Sobota 25. května 2024
ikona hodiny14. 6. 2021 10:47

Změna myšlení je prvním krokem k cirkulární ekonomice

Cirkulární ekonomika – slova, která často slýcháme nebo čteme, ale jejich význam si mnohdy neumíme zcela přesně představit. Cirkulární ekonomika neboli oběhové hospodářství je na pořadu dne nejen v Evropě a v jejích institucích, ale stále větší měrou také na úrovni České republiky. Lidé i podniky si totiž čím dál více uvědomují, že není možné vyrábět donekonečna způsobem, který zdroje pouze čerpá a po jejich využití je do koloběhu žádným způsobem nevrací.

Lenka Janáková autor

Odbor legislativy, práva a analýz HK ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Spotřeba a ekonomický růst založený na využívání vzácných surovin, které pouze proběhnou řetězcem „vytěžit – vyrobit – použít – vyhodit“, v 21. století neobstojí. Naopak vyspělost ekonomiky se bude víc a víc posuzovat právě podle toho, jak pracuje se zdroji, jak dokáže prodloužit životní cyklus produktů a minimalizovat odpad jako takový. A je stále jasnější, že si nemůžeme dovolit spotřebovávat více surovin, než kolik jich dokážeme vyprodukovat. Většina materiálových toků má navíc pouze lineární povahu. Nadto poptávka po surovinách neustále roste, takže je v zájmu všech šetrněji nakládat s těmi, které jsme již získali, aby z nich vznikla další hodnota pro ekonomiku.

Cirkulární Česko 2040 se zaměřuje na 10 prioritních oblastí

  • Produkty a design
  • Spotřeba a spotřebitelé
  • Odpadové hospodářství
  • Průmysl, suroviny stavebnictví, energetika
  • Bioekonomika a potraviny
  • Cirkulární města a infrastruktura
  • Voda
  • Výzkum, vývoj a inovace
  • Vzdělávání a znalosti
  • Ekonomické nástroje

Rozsah zvolených oblastí vychází z předpokladu, že pohled na cirkulární ekonomiku v ČR musí být komplexní a zaměřit se na všechny fáze ekonomického cyklu.

Miliardy eur úspor

Cirkulární ekonomika nabízí řešení, a to prostřednictvím jejích základních principů, kterými jsou uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde suroviny neztrácejí hodnotu. Toho lze dosáhnout zaváděním opatření, jako je prevence vzniku odpadů, ekodesign výrobků, opětovné použití, čerpání energie z udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje. Aplikace takových opatření by mohla firmám v celé Evropské unii ušetřit 600 miliard eur, což je 8 % jejich ročního obratu. Tím by se také snížily emise skleníkových plynů ročně o dvě až čtyři procenta. Nový model hospodářství bezesporu otevírá také prostor pro inovace a nová pracovní místa. Cirkulární ekonomika přináší dobré výsledky i na makroekonomické úrovni. McKinsey & Company v roce 2015 odhadli, že díky aplikaci principů cirkulární ekonomiky by se Evropská unie, historicky závislá na dovozu surovin z celého světa, mohla nejen vypořádat se svými environmentálními a společenskými problémy, ale od roku 2030 ušetřit až 1,8 bilionu eur.

Lepší využití zdrojů

Krom oběhového hospodářství není moc dalších alternativ, kterými bychom mohli snížit environmentální zátěž, zlepšit energetickou účinnost i lepší využití zdrojů. Není pochyb o tom, že cirkulární ekonomika představuje pro Českou republiku obrovskou příležitost pro životní prostředí, ale především pro vytvoření zcela nového průmyslového odvětví a ekonomický rozvoj. Potřebujeme k tomu ovšem srozumitelnou a přímou politiku, jednoduchou legislativu, podporu inovací na všech úrovních a v neposlední řadě také progresivní myšlení. Na úrovni České republiky je připraven dokument formující nezbytné kroky k tomu, aby náš stát byl prostřednictvím cirkulární ekonomiky dlouhodobě odolný vůči environmentálním hrozbám, rozvíjel udržitelný společenský systém a ještě z toho profitoval. Jedná se o Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040), který reflektuje nezbytnost prosazení principů oběhového hospodářství v České republice, řadí oběhové hospodářství mezi její priority a který by na podzim roku 2021 měl být schválen vládou České republiky. Dokument Cirkulární Česko 2040 má za cíl, aby cirkulární ekonomika přinesla České republice podstatné environmentální, ekonomické a společenské přínosy, jako je zlepšení ochrany životního prostředí, posílení konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti, tvorbu nových pracovních míst a zvýšení surovinové bezpečnosti.

Nejnovější články

Aktuality
Praha se chystá na největší bitcoinovou konferenci

Do Prahy zavítá také Michael Saylor, CEO MicroStrategy,...

Jak název akce napovídá, setkají se zde zejména...

Pro foundery rozjíždějící svůj vlastní projekt bude velmi...

Aktuality
Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále

„Každý rok se těším, až uvidím finálové projekty...

Soutěž hledá a oceňuje ty největší ekologické nadšence...

Ekologická opatření v Botanické zahradě Přírodovědecké Fakulty Masarykovy...

Aktuality
České firmy zamíří do Černé Hory

Zástupci firem se k ministrovi připojí v neděli večer. V pondělí...

Černá Hora je kandidátským státem EU a je...

Náklady spojené s organizací mise si – stejně...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...

Expertní pohled
Nezávislý technický dozor investora šetří finance

Technický dozor má zajistit, aby byl stavební projekt...

V České republice často dochází k problémům s...

V mnoha zemích je standardem, že veřejné projekty...

Zavedení přísnějších kvalifikačních kritérií by zajistilo, že technické...

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...