Neděle 14. července 2024
ikona hodiny17. 8. 2021 15:52

Český výrobce řídicích systémů v pandemii nasmlouval zakázky za více než 800 milionů korun

Příbramské technologie se prosazují i ve světě

I přes řadu omezení spojených s covidem-19 dosáhla příbramská společnost ZAT ve fiskálním roce 2020 nejlepšího ročního výsledku v objemu získaných nových zakázek za posledních pět let. „Navýšili jsme tím backlog a zajistili práci pro naše zaměstnance na následující období v objemu přes jednu a půl miliardy korun,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.

Denisa Ranochová autor

Foto: ZAT Foto: ZAT

Objem tržeb v tomto období přesáhl 426 milionů korun. Hlavním předmětem činnosti společnosti ZAT i nadále zůstávají dodávky zakázkových řešení a řídicích systémů pro odvětví jaderné a klasické energetiky, průmyslových procesů, IoT technologií a výroba průmyslové elektroniky. Rozvíjejícími se oblastmi jsou e-Health, telemedicína a zakázkový vývoj podnikových softwarů. „I přes různá omezení a téměř nemožnost osobních kontaktů jsme v loňském fiskálním roce realizovali zisk na úrovni šesti procent. Nemalou měrou k tomu přispělo i fungování krizového štábu, který jsme jako jedna z prvních firem v České republice ustanovili už koncem února 2020. Díky vlastnímu systému a struktuře opatření, která definovala konkrétní kroky v rámci jednotlivých stupňů nebezpečí, covid-19 zásadně nezasáhl do fungování naší společnosti,“ doplňuje Vladislava Česáková, členka představenstva ZAT.

Koronavirová krize podle ní přispěla i k urychlení digitalizace řady firemních procesů. Nezastavily se ani investice do výroby, kdy firma investovala do nových výrobních strojů za téměř 40 milionů korun. Dalším významným krokem bylo dokončení fúze obchodní firmy Definity Systems, kterou společnost začlenila do své struktury v lednu 2019. Posílila tím softwarové kompetence zejména v oblasti vývoje zakázkového softwaru a tvorby nezávislých nadstavbových SW systémů.

Česká společnost ZAT

je předním dodavatelem řídicích a inteligentních systémů pro energetiku a průmysl ve světě. Ve svém oboru patří mezi lídry v oblasti automatizace jaderné i klasické energetiky, průmyslu, drážních systémů, plynárenství a smart systémů. Ve vývoji se zaměřuje na nové aplikace z Průmyslu 4.0 a IoT technologií. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent a SW aplikací pro moderní platformy. Je také certifikovaným výrobcem zdravotnických přístrojů. Firma sídlí v Příbrami s pobočkami v Plzni, Benešově, na Slovensku a Kubě. V současné době působí v 65 zemích světa.

Našlápnuté jádro

Mezi stabilní oblasti dodávek firmy patří segment jaderné energetiky, v němž v loňském roce ZAT zrealizoval projekty v objemu 150 milionů korun. Rozpracované a doposud nevyfakturované zakázky jaderné divize ke konci fiskálního roku činily 960 milionů korun.

Před pěti lety firma uvedla na trh nový bezpečnostní řídicí systém pro jadernou energetiku SandRA Z100, který se v současné době řadí mezi nejmodernější systémy ve svém odvětví na trhu. I díky tomu se firmě daří získávat stále více zakázek na zahraničních trzích. Jen v loňském roce uzavřela v jádře nový obchod v objemu 542 milionů korun.

Aktuálně ZAT realizuje dodávky do jaderných elektráren v Maďarsku, Francii, Arménii, Finsku, na Slovensku i v České republice. „Věříme, že naše kompetence a know-how budeme moci uplatnit nejenom při zakázkách v zahraničí, ale jako český dodavatel i při dostavbě jaderných bloků u nás,“ říká Karel Stočes, stratég pro segment jaderné energetiky.

Zacíleno na ekologizaci

Tepelné a vodní elektrárny i bioplynové stanice patří dlouhodobě mezi tradiční zákazníky ZAT. V loňském roce firma v tomto segmentu trhu realizovala zakázky v hodnotě téměř 50 milionů korun, ve stejném objemu se jí dařilo i v oblasti tržeb. Mezi nejvýznamnější zákazníky v loňském roce patřily společnosti Siemens Energy (teplárna Planá) v tepelné energetice a Vodohospodárska výstavba Bratislava (vodní elektrárna Gabčíkovo) ve vodní energetice. Pokračovaly také dlouhodobé projekty na rekonstrukci SKŘ na vodních elektrárnách společnosti ČEZ, konkrétně na vodní elektrárně Kořensko. „Pozitivní je, že prakticky ze sta procent šlo o dodávky s využitím vlastního řídicího systému SandRA,“ upřesňuje František Kural, stratég segmentu tepelné energetiky.

Důležitou oblastí, na kterou se společnost zaměřuje, je ekologizace. ZAT například v loňském roce podepsal smlouvu na dodávku řídicího systému odsíření pro Plzeňskou teplárenskou s termínem realizace v tomto roce. Nejrozsáhlejším projektem v zahraničí s přesahem několika let je rekonstrukce 1. bloku tepelné elektrárny Felton na Kubě. Dodávky ZAT se na tomto projektu pohybují okolo 55 mil. korun.

