Úterý 18. června 2024
ikona hodiny11. 2. 2020 08:08

Na ochranu kolektivních zájmů

Posílit prosazování práv spotřebitelů ve státech Evropské unie si klade za cíl navrhovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES.

Lucie Plachá autor

právník Odboru legislativy, práva a analýz HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Návrh předložila Komise v dubnu roku 2018, v druhé polovině roku předložily svá doporučení Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor. Evropský parlament navrhl v rámci prvního čtení pozměňovací návrhy v březnu loňského roku a v současné době je projednáván v Radě.

Kvalifikovaný subjekt

Cílem směrnice je posílit kolektivní zájmy spotřebitelů ve stále více globalizovaném a digitalizovaném tržním prostředí. Návrh umožní spotřebitelům prostřednictvím tzv. kvalifikovaných subjektů podávat zástupné žaloby domáhající se ochrany ve spotřebitelských sporech. Kvalifikovaným subjektem mohou být jen neziskové organizace, jejichž předmětem činnosti je ochrana zájmů chráněných směrnicí, de facto zejména spotřebitelské organizace. Musí mít transparentní financování a zejména v konkrétních případech žalob musí prokázat, odkud finance na žalobu plynou. Výsledkem žaloby mohou být různé druhy opatření od opravy, přes výměnu a snížení ceny až k vrácení celé ceny. Kromě toho soud bude moci rozhodnout o povinnosti zdržet se určitého jednání nebo vydat deklaratorní rozhodnutí, které bude závazné pro rozhodování konkrétních sporů jednotlivých spotřebitelů v budoucnosti.

Informace pro veřejnost

Členské státy mají zajistit, aby dotčení spotřebitelé byli dostatečně informováni o probíhajících řízeních, jejich výsledcích a opatřeních, která byla nařízena. Toto je částečný posun od původního návrhu Komise, kdy informační povinnost měl obchodník porušující předpisy přímo uloženu právním předpisem. Směrnice dále požaduje, aby výše nákladů spojených s podáním zástupné žaloby (soudní poplatky) a s celým řízením nebyla tak vysoká, aby odrazovala od podání žaloby.

Pravidla proti zneužití

Návrh také obsahuje ustanovení, která mají zabránit zneužívání zástupných žalob. Proto by měly být ve vnitrostátní úpravě vyloučeny takové prvky, jako je odškodnění represivní povahy. Zároveň návrh obsahuje povinnost transparentního financovaní zástupné žaloby a zákaz pro podnikatelské konkurenty financovat zástupné žaloby.

Pozor na dvoukolejnost

Sporným bodem, na který v poslední době poukázala odborná veřejnost prostřednictvím Eurochambres, je možná dvojkolejnost kolektivních žalob, které návrh dělí na žaloby přeshraniční a vnitrostátní. Návrh tak bere ohled na státy, které již úpravu kolektivních žalob přijaly, aby nemusely uskutečnit podstatné změny ve vnitrostátním procesním právu. Bohužel definice vnitrostátních žalob obsažená v návrhu je natolik široká, že v mnoha případech může docházet k tomu, že i žaloby, které mají podstatný přeshraniční prvek, budou projednávány jako vnitrostátní. Mohlo by tak docházet i k zneužití systému, kdy by spotřebitelé z jednoho členského státu mohli být reprezentováni kvalifikovaným subjektem v jiném členském státě, jehož právní úprava je benevolentnější. Je zde tedy nebezpečí paralelních sporů a spekulativního výběru, kde žalobu podat.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Češi plánují na dovolené více utrácet

Podíl těch, kteří si chtějí užít letní období...

Jak už bylo uvedeno – Češi preferují odpočinkovou...

V rámci celkových výdajů za dovolenou Češi nejvíce utratí...

Výzkum ukázal, že Čechy stále více zajímá při...

Letní dovolenou v zahraničí plánuje 60 % Čechů,...

Expertní pohled
Vzestup a pád Quick Commerce

Jak to ale někdy bývá, lákává myšlenka začala...

Covidová pandemie světovou ekonomikou řádně zacloumala a kromě...

Problémy hlavních Quick Commerce hráčů, jako je zmíněný...

Pro něco takového je potřeba jak využití moderních...

Cestovní ruch
Pusťte dovolenou k vodě!

Kampaň Pustit k vodě je produkt zaměřený na...

Střední Čechy zaznamenaly v minulém roce nejvyšší návštěvnost...

Střední Čechy mají díky Labsko-Vltavské cestě více splavných...

Po covidu obliba domácích dovolených silně vzrostla. Původně...

Nejnovější Expertní pohled

Cestovní ruch
Češi plánují na dovolené více utrácet

Podíl těch, kteří si chtějí užít letní období...

Jak už bylo uvedeno – Češi preferují odpočinkovou...

V rámci celkových výdajů za dovolenou Češi nejvíce utratí...

Výzkum ukázal, že Čechy stále více zajímá při...

Letní dovolenou v zahraničí plánuje 60 % Čechů,...

Expertní pohled
Vzestup a pád Quick Commerce

Jak to ale někdy bývá, lákává myšlenka začala...

Covidová pandemie světovou ekonomikou řádně zacloumala a kromě...

Problémy hlavních Quick Commerce hráčů, jako je zmíněný...

Pro něco takového je potřeba jak využití moderních...

Expertní pohled
Proběhl globální veletrh New Manufacturing World

Předseda představenstva společnosti Daimler, Ola Källenius, se ve...

Automobilový průmysl byl vždy hnací silou technického pokroku....

V praxi konvenční vývojové metody při řešení složitých...

Partner společnosti Drees & Sommer Florian Langlotz a...

Veletrh New Manufacturing World je začátkem série konferencí,...