Pondělí 20. května 2024
ikona hodiny25. 8. 2020 14:11

Kurzy technické přípravy výroby a základů výrobních technologií na FaME UTB ve Zlíně

Vstanou noví inženýři

Na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FaME UTB) lze studovat obor Průmyslové inženýrství. Studenti se na fakultě učí sestavovat technologické a výrobní postupy na jednoduchých strojních součástech a tím lépe chápou celkovou náročnost procesu výroby. Na základě zadaného problému a vstupních parametrů vyhledávají studenti z katalogů a dostupných zdrojů potřebné informace, provádějí výpočty řezných podmínek, atd. ve stejném duchu, jako je tomu ve výrobních podnicích.

Josef Sedlák Josef Sedlák autor

pedagog Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Foto: archiv FaME UTB Zlín Foto: archiv FaME UTB Zlín

Mezi znalosti, které studenti kurzů získají, patří seznámení se se základními konvenčními technologiemi obrábění, ale rovněž dostanou do podvědomí i moderní CAD/CAM a CNC technologie, s jejichž pomocí lze vyrábět složité strojní součásti z různorodých materiálů. Mimo jiné se studenti naučí aplikovat i vhodné řezné nástroje, které jsou za účelem trvanlivosti, respektive životnosti opatřeny různými typy moderních povlaků. V rámci svých bakalářských a diplomových prací si mohou studenti ověřit své znalosti, respektive zhmotnit své myšlenky do podoby výroby reálného výrobku, ale i propočtu vhodnosti jeho výroby po stránce ekonomické.

Oblast výrobních technologií je velmi náročná na široké spektrum znalostí a vědomostí. Studenti se naučí orientovat se v návrzích, koncepcích jejího řízení, následné výrobě a zároveň musí mít technické, logické a expertní znalosti nejen z oblasti strojírenství. Nezanedbatelnou roli u každého konstruktéra, technologa a ekonoma, respektive průmyslového inženýra, hraje při tvorbě produktu schopnost systémového a strukturovaného myšlení, dovednost řídit řešený problém a také schopnost komunikace s lidmi různého profesního zaměření.

Foto: archiv FaME UTB Zlín

doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D.

Působí jako docent na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FaME). Oblastí jeho zájmu je metodika technologické přípravy výroby strojírenských součástí, navrhování výrobních postupů a analýza příslušných souvislostí v technologii výroby strojních součástí. Další oblastí, které se věnuje, jsou technologie základních metod obrábění z hlediska fyzikální a chemické interakce systému stroj-nástroj-obrobek-přípravek. Výuka právě těchto oblastí probíhá na Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů FaME.

Výuka strojírenských technologií je postavena na skutečnosti, že samotný profesně orientovaný studijní program Průmyslové inženýrství je koncipován tak, aby vychovával komplexní odborníky se znalostmi výrobních procesů, průmyslového inženýrství a dalších disciplín s přímým vztahem k technické praxi, což vyžaduje dobrý přehled o výrobních technologiích a fyzikálních zákonech, které jsou jejich základem.

Výrobní technologie v dnešní době udávají trend a jsou obecně motorem naší ekonomiky. Jednotlivé prvky výrobního procesu (výrobní zařízení, řezné nástroje, obráběné materiály, pracovníci) a pravidla, která určují jejich vzájemné vazby (technická příprava výroby) kladou na studenty patřičné požadavky zejména po teoretické, ale i po praktické znalostní stránce. Studenti se také seznamují s moderní oblastí 3D digitalizace a aditivních technologií výroby – technologií 3D tisku. Technologii 3D tisku, známé spíše pod názvem Rapid Prototyping, je věnována náležitá pozornost, protože právě díky 3D tiskárně s využitím aditivní metody FFF jsou studenti schopni realizovat svoje myšlenky a přenést je do fyzické podoby.

Velkým přínosem vyučovaných kurzů je pochopení základních principů strojírenské výroby a problémů s ním spojených a také to, že připravujeme studenty do výrobní praxe a podporujeme jejich úspěšný vstup na trh práce. Vždyť právě po takovýchto kompetenčně připravených absolventech je na trhu práce značná poptávka.

V případě, že se studenti ve svém budoucím profesním životě potkají s podobným úkolem, budou kvalitními partnery v dané problematice, což lze považovat za nutný předpoklad pro hladký průběh a úspěšné ukončení jimi řešeného problému. Pochopením základních principů z oblasti strojírenství a navazujících odvětví získají studenti v průběhu studia na FaME UTB ve Zlíně, respektive na Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů, přehled o dané problematice a uvědomí si, jak důležitý prvek v systému tvoří a jak důležitou roli hrají na pozici průmyslového inženýra, pro kterou několik let studovali. Výuka průmyslového inženýrství na FaME vychází ze skutečných potřeb praxe, proto jsou naši studenti na ni dobře připraveni.

 

 

Nejnovější články

Cestovní ruch
Show nejen pro šotouše

Letošního ročníku Festivalu, který proběhne pod záštitou místopředsedy...

Kromě krásných parních lokomotiv z tuzemska i ze...

V pátek 13. září 2024 po obědě bude...

Kromě vystavených lokomotiv budou rovněž představeny vozy s...

Cestovní ruch
Inspirace pro svatbu na zámku Nelahozeves

Co zámek nabídne? Dopoledne od 10 hodin je...

V roce 2022 se v ČR uskutečnilo na padesát pět...

Zámek Nelahozeves má konkurenční výhodu v relativní blízkosti Prahy...

Akce Inspirace ke svatbě na zámku se samozřejmě...

Analýzy
Kyberzločinci zneužívají nové zranitelnosti o 43 % rychleji

Společnost Fortinet, světový lídr v oblasti kybernetické bezpečnosti...

Útoky začaly v průměru 4,76 dní poté, co...

Útoky se týkaly méně než 9 % všech...

Botnety prokázaly neuvěřitelnou odolnost – v průměru trvalo...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Firmy řeší, jak pojmout home office

Výhody plynoucí z možnosti využívání home office jsou...

Videokonferencím se někteří zaměstnanci ještě nedávno vyhýbali. Přinášely...

Do světa spotřební kancelářské elektroniky vstoupily také chytré...

Aktuální meeting roomy by měly být vybavené kvalitní...

Expertní pohled
Jestřábí ČNB dodala koruně nový impuls

Na domácím poli hraje koruně do karet změna...

My nadále počítáme s pozvolným posilováním koruny –...

Expertní pohled
Výhled pro černé zlato a možný dopad na ceny benzínu

Termínové kontrakty na ropu BRENT, WTI si připsaly...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v úterý podle listu...