Sobota 24. února 2024
ikona hodiny23. 7. 2021 08:06

Hospodářská komora bude u modernizace a reformy systému veřejného zdravotnictví

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ustanovil při Ministerstvu zdravotnictví pracovní skupinu, jejímž hlavním úkolem je modernizace a reforma systému institucí ochrany veřejného zdraví tak, aby to odpovídalo požadavkům aktuální doby a navíc umožnilo lépe reagovat na budoucí zdravotní výzvy, včetně další možné pandemie. Členem skupiny byl jmenován také předseda Sekce pro zdravotnictví a sociální služby Hospodářské komory Ivo Hlaváč.

Martin Novotný autor

Petr Karban Petr Karban spoluautor

šéfredaktor portálu KomoraPlus, měsíčníku Komora a magazínu Be the Best
Dlouhodobě se orientuje na ekonomická a společenská témata, podnikání, personalistiku, komunikaci, reklamu a marketing. V komunikační agentuře COT group působí také jako marketingový stratég a kreativní ředitel.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

„Pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět, nám nastavila zrcadlo a dala příležitost k tomu, abychom se z ní poučili a v budoucnu mohli lépe čelit obdobným hrozbám. Ochrana veřejného zdraví je oblastí, která potřebuje modernizovat. Proto jsem vytvořil pracovní skupinu složenou z expertů, která se bude pravidelně každý týden scházet a připraví koncept reformy těchto institucí,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pracovní skupinu tvoří

Předseda – Rastislav Maďar, děkan Lékařské fakulty OU, člen mezioborové skupiny MeSES

Ivo Hlaváč, předseda Sekce pro zdravotnictví a sociální služby Hospodářské komory

Pavla Svrčinová, hlavni hygienička, náměstkyně ministra zdravotnictví

Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu

Eduard Ježo, ředitel Zdravotního ústavu Ostrava a Ústí nad Labem

Alena Šteflová, bývalá ředitelka kanceláře WHO v ČR, ex-náměstkyně MZ ČR, poradce ministra zdravotnictví

Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM, člen MeSES a Rady vlády pro zdravotní rizika

Dagmar Dzúrová, profesorka demografie, odbornice na sociální epidemiologii z Univerzity Karlovy

Srdan Matič, zástupce WHO v ČR

Pavel Hroboň, Centrum pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) a Advance Healthcare Management Institute

Pracovní skupina byla ustanovena na základě potřeby vytvoření respektované instituce, která řídí odborná stanoviska k epidemiím, jako je tomu v zahraničí. Východiskem je fakt, že pandemie, v rozsahu jako je současná pandemie koronaviru, se můžou v budoucnu opakovat. Nemusí přitom jít jen o infekční choroby, ale třeba i chronické nepřenosné. Skupina by se měla zabývat i ochranou zdraví v rámci životního a pracovního prostředí. Dalším úkolem, který si poradní orgán bere za cíl je větší míra centralizace řízení hygienických stanic a lepší koordinace všech složek celého systému v krizových situacích.

O potřebě reformovat a modernizovat celý zdravotní systém se podobně jako o reformě systému penzijního hovoří dlouhá léta. Pandemie tuto potřebu ještě zvýraznila, když ukázala slabiny celého systému. Otázkou tedy je, zda by při této příležitosti nebylo vhodné nastartovat širší debatu o skutečně zásadní reformě celého zdravotnictví. Témata jsou nasnadě: digitalizace zdravotnictví, systém úhrad i financování včetně míry spoluúčasti, systém zdravotního pojištění, nepodkročitelná úroveň zdravotní péče i prevence, páteřní síť poskytovatelů péče na všech úrovních i vzdělávání pro zdravotnictví. To vše jsou podmínky, limitující v součtu kvalitu i dostupnost zdravotní péče. A současně podmínky, které nerámuje žádná dlouhodobá vize, na níž by byla celospolečenská shoda.

Nejnovější články

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...

Trendy
Moderní řešení jménem Cafédock

Kde se zrodil nápad na Cafédock? Před pár lety...

Jak vypadaly první prototypy? Jeden byl menší, se...

Kolik modelů v současnosti existuje? Nyní jsou ještě v oběhu...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Aktuality
V Brně se představí trendy v udržitelném byznysu

„Udržitelnost by měla být klíčovou součástí každé firmy,...

Hlavní součástí programu jsou přednášky odborníků z oblasti...

Aktuality
Zeleninu do letadel si Emirates pěstují samy. Ekologicky

Ta teď úspěšně dokončila převzetí společnosti Emirates Bustanica,...

Od svého uvedení na trh v červenci 2022...