Středa 27. září 2023

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

ikona hodiny2. 7. 2020 15:48

Hospodářská komora spojila síly s pražským magistrátem na pomoc podnikatelům

Covid poradna pro podnikatele

Dopady koronavirové pandemie na podnikání jsou i po skončení nouzového stavu a zklidnění celé situace stále velmi citelné. Nejvíce zasažena byla bezpochyby česká metropole, jelikož jen na území hlavního města působí pětina všech podnikatelů z celé České republiky. Praha také dlouhodobě nese největší podíl na tvorbě českého HDP, podle posledních dostupných dat Českého statistického úřadu se v roce 2018 jednalo až o 25,8 %.

Darija Senčuková autor

Odbor legislativy, práva a analýz, Úřad HK ČR

Jaroslav Kopřiva spoluautor

Odbor legislativy, práva a analýz, Úřad HK ČR

Zdeněk Neužil spoluautor

Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR, projektový manažer PES

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Problémy, kterým museli a stále musí pražští podnikatelé čelit, budou mít do budoucna negativní vliv jak na výrobu, služby, tak i na trh práce a na tuzemské hospodářství jako celek.

Od června společně

Hospodářská komora si tuto skutečnost plně uvědomuje, a proto se rozhodla spojit síly s hlavním městem a pomoci podnikatelům, živnostníkům a firmám, kteří působí právě na území Prahy. Od června tak funguje elektronická poradna pro pražské podnikatele, kteří se v souvislosti s důsledky pandemie COVID-19 ocitli ve svízelné situaci, nevědí si rady a potřebují podat pomocnou ruku.

Obdobná poradna Hospodářské komory byla v provozu již v době vyhlášení nouzového stavu. Ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi bylo během dvou měsíců shromážděno více než 2750 dotazů a podnětů, které odborníci pečlivě zpracovávali a které Hospodářská komora brala v potaz při svých jednáních s vládou. Podnikatelé se nejčastěji zajímali o prostředky na podporu podnikání, jako jsou programy Antivirus, Pětadvacítka či se dotazovali na možnosti náhrady škody způsobené restriktivními opatřeními.

Rady po síti i osobně

Nově spuštěná elektronická poradna je jedním z dalších kroků, které poskytují hmatatelnou pomoc podnikatelům v této nelehké době. Na zodpovídání dotazů Hospodářská komora vyčlenila své specialisty a dotazy právního charakteru jsou vyhodnocovány opět ve spolupráci s externími advokátními kancelářemi. V případě zájmu je součástí poradny také zasílání informačního newsletteru týkajícího se právě aktuálních informací pro podnikatele a firmy.

Podnikatelé se ovšem nemusí omezit jen na čerpání rad a odborných názorů elektronickou formou. Hospodářská komora po dohodě s hlavním městem Prahou vyčlenila pro tento účel také čtyři kontaktní místa, kam se podnikatelé mohou přijít o své situaci s odborníky poradit i osobně a na poradenství tohoto typu jsou zřízeny úřední hodiny.

Hospodářská komora si je plně vědoma toho, že pomoc podnikatelům je v současných chvílích zcela zásadní při snahách o restart ekonomiky a národního hospodářství. Z toho důvodu věříme, že naše partnerství s hlavním městem má smysl a poskytne potřebnou podporu na složité cestě ke zvládnutí dopadů této krize.

Nejnovější články

Aktuality
Landshut představil více než 15 řemeslných profesí

„Nedostatek řemeslníků a chybějící počet kvalifikovaných pracovníků vnímáme...

Jednou z účastnic celodenní akce byla i Monika...

Návštěva Dne řemesel a prohlídka města Landshut se...

Aktuality
České firmy se chtějí podílet na obnově Ukrajiny

„Po covidové pandemii přišla pro české firmy další...

„Aby se Ukrajina vrátila po invazi do standardů...

Analýzy ze Spořky
Letem světem: blbá nálada is all around

Struktura Ifo odhaluje, že v záporných hodnotách jsou...

Důvěra poklesla i v české ekonomice. Ve světle...

Poklesla také důvěra spotřebitelů. V případě spotřeby lze...

Něco pozitivního z Financial Times: „Nechci o Německu...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč je dobré naučit se říkat NE!

To jsou všechno jistě velice důležité věci, a...

Nezařazené
Česká síť inovačních center Ynovate se rozšiřuje na Slovensko

Síť Ynovate vznikla na půdorysu dřívější spolupráce agentur...

„Propojujeme firmy s experty z celé České republiky....

„Žilinský kraj je historicky regionem inovativních a odvážných...

Nezařazené
Česku bez vize hrozí totální kolaps

Prvním krokem k budoucnosti je podle Zdeňka Zajíčka...

„Musíme vykročit z bludného kruhu, jinak skutečně zůstaneme...