Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny23. 7. 2021 08:06

Hospodářská komora bude u modernizace a reformy systému veřejného zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ustanovil při Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu, jejímž hlavním úkolem je modernizace a reforma systému institucí ochrany veřejného zdraví tak, aby to odpovídalo požadavkům aktuální doby a navíc umožnilo lépe reagovat na budoucí zdravotní výzvy, včetně další možné pandemie. Členem skupiny byl jmenován také předseda Sekce pro zdravotnictví a sociální služby Hospodářské komory Ivo Hlaváč.

Martin Novotný autor

Petr Karban Petr Karban spoluautor

Novinář, marketingový expert. Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí jako Creative & Content Director a šéfredaktor několik titulů včetně publicistického portálu KomoraPlus.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

„Pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, nám nastavila zrcadlo a dala příležitost k tomu, abychom se z ní poučili a v budoucnu mohli lépe čelit obdobným hrozbám. Ochrana veřejného zdraví je oblastí, která potřebuje modernizovat. Proto jsem vytvořil pracovní skupinu složenou z expertů, která se bude pravidelně každý týden scházet a připraví koncept reformy těchto institucí,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pracovní skupinu tvoří

Předseda – Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty OU, člen mezioborové skupiny MeSES

Ivo Hlaváč, předseda Sekce pro zdravotnictví a sociální služby Hospodářské komory

Pavla Svrčinová, hlavni hygienička, náměstkyně ministra zdravotnictví

Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu

Eduard Ježo, ředitel Zdravotního ústavu Ostrava a Ústí nad Labem

Alena Šteflová, bývalá ředitelka kanceláře WHO v ČR, ex-náměstkyně MZ ČR, poradce ministra zdravotnictví

Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM, člen MeSES a Rady vlády pro zdravotní rizika

Dagmar Dzúrová, profesorka demografie, odbornice na sociální epidemiologii z Univerzity Karlovy

Srdan Matič, zástupce WHO v ČR

Pavel Hroboň, Centrum pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) a Advance Healthcare Management Institute

Pracovní skupina byla ustanovena na základě potřeby vytvoření respektované instituce, která řídí odborná stanoviska k epidemiím, jako je tomu v zahraničí. Východiskem je fakt, že pandemie, v rozsahu jako je současná pandemie koronaviru, se můžou v budoucnu opakovat. Nemusí přitom jít jen o infekční choroby, ale třeba i chronické nepřenosné. Skupina by se měla zabývat i ochranou zdraví v rámci životního a pracovního prostředí. Dalším úkolem, který si poradní orgán bere za cíl je větší míra centralizace řízení hygienických stanic a lepší koordinace všech složek celého systému v krizových situacích.

O potřebě reformovat a modernizovat celý zdravotní systém se podobně jako o reformě systému penzijního hovoří dlouhá léta. Pandemie tuto potřebu ještě zvýraznila, když ukázala slabiny celého systému. Otázkou tedy je, zda by při této příležitosti nebylo vhodné nastartovat širší debatu o skutečně zásadní reformě celého zdravotnictví. Témata jsou nasnadě: digitalizace zdravotnictví, systém úhrad i financování včetně míry spoluúčasti, systém zdravotního pojištění, nepodkročitelná úroveň zdravotní péče i prevence, páteřní síť poskytovatelů péče na všech úrovních i vzdělávání pro zdravotnictví. To vše jsou podmínky, limitující v součtu kvalitu i dostupnost zdravotní péče. A současně podmínky, které nerámuje žádná dlouhodobá vize, na níž by byla celospolečenská shoda.

Nejnovější články

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Expertní pohled
Letní výprodej koruny: Úrokový diferenciál opět ve hře

V podobném duchu zapůsobila na kurz koruny také...

V kombinaci s horší růstovou dynamikou jsme proto...

To samo o sobě není povzbudivá zpráva pro...

V souhrnu jsme lehce revidovali letošní výhled na...

Oproti současným úrovním vidíme prostor pro solidnější zisky...

Z pohledu ČNB zatím není slabší koruna důvodem...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...

Aktuality
Sponzoringový program pro místní komunity

Holcim Česko dlouhodobě přispívá do rozvoje svého okolí...

Uzávěrka přihlášek do programu je 1. září 2024,...