Úterý 16. dubna 2024
ikona hodiny13. 9. 2021 11:16

V průběhu zadávacího řízení nejlépe komunikuje soukromý sektor

Schopnosti veřejného sektoru zaostávají

Projektové společnosti nejlépe hodnotí komunikaci zadavatele zakázky v rámci soukromého sektoru. U veřejných investorů nejlépe hodnotí rychlost reakce. Vyžadovanou podrobnost projektové dokumentace hodnotí projektové společnosti jako příliš detailní pouze u některých typů projektů (42 %). Nejvíce podrobností je vyžadováno u dokumentace pro stavební povolení. O BIM mají zájem především soukromé subjekty. Vyplývá to ze Studie projektových společností zpracované analytickou společností CEEC Research.

Veronika Blížkovská autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V procesu zadávacích řízení je nedílnou součástí komunikace zadavatele a uchazeče o zakázku. Celkovou komunikaci v průběhu zadávacího řízení hodnotí projektové společnosti nejlépe v rámci soukromého sektoru, kde ji ohodnotili 2,1 body (kdy 1 = výborná a 5 = špatná). Komunikaci zadavatele v rámci projektů dopravní infrastruktury pro stát ohodnotily společnosti 2,6 body a komunikaci v rámci projektů pozemních staveb pro stát potom 2,8 body. Lucie Bohátková, členka představenstva a obchodní ředitelka SG Geotechnika, upozorňuje na to, že komunikace veřejných investorů se liší od regionů: „Velmi těžko se hodnotí komunikace veřejných zadavatelů jako celku. Mezi veřejnými zadavateli jsou v oblasti komunikace velké rozdíly a tyto rozdíly se poměrně výrazně projevují i v rámci jednotlivých regionů – správních celků. Někteří zadavatelé komunikují přehledně a rychle, jinde je komunikace pomalá a nejednoznačná. Pokud bychom tedy měli hodnotit celek, tak bych použila slovní hodnocení – dobrá.“

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Co se týče jednotlivých aspektů komunikace s veřejnými zadavateli, projektové společnosti hodnotí nejlépe rychlost reakce, a to 2,5 body (kde 1 = výborná a 5 = špatná). Dále hodnotí profesionalitu 2,7 body a odbornost odpovědi 3,0 body. Nejhorší známkou poté hodnotí ochotu změny pro lepší specifikaci v zadání (3,4 body). Dotázaní ohodnotili 3,3 body také jiné aspekty, než jsou výše uvedené. Mezi ty patřila především elektronizace zadávacího řízení nebo odbornost ve specifikaci zadání zakázky, tedy že zadavatel nezadá zakázku přesně, respektive dostatečně podrobně. Zdeněk Jeřábek, statutární ředitel a člen správní rady společnosti INFRAM, podotýká, že komunikace veřejných investorů se řídí zákonem, ale málokdy přinese něco navíc: „Z mých zkušeností mám za to, že komunikace ze strany veřejných zadavatelů je regulována zákonem o zadávání veřejných zakázek. V rámci toho je komunikace v pořádku.“

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Nedílnou součástí zadávacího procesu je i projektová dokumentace. Výzkum se věnuje také tomu, zdali projektové společnosti považují požadovanou projektovou dokumentaci ze strany zadavatele za zbytečně podrobnou. Dvě pětiny jsou názoru, že zbytečné podrobnosti jsou vyžadovány pouze u některých projektů (42 %), další dvě pětiny se domnívají, že podrobnost projektové dokumentace je adekvátní (40 %). Pouze necelá pětina je názoru opačného (18 %).

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Zajímali jsme se také o to, ve které části projektové dokumentace se vyskytuje podle projektových společností nejvíce detailů. Třetina se domnívá, že se jedná o dokumentaci pro stavební povolení (33 %), a více jak čtvrtina se s přílišnými podrobnostmi setkává u dokumentace pro územní řízení nebo u dokumentace pro vydání společného povolení (obojí shodně 28 %). Již menší část je názoru, že příliš podrobností je vyžadováno u dokumentace pro zadání/provádění stavby (18 %) nebo u technické studie (13 %).