Smart systémy mají zelenou

Nejvíce rozvíjející se oblastí ve společnosti ZAT je divize Smart systémy. Segment zaměřený na vývoj a nasazování inteligentních systémů řízení a komplexních softwarových řešení opět překonal loňskou produkci a dosáhl tržeb ve výši 116 mil. korun. „Před dvěma lety jsme uvedli na trh platformu SimONet pro bezdrátový sběr, uložení, vyhodnocení a vizualizaci informací prostřednictvím IoT technologie, která se už úspěšně nasazuje v řadě projektů. Nově ji například používají k monitoringu vnitřního klimatu v místnostech mateřské školy v městském obvodu Plzeň 2 – Slovany,“ říká Václav Janoch, ředitel divize Smart systémy. Tato IoT technologie má řadu využití. Díky ní mohou správci budov ušetřit až 30 procent stávajících nákladů. Je určena k přesnému a zároveň levnému monitoringu pohybu a kontrole tras dopravních prostředků či strojů, k monitoringu nestandardních jevů na produktovodech a v distribučních sítích i v zóně 2 s rizikem výbuchu. Je přínosným asistentem zdravotníků u lůžek pacientů atd.

V divizi Smart systémy se dařilo i tradičnímu odvětví dopravy. „Pro Správu železnic jsme byli i v loňském roce významným dodavatelem diagnostických a řídicích systémů. Zajistili jsme bezpečnost a komfort cestujících v 50 železničních stanicích v České republice,“ doplňuje Václav Janoch.

V oblasti vývoje softwarových řešení firma pokračovala v zakázkách pro segment realit a developerských společností. Pracovala na vývoji zakázkového softwaru pro distributory elektronických součástek a podnikového SW pro vysoké školy. Realizovala obnovu aplikací pro zdravotní pojišťovny.

Nová high-tech linka na výrobu průmyslové elektroniky

Ve fiskálním roce 2020 opět rostla výroba průmyslové elektroniky, která meziročně navýšila tržby o 25 procent na 146 mil. korun. Významná je i výše nově uzavřených smluv na dodávky v hodnotě 181 mil. korun. Pro posílení výroby průmyslové elektroniky firma uvedla do provozu novou plně automatickou linku SMT3 za 33 milionů korun. „Ta patří ve své třídě ke špičkovým zařízením. V rámci výrobního zázemí zajišťuje osazování součástek určených pro povrchovou montáž (SMD) na desky plošných spojů. Zároveň je propojená s firemním ERP systémem jak pro zajištění datových vstupů, tak pro sběr výrobních dat. Jde o třetí linku na osazování součástek v našem portfoliu,“ říká Vladimír Pikard, ředitel divize Průmyslová elektronika. Umožní ZAT nejenom zvládnout nárůst výkonu, potažmo realizaci nasmlouvaných zakázek, ale automatickými procesními kontrolami přispěje i ke zvýšení už tak špičkové kvality výroby vyráběné průmyslové elektroniky.

Telemedicína a 3D nemocnice

Fiskální rok 2020 byl klíčový i pro divizi Medical. „Definitivně jsme se vyprofilovali jakožto lídr v oblasti e-Health a telemedicíny, kde se kromě realizace konkrétních zakázek podílíme na národní úrovni na formování a definování tohoto nového směru ve zdravotnictví,“ říká Roman Plavec, ředitel divize Medical. Zároveň si firma ve zdravotnickém sektoru upevnila postavení poskytovatele profesionální konzultační a poradenské činnosti při implementaci legislativy MDR a s ní spojených procesů. Dalším významným krokem byla finalizace nového terapeutického přístroje pro ozonoterapii Ozosmart. Mezi významné zakázky loňského fiskálního roku v tomto oboru patří realizace pilotního distribučního projektu pro Medical University of Vienn a zasmluvnění dodávek terapeutických přístrojů pro referenční soukromé ambulance v České republice a na Slovenku.

Výzva pro budoucnost

Rok 2020 byl pro společnost ZAT významný. Potvrdil nutnost dostatečné flexibility a adaptibility firmy, a to nejen vůči měnícím se potřebám a očekáváním zákazníků, ale i vůči změně podmínek výkonu práce s ohledem na vývoj pandemie. „Tyto nové zkušenosti nejen potvrdily správnost našeho směřování ke zvyšování digitalizace výrobních procesů, ale ukázaly i důležitost pružnosti a flexibility ve stylu komunikace a spolupráce, a to jak uvnitř firmy, tak směrem ven,“ doplňuje Česáková. Dlouhodobou vizí společnosti ZAT je být lídrem v oborech automatizace a inteligentních systémů zejména pro průmysl. „Z tohoto titulu se i nadále zaměříme na uplatňování stále se vyvíjejících trendů tak, aby pomáhaly dosahovat cílů nejen společnosti, ale, a to zejména, aby společnost ZAT díky nejmodernějším produktům napomáhala v dosahování cílů svým zákazníkům,“ uzavírá Vladislava Česáková.

 

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...