Středa 27. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny16. 3. 2020 06:28

Fenomén pro 3. tisíciletí

Výstavba nízkoenergetických a pasivních budov z lokálních přírodních materiálů velmi dobře souzní s koncepcí udržitelného rozvoje. Takový druh staveb zažívá v době hlubšího ekologického uvědomění lidské společnosti dynamický rozvoj. A stejně jako se u nás kdysi objevil trend dřevostaveb, narůstá postupně i trend přírodních staveb založených na bázi dřeva, slámy a hlíny.

Viktor Karlík autor

koordinátor BAOBABY z. s., pořadatel konference Stavby z přírodních materiálů 2020

Foto: archiv Baobab Foto: archiv Baobab

Sdružení Baobaby jsem před lety zakládal s Danielem Grmelou, který na téma slaměných domů a přírodních staveb psal doktorandskou práci, s Lídou Temelovou, která se zajímala o výtvarné využití přírodních materiálů v rámci prostorové tvorby, a také s Martinem Dřímalem, architektem, který se zajímal o nízkoenergetické stavby z přírodních materiálů. V podstatě mě k tomu nápadu přivedla zkušenost při stavění mého vlastního domu, kdy nebylo možné sehnat architekta, balíky slámy ani dělníky schopné s nimi pracovat. V letech 2003–2008 se postavily v ČR tři slaměné domy, v posledních třech letech jsou to již desítky domů. A v loňském roce například byla již každá přibližně čtyřicátá realizovaná dřevostavba rodinného domu u nás izolovaná slaměnými balíky.

Takřka vyčerpané zdroje

Přírodní stavitelství vyhovuje dnešním trendům a požadavkům, stavby mohou dosahovat na nízkoenergetický až pasivní standard, vznikají často se specifickým designem, který využívá přírodně rostlé dřevo a přiznává i nejrůznější přirozené křivosti a zaoblené tvary. Do karet tomuto stavebnímu systému může hrát i to, že nabývá na síle odpor vůči plastům a toxickým materiálům, které prokazatelně ničí ekosystém a často i zdraví. Ve stavebních materiálech to je například polystyren, různé druhy polyuretanů, hliník, formaldehyd, cement a mnoho dalších materiálů využívaných v konvenční stavařině. Ta také ve velké míře využívá neobnovitelné zdroje a materiály, které velmi zatěžují ekosystém uhlíkovou stopou a jsou také těžce recyklovatelné a rozložitelné. Existují například studie, které upozorňují na to, že nám dochází písek, materiál nezbytný pro výrobu betonů. Současně je zřejmé, že v následujících letech bude v Česku vzhledem k nedostatku dřeva, probíhajícímu suchu a kůrovcové kalamitě nedostatek dřeva. Slaměné domy sice dřevo využívají, ale ve výrazně nižší míře než klasické dřevostavby.

Sláma v hlavní roli

Foto: archiv Baobab Foto: archiv Baobab

Je přírodní stavitelství udržitelné ve větším rozsahu? Tvrdím, že ano. Produkce pšeničné slámy v ČR je nad pěti miliony tun za rok, převážná část se jí nechává na poli jako hnojivo, část se používá na podestýlky, část pro výrobu biopaliv. Přesto se z našich analýz zdá, že pro stavebnictví by se dalo z roční produkce využít asi dvacet procent. To je každý rok materiál až pro 175 000 rodinných domů, navíc s pozitivní CO2 bilancí. Sláma je totiž lokální zdroj s minimální ekologickou stopou a nízkou zabudovanou energií pro výrobu a provoz budov.

Aby se do budoucna mohl tento stavební systém více rozšířit, je potřeba zapracovat především na inovaci stavebních technologií a materiálových toků na přírodní bázi. Velký potenciál vidím v modulární výstavbě ze samonosných slaměných panelů, což může zrychlit stavební procesy a díky tomu lze dosáhnout vyšší preciznosti a kvality. Proto v současné době vyvíjíme vlastní verzi slaměných panelů, které bychom ještě v tomto roce chtěli představit a nabídnout je zákazníkům.

Vedle materiálů potřebujeme samozřejmě i architekty a projektanty, kteří budou schopní v tomto duchu domy navrhovat. V přírodním stavitelství vidíme velký potenciál i příležitost pro inovace v duchu udržitelného rozvoje.

Móda, nebo trend?

Setkávám se často s otázkou, jestli je přírodní stavění vůbec pro masovější výstavbu vhodné. Odpověď není složitá, ve světě existuje již mnoho povedených příkladů nejen rodinných domů, ale i větších bytových jednotek. A zajímavé inspirativní projekty existují i u nás, stačí se podívat na ateliér Slamák či projekty Nature systém a Přírodní bydlení. V loňském roce například Slaměný dům postavený Janem Chvátalem získal hlavní cenu Energy Globe. Stavba svépomocí trvala tři roky, materiálem byla sláma, hlína, dřevo a výsledkem je dřevem vytápěný energeticky pasivní dům, který využívá dešťovou vodu i fotovoltaiku. Ze zahraničních projektů stojí za pozornost litevský Ecococon, britský Mod-cell, Rainbow ekosystém a Sergey-Makhno architects z Ukrajiny, německý ateliér Dirka Scharmera, švýcarský ateliér Werner Schmidt a mnoho dalších zajímavých projektů.

Naučili jsme se bezohledně brát to, co příroda vytvářela miliony let, na úkor budoucích generací a naučili jsme se po sobě zanechávat odpad, který dokáže znečišťovat naše životní prostředí stovky až tisíce let. Přírodní stavitelství je malým krokem proti tomuto proudu.

Nejnovější články

Aktuality
Landshut představil více než 15 řemeslných profesí

„Nedostatek řemeslníků a chybějící počet kvalifikovaných pracovníků vnímáme...

Jednou z účastnic celodenní akce byla i Monika...

Návštěva Dne řemesel a prohlídka města Landshut se...

Aktuality
České firmy se chtějí podílet na obnově Ukrajiny

„Po covidové pandemii přišla pro české firmy další...

„Aby se Ukrajina vrátila po invazi do standardů...

Analýzy ze Spořky
Letem světem: blbá nálada is all around

Struktura Ifo odhaluje, že v záporných hodnotách jsou...

Důvěra poklesla i v české ekonomice. Ve světle...

Poklesla také důvěra spotřebitelů. V případě spotřeby lze...

Něco pozitivního z Financial Times: „Nechci o Německu...

Nejnovější Expertní pohled

Trendy
Hyperautomatizace přinese úspory i rychlejší růst

Většina výrobních firem, které jsem mohl detailněji poznat,...

Expertní pohled
České firmy se do cirkulárního hospodářství příliš nehrnou

Cirkulární hospodářství je jeden z klíčových nástrojů pro...

Vedle šetrnosti nakládání s odpady se mohou firmy...

Přechod směrem k cirkulární ekonomice je v mnoha...

Evropská směrnice o nefinančním reportingu (CSRD), která podnikům...

Podle Jakuba Víta z EY Česká republika by...

Expertní pohled
Kdo jsou Granfluencers a co od nich čekat?

Marketéři a média poslední roky píší primárně o...

Podle článku v CNN Business se začínají z...

Problém většiny briefů značek pro digitální kampaně je,...