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Podle 41 % dotázaných společností vystihuje soukromým zadavatelem stanovená výše předpokládané ceny zakázky rostoucí náročnost zpracování a projednání projektové dokumentace. Hůře již hodnotili tuto schopnost u veřejných zadavatelů sektorových zakázek (23 %) a u veřejných zadavatelů jiných než sektorových zakázek (13 %).

Graf: CEEC Research Graf: CEEC Research

Zajímali jsme se o to, v kolika procentech projektů (co se finanční hodnoty týče) zahájených od roku 2020 uplatnil investor požadavek na zpracování v BIM. Projektové společnosti uvedly, že u soukromých zadavatelů se jednalo v průměru o 13 % všech projektů (zadaných soukromým zadavatelem). U veřejného sektoru se pak v průměru jednalo o 6 % všech zakázek zadaných veřejnými zadavateli jiných než sektorových zakázek a o v průměru 5 % zakázek zadaných sektorovými zadavateli. „Pokud se podíváme na projekty z pohledu našich hlavních výrobků, jako jsou garážová vrata a venkovní žaluzie, tak je to opravdu projekt od projektu. Garážová vrata sekční jsou dnes naprostým standardem rodinných domů, pokud tedy dům má mít garáž. Ve většině projektů se řeší pouze to, že garáž bude mít vrata, která budou s posuvem pod strop. Občas se ale zapomíná na důležité parametry, které musí mít stavební otvor, aby bylo možné vrata nainstalovat, například chybějící ostění nebo nadpraží stavebního otvoru. Nicméně takových nedokonalostí v projektech ubývá. Trendem posledních let jsou venkovní žaluzie, které jsou vhodným designovým prvkem stavby, ale hlavně funkční prvek stavby, který zabraňuje přehřívání interiéru. I přesto, že zájem o stínění tohoto typu každým rokem výrazně roste, velmi často projekty na venkovní žaluzie nemyslí. Technický návrh instalace venkovních žaluzií je pak zcela závislý na zkušenostech realizační firmy, kdy do stavby musí zapracovat své technické řešení, které vychází ze základních požadavků investora. Pokud nás investor osloví včas, a to již ve fázi připrav hrubé stavby, většinou se podaří navrhnout takové technické řešení, které stavbu zbytečně neprodražuje. Nicméně řada stavebníků nás osloví až ve fázi dokončení hrubé stavby, kdy technické možnosti jsou již velmi omezené a velmi často jsou technická řešení plná kompromisů a složitých technických detailů, které často znamenají zvýšené náklady stavby.“ komentuje obtížnost Miroslav Kubík, vedení společnosti LOMAX.

Články autora Veronika Blížkovská

Nejnovější články

Názory
Investiční horečka v prvním čtvrtletí roku

Globální akciové trhy zaznamenaly v prvním čtvrtletí nejlepší...

Na začátku dubna se prostředí inflace a úrokových...

Cestovní ruch
Výročí Franze Kafky: Příležitost i pro cestovní ruch?

Kdo navštíví Prahu, resp. její webové stránky a...

Hlavní město ve spolupráci s Prague City Tourism...

Během roku Franze Kafky se uskuteční také projekt...

Otáčející se hlava Franze Kafky patří k nejvyhledávanějším...

Trendy
Český startup krmí firmám AI modely kvalitními daty

„Poslední investici jsme získali v roce 2019 a...

Zakladatelé společnosti Jan Čurn a Jakub Balada se...

„Chceme Apify dostat k většímu množství vývojářů a...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
České nábytkářství oslabuje, ale ne dramaticky

„Již několik let panují v globální ekonomice jisté propady,...

„Pokles na 51,45 mld. Kč je stále velmi...

Špatná podle Tomáše Lukeše není ani spotřeba nábytku...

Suma za import nábytku v roce 2023 dosáhla 28,18...

Za vyloženě pozitivní trend AČN považuje růst podílu...

Český nábytek podle Čudky vyniká invencí i kvalitou....

Analýzy
Retail se těší na lepší časy

„Zpráva hodnotí uplynulý rok 2023 a nastiňuje výzvy...

Podle publikované zprávy by se tento negativní trend...

„Je zásadní zdůraznit, že současné trendy a proměna...

Analýzy
Která generace je nejupracovanější?

Podle průzkumu, který společnost Colliers zrealizovala mezi 503...

Více než polovina dotazovaných by totiž možnost zkrácení...

Čtyřdenní pracovní týden se testuje v mnoha firmách...