Pondělí 4. března 2024
ikona hodiny13. 9. 2021 16:03

Dvěma třetinám průmyslových firem chybějí lidé a hrozí omezování výroby

Pracovníci chybí ve více než dvou třetinách průmyslových firem. Největší nedostatek jich je v Moravskoslezském a Zlínském kraji, o něco lepší situace naopak vládne v Praze a ve Středočeském kraji. Na jedno volné pracovní místo kvalifikovaného dělníka připadá v průměru jen 0,2 až 0,3 uchazeče, což je ještě méně než začátkem letošního roku.

Monika Forethová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Při hledání nových kvalitních pracovníků nejvíce funguje doporučení od stávajících zaměstnanců. Vysoká míra spokojenosti a růst mezd však zpomalily fluktuaci a lidi lze získat jen stěží. Bez cizinců se český trh neobejde, s jejich zaměstnáváním počítá až 60 % průmyslových a výrobních firem. Vyplývá to z průzkumu personální agentury Hofmann Personal, který byl zrealizován letos v srpnu mezi 239 personalisty.

Největší poptávka je po kvalifikovaných dělnících na nižší pozice do výroby či provozu – ti chybí ve více než polovině firem, nejčastěji ve strojírenství. „Podniky neustále poptávají například elektrikáře, svářeče, obráběče, kováře, obsluhu CNC strojů a podobné pozice. Bohužel, tito lidé na trhu nejsou a nebudou. Ze škol a učilišť vychází pouze minimum těchto absolventů,“ říká Gabriela Hrbáčková, ředitelka personální agentury Hofmann Personal. Nepoměr mezi nabídkou a poptávkou po kvalifikovaných dělnících bude navíc na trhu práce i do budoucna. Propouštět své pracovníky hodlá v příštích měsících pouze 3 % podniků, zatímco nabírat nové zaměstnance chce většina dotázaných. Největší poptávka po pracovní síle je v Moravskoslezském a Zlínském kraji, kde uvádí nedostatek pracovníků až 89 % tamních firem. „Z průzkumu vyplynulo, že sehnat kvalifikované dělníky je problém pro více než polovinu personalistů, což potvrzují také statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí, dle kterých připadá na jedno volné pracovní místo kvalifikovaného dělníka v průměru jen 0,2 až 0,3 uchazeče, což je ještě méně než začátkem letošního roku,“ dodává Gabriela Hrbáčková.

O průzkumu

Průzkum pro agenturu Hofmann Personal zrealizovala agentura B-inside na vzorku 239 respondentů z řad personalistů výrobních, velkoobchodních a logistických firem. Šlo o organizace s více než 100 zaměstnanci.

Více než polovina firem navyšovala mzdy, i proto vládne spokojenost a klesá fluktuace

Jedním z důvodů, proč je těžké sehnat kvalitní pracovníky, je jejich obecná spokojenost v práci, ke které bezpochyby přispělo i zvyšování mezd.  Plných 52 % dotázaných firem v průzkumu uvedlo, že za uplynulých 12 měsíců navyšovaly mzdy, často právě kvůli snazšímu náboru nových pracovníků. Nejvíce firem zvyšovalo mzdy v Jihomoravském a Olomouckém kraji, naopak nejméně v Praze, na Vysočině, ve Středočeském, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Lépe než finanční ohodnocení však dle personalistů mnohdy funguje doporučení od stávajících zaměstnanců. „Toto doporučení úzce souvisí s dobrou pověstí firmy a dobrým pracovním prostředím. Mnoho podniků motivuje zaměstnance k doporučování finančně, což je stojí nemalé peníze. Někdy ale zapomínají, že bez dobrého pracovního prostředí a dobré pověsti společnosti nemůže ani sebelepší referenční program dlouhodobě fungovat,“ dodává Gabriela Hrbáčková s tím, že ve výrobě se příspěvek za doporučení pohybuje nejčastěji v rozmezí od 12 000 do 40 000 Kč.

Hrozí omezování výroby, trh práce mohou spasit jen cizinci

Kvůli nedostatku kvalifikovaných pracovníků z Česka je rostoucí počet firem nuceno obracet svou pozornost na zahraniční pracovníky. Aktuálně se na nábor ze zahraničí spoléhá 57 % firem, častěji větší podniky, zahraniční firmy a oborově automobilový průmyslu a strojírenství. V průměru cizinci tvoří desetinu všech zaměstnanců a jejich podíl v následujícím období dle odhadů českých personalistů ještě poroste, bez jejich pomoci by musela řada firem přistoupit k omezení výroby. Na rozdíl od Čechů jsou cizinci ochotnější pracovat i ve směnném provozu a o víkendech. Častou podmínkou pro kvalifikované cizince je možnost a ochota zůstat u zaměstnavatele minimálně rok. Více než polovina zaměstnavatelů vyžaduje také schopnost dorozumět se česky. Uznatelné doklady o kvalifikaci sice také požaduje více než polovina firem, pro 30 % ale naopak důležité nejsou. „Čím více budou podniky se zaměstnáváním cizinců otálet, tím větší problém to pro ně v budoucnu bude. V současnosti totiž podniky zaměstnávají pracovníky zejména z okolních států. Tyto trhy se ale časem vyčerpají a kdo zaváhá, bude muset hledat ve vzdálenějších lokalitách. To už však bude dražší a náročnější jak časově, tak i administrativně a finančně. Firmám proto doporučujeme, aby si zaměstnávání cizinců vyzkoušely co nejdříve a nastavily si potřebné procesy týkající se například překladů manuálů nebo tlumočení jednotlivých procesů,“ dodává Gabriela Hrbáčková.

Nejnovější články

Názory
Blíží se znovu do USA nemovitostní krize?

Studie, kterou vydala NBER (National Bureau of Economic...

Začínající krize v sektoru nemovitostí nakonec může americkou...

Analýzy
Startupy zaměstnávají víc Čechů než zemědělství

V praxi to znamená, že nové technologické firmy v předminulém...

V posledních čtyřech letech se počet startupů zvýšil...

Podle nasbíraných dat přitom startupy většinou představují spíše...

Cílem nového reportu je podle Mikschika přinášet veřejnosti...

Expertní pohled
Jak psychologie ovlivňuje reklamu a e-commerce?

Vystoupí na ní psychologové, influencer Kovy i zástupci...

Oči jsou nejdůležitějším smyslovým orgánem, vizuál proto představuje...

V panelové diskusi k tématu psychologie v reklamě...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Startupy zaměstnávají víc Čechů než zemědělství

V praxi to znamená, že nové technologické firmy v předminulém...

V posledních čtyřech letech se počet startupů zvýšil...

Podle nasbíraných dat přitom startupy většinou představují spíše...

Cílem nového reportu je podle Mikschika přinášet veřejnosti...

Analýzy
S diskriminací nebo šikanou se v práci setkalo 30 % Čechů

Právní úprava whistleblowingu vešla v platnost na začátku...

Opakovaně se s diskriminací nebo šikanou setkalo v...

Výsledky Barometru totiž ukazují, že diskriminace se podle...

Dobře nastavený systém může firmu nebo organizaci přivést...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...