Úterý 16. dubna 2024
ikona hodiny6. 5. 2021 18:19

Projektanti postrádají jednotný náhled na výkon technického dozoru

Podle 75 % projektantů nepanuje napříč stavebním sektorem jednotný náhled na výkon technického dozoru. a stejné procento dotázaných odborníků spatřuje zásadní změnu pro výkon technického dozoru v zavedení BIM. Zaznělo to na dnešní konferenci investorů a stavebního dozoru a vyplývá to i z nejnovější Studie projektových společností, zpracované analytickou společností CEEC Research.

Veronika Blížkovská autor

Foto: Shutterstock.com Stavební dozor je slabinou Foto: Shutterstock.com

Z projektových společnosti, které se věnuji výkonu TDI, se v průměru 75 % z nich domnívá, že napřič stavebním sektorem nepanuje jednotný náhled na jeho výkon. O opaku je přesvědčeno 22 % oslovených. „Jednotný náhled napříč celým stavebním sektorem nepanuje, i když za poslední dekádu se podařilo prosadit a implementovat standardizované smluvní obchodní podmínky (FIDIC), kde je výkon technického dozoru řešen správcem stavby a z pozice asistentů správce stavby, výklad této činnosti již jednotliví veřejní zadavatelé chápou různě, což pak vyvolává nesoulad, a standardy FIDIC nefungují tak, jak by měly.“ vysvětluje, v čem spočívá nejednotný náhled, Zdeněk Jeřábek, statutární ředitel a člen správní rady společnosti INFRAM.

Zajímavá je otázka, zdali podle projektových společností současný model Obchodních podmínek FIDIC, Obchodních podmínek MD a Metodicky pokyn MD pro výkon TDI na stavbách pozemních komunikaci je dostačující a zda jsou tyto podmínky vhodně nastaveny. Dle 26 % dotázaných je současny model dostačující a podmínky jsou vhodně nastaveny. Dalších 31 % se domnívá, že model je dostačující, avšak podmínky nejsou vhodně nastaveny. Dle 4 % model není dostačující, ale podmínky jsou vhodně nastaveny. A podle další pětiny projektantů model není dostačující a podmínky nejsou vhodně nastaveny (20 %). Odlišného názoru je zbylých 19 %. „Podle mého názoru musíme i ve standardizaci našich služeb ujít ještě kus cesty. Myslím si, že bychom se mohli inspirovat například u sousedů – Německo, Rakousko. S tímto tématem by měly pomoci i komory a stát. S nastavením standardizace by určitě pomohly i konzultační společnosti vykonávající tyto služby. Standardizaci lze ale nastavit jen do určité úrovně jako jakýsi základ, ke kterému se individuálně dle potřeb projektu dá rozsah upravovat.“ dodává k této situaci Martin Mlčoch ředitel společnosti INVIN.

Společnost CEEC Research

je přední analytickou a výzkumnou společností zaměřující se na vývoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Její studie jsou využívány v současné době více než 17 000 společnostmi. Společnost CEEC Research vznikla v roce 2005 jako analytická organizace specializující se na zpracování výzkumů a analýz stavebního sektoru, následně se analytické zaměření rozšířilo i na další vybrané sektory ekonomiky, včetně stavebnictví. CEEC Research navíc k pravidelným a bezplatným analýzám také organizuje vysoce specializované odborné konference, kterých se účastní generální ředitelé nejvýznamnějších společností, prezidenti klíčových svazů, cechů a komor a rovněž ministři a nejvyšší představitelé státu z vybraných zemí.

 

 

Zajímali jsme se také o to, zda projektové společnosti považuji za správnou a transparentní situaci, kdy veřejný zadavatel (ŘSD) vykonává pozici správce stavby výhradně vlastními kapacitami a zbývající část výkonu technického dozoru je pote řešena externími konzultačními firmami. Dle 25 % dotázaných je tato situace správná a transparentní. Pouze částečně tuto situaci jako správnou a transparentní vnímá 46 % dotázaných. Jako nesprávnou a netransparentní tuto situaci vidí 23 % projektantů.

S ohledem na digitalizaci českého stavebnictví a zaváděni BIM spatřuje v zavedeni BIM zásadní změnu pro výkon technického dozoru v průměru 75 % dotázaných projektantů. Z toho 40 % oslovených je toho názoru, že se bude jednat o rozšířeni činnosti technického dozoru. Opačného názoru je 35 %, dle teto časti oslovených se o rozšířeni činnosti technického dozoru jednat nebude. Se zavedením BIM žádnou změnu nespatřuje téměř pětina (19 %). A zbylých 6 % je jiného názoru.

Marek Dajč, obchodně-výkonný ředitel společnosti SAFETY PRO, vysvětluje, jakým způsobem zavedením BIM výkon TDI ovlivní: „Zkušenost z dopravních projektů realizovaných pomocí BIM dokládá, že uvážlivé použití dat, informačních a komunikačních technologií a automatizace staveb zvyšuje kvalitu a snižuje náklady na výstavbu infrastruktury. 5D modelování zahrnuje nejen prostorové uspořádání, ale i čas a finanční náklady. Z hlediska činnosti a výkonu TDS ve vztahu k BIM se jednotlivé činnosti zrychlí a zefektivní na základě výše uvedených dat ohledně používání a zavádění staveb v BIM. Z našeho pohledu je zavedení metody BIM a digitalizace stavebnictví pro výkon TDS v současné době nezbytné a zkušenosti z již realizovaných projektů ukazují na efektivitu spolupráce všech zainteresovaných stran investičních projektů (investor, zhotovitel, projektant a TDS).“

Články autora Veronika Blížkovská

Nejnovější články

Názory
Geopolitika opět v centru pozornosti

Trhy jinými slovy věří, že další eskalace do...

A právě podpora Ukrajiny ze strany Spojených států...

Pohled z praxe
O krok blíž k výrobě zelené ropy

Pokud by totiž výklad zákona o odpadech a...

V Green Future se nám podařilo jako prvním...

Abych ukázal absurditu, která u nás legislativně panovala,...

To samozřejmě není jediný zádrhel, na který jsme...

To Česko překvapivě staví do úplně jiného světla...

Dělat v současné době nějaké závěry, jak přetahování...

Expertní pohled
Pět největších trendů v oblasti SASE pro rok 2024

Vedle toho se IT bezpečnostní týmy musí vypořádat...

Mít produkty od více dodavatelů téměř vždy vede...

SASE umožňuje přijetí zero-trust technologie. Princip zero-trust spočívá...

„Integrovaná řešení SASE musí být vybavena umělou inteligencí...

Dá se očekávat, že SASE bude plně flexibilní...

Monitorování digitálních zkušeností (DEM) je dnes často považováno...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Analýzy
Retail se těší na lepší časy

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy...

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend...

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna...

Analýzy
Která generace je nejupracovanější?

Podle průzkumu, který společnost Colliers zrealizovala mezi 503...

Více než polovina dotazovaných by totiž možnost zkrácení...

Čtyřdenní pracovní týden se testuje v mnoha firmách...