech Evropské unie si klade za cíl navrhovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES.

Lucie Plachá autor

právník Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Návrh předložila Komise v dubnu roku 2018, v druhé polovině roku předložily svá doporučení Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor. Evropský parlament navrhl v rámci prvního čtení pozměňovací návrhy v březnu loňského roku a v současné době je projednáván v Radě.

Kvalifikovaný subjekt

Cílem směrnice je posílit kolektivní zájmy spotřebitelů ve stále více globalizovaném a digitalizovaném tržním prostředí. Návrh umožní spotřebitelům prostřednictvím tzv. kvalifikovaných subjektů podávat zástupné žaloby domáhající se ochrany ve spotřebitelských sporech. Kvalifikovaným subjektem mohou být jen neziskové organizace, jejichž předmětem činnosti je ochrana zájmů chráněných směrnicí, de facto zejména spotřebitelské organizace. Musí mít transparentní financování a zejména v konkrétních případech žalob musí prokázat, odkud finance na žalobu plynou. Výsledkem žaloby mohou být různé druhy opatření od opravy, přes výměnu a snížení ceny až k vrácení celé ceny. Kromě toho soud bude moci rozhodnout o povinnosti zdržet se určitého jednání nebo vydat deklaratorní rozhodnutí, které bude závazné pro rozhodování konkrétních sporů jednotlivých spotřebitelů v budoucnosti.

Informace pro veřejnost

Členské státy mají zajistit, aby dotčení spotřebitelé byli dostatečně informováni o probíhajících řízeních, jejich výsledcích a opatřeních, která byla nařízena. Toto je částečný posun od původního návrhu Komise, kdy informační povinnost měl obchodník porušující předpisy přímo uloženu právním předpisem. Směrnice dále požaduje, aby výše nákladů spojených s podáním zástupné žaloby (soudní poplatky) a s celým řízením nebyla tak vysoká, aby odrazovala od podání žaloby.

Pravidla proti zneužití

Návrh také obsahuje ustanovení, která mají zabránit zneužívání zástupných žalob. Proto by měly být ve vnitrostátní úpravě vyloučeny takové prvky, jako je odškodnění represivní povahy. Zároveň návrh obsahuje povinnost transparentního financovaní zástupné žaloby a zákaz pro podnikatelské konkurenty financovat zástupné žaloby.

Pozor na dvoukolejnost

Sporným bodem, na který v poslední době poukázala odborná veřejnost prostřednictvím Eurochambres, je možná dvojkolejnost kolektivních žalob, které návrh dělí na žaloby přeshraniční a vnitrostátní. Návrh tak bere ohled na státy, které již úpravu kolektivních žalob přijaly, aby nemusely uskutečnit podstatné změny ve vnitrostátním procesním právu. Bohužel definice vnitrostátních žalob obsažená v návrhu je natolik široká, že v mnoha případech může docházet k tomu, že i žaloby, které mají podstatný přeshraniční prvek, budou projednávány jako vnitrostátní. Mohlo by tak docházet i k zneužití systému, kdy by spotřebitelé z jednoho členského státu mohli být reprezentováni kvalifikovaným subjektem v jiném členském státě, jehož právní úprava je benevolentnější. Je zde tedy nebezpečí paralelních sporů a spekulativního výběru, kde žalobu podat.

Nejnovější články

Analýzy
Nad boxy stále jasně vede doručení domů

Ačkoli se důležitost rychlého doručení diskutuje čím dál...

Ačkoli 29 % Čechů deklarovalo, že v konkrétním e-shopu...

Kromě rychlosti je při výběru e-shopu a rozhodování...

Přes často diskutovaný nárůst popularity doručovacích boxů se...

Analýzy
O procento vyšší tržby, o 30 procent větší náklady

Na první pohled vypadá standardní meziroční srovnání pro...

 „Nám v Czech Inn Hotels se daří, zvyšujeme...

Srpnová čísla jsou z hlediska obsazenosti lehce atypická....

Ze srpnových čísel českých hotelů vynikají v obsazenosti...

Trendy
Spořitelna investuje 5 milionů eur do biotechnologií

„Ústav organické chemie a biochemie je díky úspěchu...

Pro i&i Bio, který navázal na úspěšné působení...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Jak podchytit SEO pro svůj byznys a nezbláznit se z toho

Search Engine Optimization, zkráceně SEO, v češtině chápeme...

Obecně společným znakem SEO je zalíbit se Googlu....

Mít svižné a technicky správně zpracované stránky nemusí...

Při spravování obsahu vašeho webu nesmíte zapomínat i...

V principu platí, že vaší snahou by mělo...

Stejně jako každý digitální obor, i SEO v...

Expertní pohled
Nové tváře a trendy: Marketingové kampaně v čele s influencery

Nové influencerské tváře se objevují každou chvíli a...

Využití influencerů v marketingu má své výhody i...

Pokud ale nechcete svůj budget zbůhdarma vyhodit z...

Jak tedy ze spolupráce vytěžit maximum? Podle Ondřeje...

Čím více followerů, tím větší dosah… Zní to...

Málokterý influencer umí číst myšlenky. Hned na začátku...

Pohled z praxe
Prevence znamená lepší život

Proč se osobně tak zasazujete o spolupráci s firmami na péči...

Jak by měl management při zavádění změn postupovat?...