Sobota 24. říjen 2020
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Konference ukázala, že teplárenství bude stát na třech zdrojích

Dny teplárenství a energetiky 2020

Přes devět stovek návštěvníků, téměř padesát přednášek a prezentace 101 firem. Taková byla konference Dny teplárenství a energetiky 2020.

Denisa Ranochová ikona hodiny24. 9. 2020 14:14
Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Svůj boj o uhlí jsme prohráli,“ řekl při zahájení konference Dny teplárenství a energetiky 2020 předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. Tím naznačil, že jediná noha, o kterou se naše tepelná energetika opírala desítky let, bude amputovaná. Nově přichází prostor pro plyn, biomasu a odpady.

Jsme v situaci, kdy musíme i přesto, že se nám to nelíbí, pravidla respektovat,“ řekl ve své přednášce, zprostředkované online, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zmínil, že i když Evropa deklaruje, že má vše v oblasti přechodu z uhlí na alternativní zdroje vyřešeno, není tomu tak. „Je to nějaká vize a cíl, ale s ohledem na to, co proběhlo v rámci koronaviru, bude podle mého názoru každá země přehodnocovat své ambice,“ okomentoval současnou situaci ministr Havlíček.

Odborníci se na konferenci Dny teplárenství a energetiky shodli na tom, že plnit cíle Pařížské dohody není reálné. Ať už z pohledu dopravy, energetiky nebo průmyslu. „Nejsem si jist, zda politické smýšlení současné Evropy skutečně zodpovědně domýšlí, co bude v roce 2050, možná i dříve, když o tom rozhodují lidé, kteří u toho rozhodně nebudou,“ řekl účastníkům konference ministr průmyslu a obchodu.

Jako prozatím nejschůdnější cesta se jeví technologie využívající energie z plynu.

Není pochyb o tom, že ekologizace je správná myšlenka a je třeba v ní pokračovat. Je však nezbytné, aby byly nástroje ekologizace uplatňovány s respektem k jednotlivým zemím. „Je to o rozumném útlumu uhlí,“ zdůraznil ministr. „Emisní povolenka je nástroj takřka zdrcující. Můžeme se bránit politicky, ekonomicky, pokud ale bude růst cena povolenek a snižovat se jejich množství, jde o obrovský tlak.“

Kudy vede cesta? Transformace musí být provedena v co nejkratším čase a pomoc je připravena, o tom několikrát ujistil hosty ministr Havlíček. Modernizační fond a fond obnovy jsou zdroje, kde by v co nejkratší době měli energetici najít dost finančních prostředků na přechod od uhlí. Zvláštní akcent přitom kladl opakovaně na slovo „rychlost“.

Jako prozatím nejschůdnější cesta se jeví technologie využívající energie z plynu. Memorandum podepsané mezi Teplárenským sdružením ČR a Českým plynárenským svazem nastínilo cestu spolupráce pro zachování soustav zásobování teplem.

Modernizační fond a fond obnovy jsou zdroje, kde by v co nejkratší době měli energetici najít dost finančních prostředků na přechod od uhlí.

Velmi jasné kontury má také přechod na technologie využívání energie z biomasy. Doba k použití této suroviny samozřejmě nahrává. Energetické zpracování dřeva napadeného kůrovcem se jeví jako jedno z nejefektivnějších. Připravovaná dohoda mezi teplárníky a Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, které na konferenci zastupoval Konstantin Kinský, zaručí dostatek paliva pro zamýšlené projekty. „Otázka zní, bude v budoucnosti biomasa? Ano,“ řekl Konstantin Kinský plénu ve své přednášce a informaci opřel o jasné exaktní argumenty.

Jako třetí, a ne nevýznamný zdroj, je energetické využívání odpadů. „Je opravdu škoda, že se odpady posouvají do roku 2030,“ řekl Richard Horký, jednatel firmy TTS energo z Třebíče k navrhovanému termínu omezení skládkování. Zdůraznil, že v teplárně v Třebíči by mohly tvořit až 30 procent výroby tepla. Poukázal na to, že by bylo dobré zohlednit usnesení hospodářského výboru, které navrhuje posunout omezení skládkování na rok 2028.

Nejnovější články

Aktuality
Významní ekonomové se staví proti Trumpovi

Mezi signatáři figurují významní ekonomové, například laureáti Nobelovy...

Trump, který byl do úřadu zvolen v roce...

Aktuality
Otevírá se 1500 nových Balíkoven

Současnou koronavirovou situaci Česká pošta podle generálního ředitele...

Aktuality
Koyo Bearings pošesté Zaměstnavatelem regionu

Společensky odpovědná firma Koyo Bearings získala první místo...

„V návaznosti na světový den zdraví pořádáme Den...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Zaměstnancům SAP pomáhá chatbot z Prahy

Anglicky komunikující HR Chatbot podporuje kromě textových zpráv...

HR Chatbot neslouží pouze k usnadnění práce zaměstnanců...

„HR oddělení tak například zjistí, kdy a s...

Pohled z praxe
Umělá inteligence v platebním systému

„Spotřebitelé očekávají okamžitý a nepřetržitý přístup ke svým...

Ať už jde o plánovanou údržbu nebo o...

Smarter STIP od Visa je jednou z několika...

Pohled z praxe
Koyo Bearings obhájila certifikaci Bezpečný podnik

Osvědčení Bezpečný podnik je dvakrát ročně udělováno Státním...