Úterý 28. května 2024
ikona hodiny9. 7. 2021 09:23

Zdravotní programy na míru

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR MUDr. David Kostka zohledňuje unikátnost společností, kterým nabízí kompletní Zdravotní manuál připravovaný na míru. V čem vidí budoucnost a jak přistupuje k aktuálnímu tématu očkování?

Renata Kučerová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Co znamená ocenění Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna v zemi, které jste vloni získali z rukou neziskové organizace Health Care Institute?

Uspět v této kategorii obnáší vysokou finanční kondici a účelné vynakládání svěřených finančních prostředků. Znamená to, že máme vyvážené hospodaření k uspokojení všech požadavků, které jsou na nás kladeny ze strany zdravotnických zařízení. Jsem rád, že vztahy s nimi jsou v našem případě na skvělé úrovni. Zkrátka děláme svoji práci tak, aby byla co nejlepší.

Co vás, vedle zmíněného ocenění, poslední dobou z hlediska vaší pojišťovny nejvíce potěšilo?

Že jsme zvládli pandemii covidu-19 bez výraznějších výpadků činnosti. Směrem k partnerům i zaměstnancům jsme dostáli svým závazkům. Pevně věřím, že krize už je z valné části za námi a že se budeme moci zapojit do klasické činnosti, tedy zajišťování kvalitní a dostupné péče našim pojištěncům.

Foto: ZP MV ČR

ZP MV ČR v číslech

  • přes 8 milionů Kč bylo vloni vyplaceno klientům na příspěvky z Fondu prevence, související s nemocí covid-19
  • 1 500 Kč přispívá dětem (dospělým 1 000 Kč) na očkování proti chřipce a dalším
  • 1 500 Kč přispívá dětem (dospělým 500 Kč) na péči o duševní zdraví u klinických psychologů a klinických logopedů

Co je hlavní myšlenkou projektu Zdraví do firem?

Důležitost a výhodnost předcházení problému před hašením vzniklého požáru… V ústřední roli je zdravý zaměstnanec, což zdravotně odpovědné firmy velice dobře chápou. Proto klademe tak velký důraz na prevenci, která je mimo jiné levnější než samotná léčba. Spolupracujeme například s českým řetězcem Albert Česká republika, pro jehož zaměstnance připravujeme programy na míru. Jak to vypadá v praxi? V úvodní spolupráci jsme realizovali projekt prevence respiračních onemocnění na prodejnách. Analyzovali jsme specifika pracovních podmínek a s ohledem na to navrhli celý obsah a postup. Aktuálně se podílíme na webinářích a osvětě pro všechny zaměstnance Alberta. Témata se vybírají specificky dle potřeb – pitný režim, dermatitidy a komplikace spojené s nošením respirátorů, nebo prevence obezity. Doufáme, že epidemiologická situace nám dovolí realizovat dlouho odkládané Dny zdraví na vybraných pracovištích, kde se zaměstnanci mohou nechat i přímo vyšetřit. Všichni už se na to moc těší.

Na které zdravotní problémy se zaměřujete v obecné rovině?

Především nám jde o vyvážený životní rytmus. Pokud člověk tráví většinu pracovního času u počítače, je třeba přiměřená kompenzace pohybovou aktivitou. Dokážeme zajistit nutriční poradenství a různá vyšetření, od nichž se odvíjí následná péče. Dále se zaměřujeme na civilizační a kardiovaskulární choroby nebo onkologická onemocnění. Specifická je určitě podpora zaměstnanců v profesích s vyššími zdravotními riziky, což je skupina, která u ZP MV ČR tvoří velkou část klientů. Rozhodně. Pro hasiče, policisty nebo záchranáře, pracující v terénu, jsou prioritami očkování nebo rehabilitační ozdravné pobyty. Pružně jsme reagovali při epidemii spalniček – zajistili jsme vakcinaci, aby nedošlo k neschopnosti těchto lidí zasahovat.

Podcasty s odborníky

Jako jediná zdravotní pojišťovna připravila ZP MV ČR pro své klienty seriál edukačních podcastů Zdraví v kostce, kde si mohou poslechnout řadu zajímavých rozhovorů s odborníky na témata související se zdravím a zdravým životním stylem. Jedním z témat je například podcast Očkování jako cesta z covidové pasti.

Jak se vaší optikou změnil zdravotní stav populace během uplynulého covidového období?

Lékaři mnohdy nebyli schopni poskytovat péči v plném rozsahu. Některá vyšetření se odkládala v důsledku jiných priorit, zejména pak přeměny zdravotnických zařízení v covidová pracoviště. Bude nějaký čas trvat, než se situace srovná. Naše pojišťovna od 1. července 2021 otevřela projekt cílených pozvánek na onkologická vyšetření, zaměřená především na rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva, protože u těchto onemocnění hraje roli včasné podchycení.

Home office měl u spousty lidí za následek přibírání na váze. Jak vážný je tento problém?

Průzkum ukázal, že od loňského září do začátku letošního března přibralo na váze téměř 41 procent respondentů. Bezmála 29 procent ztloustlo od jednoho do čtyř kil. Pět a více kilo pak nejčastěji přibrala věková kategorie 27 až 35 let – bylo to téměř 11 procent z dotázaných. Na vině může být zhoršená životospráva, nedostatek pohybu, ale i stres z nepředvídatelné doby. Není divu, že 30 procent respondentů uvedlo, že se cítí nejistě nebo má úzkosti.

