Sobota 24. říjen 2020
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Index nálady: Praha ztrácí optimismus

Podíl pražských firem, které v druhé polovině roku 2020 očekávají zhoršení své ekonomické situace vzrostl. Ukazuje to takzvaný Komorový barometr – pravidelný projekt Hospodářské komory České republiky.

Martin Záruba ikona hodiny11. 9. 2020 10:17
Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Komorový barometr poukázal hned na několik zajímavých skutečností. Kromě vyššího podílu pesimistické nálady, který stoupl z 12 % na 32 %, se ukazuje, že podíl firem očekávajících ve druhém pololetí roku 2020 optimistický vývoj je stejný, tedy 32 %. Pro srovnání, v lednu 2020 očekávalo zlepšení ekonomické situace 31 % firem a zhoršení 12 %.

Aktuální výsledky jsou dány především rozložením podnikatelských sektorů v Praze. Mezi respondenty šlo z 80 % o poskytovatele služeb, kteří byli nejvíce postiženi opatřeními v období jarní koronavirové krize. V rámci celé České republiky totiž vypadá procentuální podíl služeb a průmyslových odvětví 57:43.

Vzhledem k tomu, že naprostou většinu ekonomických subjektů tvoří malé a a střední podniky, vypočítává Hospodářská komora z dat Komorového barometru navíc takzvaný Index podnikatelské nálady malých a středních podniků (SME Business Climate Index). Tento index je počítán jako průměr malých a středních podniků, které svůj další vývoj označují jako pozitivní nebo alespoň stabilní. Index se pohybuje v hodnotách od 0 (vše negativní) do 100 (vše pozitivní). Zatímco v prvním pololetí roku dělal index 89,9 (v rámci České republiky pak 82,2), aktuálně jde v Praze o hodnotu 51,8 (v rámci České republiky pak 56,6). Zajímavý je však fakt, že stále jde o lepší výsledek, než který byl na počátku recese v letech 2008 a 2009. Srovnávací hodnoty Indexu pro ostatní evropské země budou zveřejněny v říjnu 2020.

O anketě

Hospodářská komora ČR sbírá již více než 10 let pravidelně dvakrát ročně informace o podnikatelském sektoru v ČR v rámci tzv. Komorového barometru. Poslední šetření se uskutečnilo od 13. do 29. srpna 2020. Z respondentů byly v rámci spolupráce Hospodářské komory a magistrátu hlavního města Prahy vybrány jen ty firmy, které mají sídlo v  Praze (celkem 115). Výsledky byly porovnány s výsledky z ledna 2020 (tehdy celkem 96 respondentů z hl. m. Prahy).

Nejnovější články

Aktuality
Významní ekonomové se staví proti Trumpovi

Mezi signatáři figurují významní ekonomové, například laureáti Nobelovy...

Trump, který byl do úřadu zvolen v roce...

Aktuality
Otevírá se 1500 nových Balíkoven

Současnou koronavirovou situaci Česká pošta podle generálního ředitele...

Aktuality
Koyo Bearings pošesté Zaměstnavatelem regionu

Společensky odpovědná firma Koyo Bearings získala první místo...

„V návaznosti na světový den zdraví pořádáme Den...

Nejnovější Aktivity HK ČR

Aktivity HK ČR
Paušální daň zjednoduší život živnostníkům

Hospodářská komora koncept paušální daně poprvé představila podnikatelům...

Hospodářská komora paušální daň od začátku koncipovala jako alternativní...

Aktivity HK ČR
Stavební zákon: Prezidentův tým souhlasí s HK ČR

Kancelář prezidenta republiky pověřila předsedkyni Sekce územního a...

Za Hospodářskou komoru bylo jednoznačně doporučeno vrátit se k modelu...

Aktivity HK ČR
Vladimír Dlouhý: Vláda vyhověla prvním požadavkům

„Oceňuji, že členové vlády rychle reagovali na pondělní...

„Program Antivirus A bude prodloužen do konce roku...