Sobota 24. února 2024
ikona hodiny8. 9. 2021 13:18

První ročník MBM TOURISM PRAGUE se vydařil, druhý se blíží a bude online

Turismus a služby s ním spojené byly pandemií zdecimovány a nyní se znovu rozbíhají. V mnoha státech představují významný zdroj příjmu, proto se i v rámci Evropské unie řadí mezi prioritní. Stejně tak je tomu i v rámci původně evropské, nyní již světové, sítě na podporu podnikání, Enterprise Europe Network (EEN). Tomuto trendu odpovídá i novinka – obchodní jednání MBM TOURISM PRAGUE, která se poprvé uskutečnila v polovině února při loňském veletrhu Holiday World v PVA Expo Letňany v Praze. Ujala se a již se blíží její druhý ročník.

Anna Měrková autor

Foto: CRR ČR Foto: CRR ČR

Náhradou za neuskutečněný podzimní veletrh HODIDAY WORLD připravilo ABF ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky on-line náhradu obchodních jednání a to druhý ročník MBM TOURISM PRAGUE 2021. MBM, to je matchmaking business meetings, obchodní jednání předem připravené podle požadavků. Partnery na jednání si přitom lze vybírat z přihlášených firem, jejichž seznam je k dispozici v katalogu na webové stránce projektu před akcí. Registrace je možná zde, uzávěrka přihlášek je 15.9.2021.

EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) zorganizovalo společně s kolegy ze sítě EEN a společností ABF, a.s. první ročník b2b kontraktačních jednání pro firmy, organizace a instituce z cestovního ruchu MBM TOURISM PRAGUE 2020. Obchodních jednání se zúčastnili majitelé cestovních kanceláří, zástupci hotelů, restaurací, lázeňských a wellness resortů, zdravotní turistiky, zastoupena byla regionální turistika – vinné stezky, cyklostezky, agroturistika, své služby nabízely i firmy, které se zaměřují na využití moderních technologií v turistice – digitální řešení a aplikace.

Akce se zúčastnily i stavební a řemeslné firmy z oboru ochrany památek a kulturního dědictví, které navštívily i druhý paralelně pořádaný veletrh Památky- Muzea-Řemesla. O tuto část měly zájem zejména německé řemeslné firmy.

Do prvního ročníku MBM TOURISM PRAGUE 2020 se přihlásilo 120 firem a institucí z Česka, evropských i vzdálených exotických zemí z celého světa. Partnery pro jednání si našlo téměř 100 účastníků z 26 zemí, kteří uskutečnili více než 220 dvoustranných oficiálních jednání a desítky neformálních schůzek.

Maximální podporu prvnímu ročníku MBM TOURISM PRAGUE 2020 poskytl hlavní organizátor obou veletrhů, společnost ABF a.s. Díky vstřícnému přístupu, poskytnutí zázemí pro b2b jednání a bezplatných vstupenek pro účastníky, propagaci akce a skvělé spolupráci byla organizace MBM TOURISM PRAGUE 2020 mnohem snazší.

B2B jednání se zúčastnili i partneři sítě EEN z mnoha evropských zemí, kteří se aktivně zapojili do MBM TOURISM PRAGUE 2020. V rámci doprovodného programu veletrhu se konalo také setkání odborné sektorové skupiny EEN – Sector Group Tourism and Cultural Heritage. Do Prahy přijelo 21 členů této odborné sektorové skupiny, kteří ocenili též úroveň obou veletrhů a byli překvapeni jejich rozsahem.

Po celou dobu Holiday World mohli návštěvníci veletrhu navštívit stánek Centra pro regionální rozvoj České republiky – Enterprise Europe Network. Zájemci zde obdrželi informace o činnosti Centra a EEN, např. i informační materiály o zajímavých projektech z oblasti turismu a kulturních památek realizovaných v jednotlivých krajích díky evropským fondům.

První ročník MBM TOURISM PRAGUE se vydařil. Z dotazníkového šetření uskutečněného bezprostředně po jednáních vyplývá, že navázané kontakty jsou velmi perspektivní, dvě třetiny b2b jednání jsou hodnoceny jako „budoucí spolupráce je možná“ a dokonce 12 schůzek je ohodnoceno jako „spolupráce již dohodnuta“. Zbývající schůzky přinesly výměnu informací a jen minimální počet jednání je označen jako nezajímavý. Vysoce byla ceněna i organizace a zajištění akce a asistence účastníkům před i během akce.

Někteří účastníci se s tímto typem obchodních jednání setkali poprvé. I oni ocenili výhody, které jim B2B jednání organizovaná sítí EEN přináší: s minimálními finančními náklady – registrace je zdarma – možnost uskutečnit až 10 schůzek s partnery dle vlastního výběru, a to vše v rámci dvou zajímavých veletrhů. Návštěvníci měli určitě dostatek času k prohlídce expozic, vystavovatelé zase využili příležitost pozvat partnery na svůj stánek. Tento typ b2b jednání organizovaných při významných veletrzích je mezi podnikateli stále oblíbenější.

Nejnovější články

Expertní pohled
Důvěra v ekonomiku není nijak valná

Dolů ho táhla zejména zhoršující se nálada mezi...

Pro nastartování domácí poptávky je pozitivním signálem růst...

Expertní pohled
Potřebujeme zdravé, nikoli nemocné zaměstnance

Jak je možné, že jen pár týdnů po...

Jakou roli v tom vidíte pro MSD? Můžeme se...

Vedle prevence a očkování je MSD aktivní i v oblasti onkologie...

Trendy
Moderní řešení jménem Cafédock

Kde se zrodil nápad na Cafédock? Před pár lety...

Jak vypadaly první prototypy? Jeden byl menší, se...

Kolik modelů v současnosti existuje? Nyní jsou ještě v oběhu...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...

Nezařazené
Úspěšný rok 2024 Vám všem!