Varováním je, že nadváha a zvláště pak obezita může být spouštěčem fatálních civilizačních onemocnění…

Proto se snažíme své klienty motivovat k pohybu a zdravému životnímu stylu. Z Fondu prevence, čítajícího 20 programů, jim přispíváme na pravidelné sportovní aktivity, plavecké kurzy nebo dětské letní pohybové a ozdravné pobyty v přírodě.

Pandemie zdůraznila otázku digitalizace zdravotnictví. Co se děje na tomto poli a jak se zapojuje vaše pojišťovna?

V telemedicíně a distanční péči vidíme budoucnost. Například v Plzeňském a Ústeckém kraji máme pilotní projekt využívající online komunikace, což je výhodné zejména pro klienty ve vzdálenějších oblastech. Lidé jsou rádi, když nemusí pokaždé cestovat k doktorovi. Díky tomu je možné například u těhotné nastávající maminky s cukrovkou monitorovat na dálku hladinu glykémie prostřednictvím praktického lékaře. Na podzim službu vyhodnotíme, rádi bychom ji rozšířili do dalších lokalit. Každopádně za distanční péči se poslední dobou považovalo ledacos, a ne vždy to naplňovalo přesná kritéria. Jasný rámec, stejně jako financování v tomto směru, uděluje Ministerstvo zdravotnictví.

Zdá se ale, že služby „na dálku“ mají svůj smysl.

Hodně se tento trend potvrzuje u velice využívané konzultační služby Lékař na telefonu, která je našim pojištěncům k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu. Mohou se bezplatně poradit s kvalifikovanými lékaři ohledně zdravotního stavu, užívání léků, nejasností v lékařských termínech a dalších záležitostí mimo akutní zdravotní potíže. V počtu volání jsme se dostali na desetinásobky čísel z roku 2018, kdy jsme službu uvedli.

Ukázka příspěvků ZP MV ČR na podporu zdravého životního stylu

  • organizované cvičení určené pro děti
  • sportovní kurzy/kroužky (včetně kroužků dobrovolných hasičů pro děti) určené pro děti
  • sportovní soustředění nebo lyžařský výcvik
  • organizované plavání nebo cvičení dětí s rodičem
  • organizované plavání nebo organizovaný plavecký kurz určené pro děti – např. plavecký oddíl, kurz organizovaný školkou nebo školou v ČR
  • individuální sportovní pohybové aktivity a sporty dlouhodobého charakteru rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu, posílení středu těla, napomáhající ke zlepšení či podpoře kondice, určené pro děti

Tématem dnešní doby je očkování proti covidu-19. Objevuje se spor mezi právy jednotlivce na svobodnou volbu a kolektivním právem na zdraví a ochranu obyvatelstva. S tím jsou spojené výhody pro bezinfekční skupiny, někdo to ale vnímá jako diskriminaci těch ostatních, rizikových. Jaký je osobní pohled lékaře, ředitele zdravotní pojišťovny?

Jednoznačně podporuji očkování. V tuto chvíli jde o jediné východisko a neexistuje jiná spolehlivější varianta ochrany proti této nemoci. Ovšem jsem pro dobrovolnou volbu každého člověka. Lidé by měli mít na paměti, že následky covidu-19 jsou v některých případech hodně těžké. Také proto nabízíme následnou postcovidovou péči s příspěvkem na úhradu lázeňských pobytů.

Někteří lidé s prodělaným covidem-19 si myslí, že mají protilátky a očkování tedy nepotřebují.

I těmto lidem jsme schopni vyjít vstříc. Jako jediná pojišťovna v České republice jsme zapojeni do sérologické prospektivní studie na zjištění IgG paměťových protilátek proti nemoci covid-19, která je svým rozsahem největší na světě. Přispíváme na tři vyšetření v půlročních intervalech, během kterých se člověk dozví, jak je na tom v tomto ohledu se svou imunitou. Studie má úspěch, během půl roku se do ní zapojilo třicet tisíc klientů.

Jak vidíte vývoj covidové situace v průběhu letošního léta a na podzim?

I když jsem optimista, obávám se, co si lidé přivezou z dovolenkových destinací. Zároveň doufám v zodpovědnost a obezřetnost nás všech. O zdraví každého z nás rozhoduje v konečném důsledku osobní přístup.

Nejnovější články

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
V globální ekonomice narůstá protekcionismus

Nová cla ovlivní asi jen 4 % celkových...

V případě evropského sektoru automotive hrozí ještě agresivnější...

Expertní pohled
Jak se nestát terčem podvodů

K tématu šedé zóny novodobých investičních příležitostí promlouvá...

Šedá zóna investic se vztahuje k situacím, kdy...

Současný trh investic zůstává víceméně stabilní, i když...

Z některých názorů může vyplývat, že povinnost mít ISIN...

Pro nezkušené investory je důležité dodržovat několik základních...

Pamatujte, že pokud něco zní příliš dobře na...

Bondbot představuje společnost pro emisi dluhopisů, která vznikla...

Expertní pohled
Nad očekávání svižný růst mezd ECB od redukce sazeb neodradí

K dispozici je zatím pouze minimum tvrdých dat...

Tento pozitivní impuls do spotřebitelské poptávky ale dělá...