×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny15. 9. 2021 09:01

Významné ocenění pro české vědce

Levnější a ekologičtější vodíkové technologie na obzoru

Snižování emisí skleníkových plynů se neobejde bez rozvoje vodíkových technologií. Jejich problémem v současnosti je jejich vysoká cena. Tým vědců z Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze ale přišel na způsob, jak vodíkové palivové články vyrábět levněji, a dokonce i s nižší ekologickou zátěží. Za svůj objev si včera večer v německém Stuttgartu převzali prestižní ocenění f-cell award. Vynález by se zároveň měl brzy dostat na trh.

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Obecně se očekává, že vodík v blízké budoucnosti sehraje důležitou roli při rozvoji obnovitelných zdrojů energie. Problémem ale je jejich špatná regulovatelnost. „Obnovitelné zdroje ze své podstaty vyrábí elektřinu nárazově, a to by mohlo v přenosové soustavě dělat problémy,“ uvádí se v tiskové zprávě společnosti Charles University Innovations Prague (CUIP). Jde o dceřinou společnost Univerzity Karlovy, jejímž úkolem je zprostředkování transferu vědeckých poznatků do komerční sféry.

Pokud fouká hodně větru nebo silně svítí slunce, větrné a solární elektrárny vyrobí více energie, než je aktuálně potřeba. Naopak v bezvětří, nebo když je zataženo, množství vyrobené energie za poptávkou silně pokulhává. Vědci na celém světě se tak snaží přijít na to, jak přebytečnou energii vyrobenou za výborných povětrnostních podmínek uložit, aby se dala využít tehdy, kdy počasí výrobě energie přát nebude. Jedním ze slibných způsobů se zdá být ukládání elektrické energie do vodíku.

Jako chlupy na koberci

Přebytečná elektrická energie se využije pro elektrolýzu vody, čímž se získá vodík. Ten se pak zpětně může využít pro výrobu elektrické energie. A to jak v distribuční soustavě, tak v menším měřítku pro pohon osobních i nákladních automobilů, případně i letadel. V podstatě se jedná o elektromobily, kde se elektřina nezískává z baterie, ale z vodíkové nádrže. K tomu se využívají vodíkové palivové články. A právě na elektrolyzéry vody a vodíkové palivové články se zaměřují Vladimír Matolín, Peter Kúš a Tomáš Hrbek z Matematicko-fyzikální fakulty UK. „Problémem je především cena klíčové komponenty – nanokatalyzátorů, které proces urychlují a jsou vyrobené z drahých kovů, z iridia a platiny,“ uvádí vědci.

Nanokatalyzátory pro elektrolyzéry vody s proton-vodivou membránou se běžně vyrábí takzvanou mokrou cestou. Mokrou proto, že se nanočástice platiny nebo iridia smíchají v suspenzi s pojidlem a nosičem, přičemž se vytvoří mikroporézní vrstva. To sice zaručí velký povrch, ale kovu se použije relativně hodně a vznikne také mnoho odpadu. Vědci z Katedry fyziky povrchů a plazmatu vloží membránu do vakuové naprašovací komory, kde se generuje plazma, jehož prostřednictvím se její povrch potáhne jen několik nanometrů tenkou vrstvičkou katalytického kovu. Tato metoda, známá jako magnetronové naprašování, je už celkem hojně užívaná v jiných odvětvích průmyslu. Vědci ale vymysleli mezikrok, při kterém využijí přítomného plazmatu a ve spojení s depozicí oxidu ceru docílí výrazného zvrásnění povrchu membrány. „Z hladké plochy tak vytvoří povrch podobný třeba chlupům na koberci. Jinými slovy, v kroku jedna se povrch membrány leptá a v druhém kroku se popráší katalyzátorem. Nanokatalyzátor má tak po této modifikaci násobně větší specifický povrch, což vede k vyšší účinnosti a stabilitě,“ vysvětlují.

Foto: CUIP Tomáš Hrbek v laboratoři Foto: CUIP

Komercializaci pomůžou patenty i f-cell award

Vědci jsou přesvědčeni, že jejich objev má velký komerční potenciál. Převratné technologii modifikace proton-vodivé membrány využitelné pro elektrolyzéry vody a vodíkové palivové články by měl být každou chvíli udělen český, americký i evropský patent a možné uplatnění na trhu se dále jen potvrzuje i díky významnému ocenění f-cell award. Vladimír Matolín, Peter Kúš a Tomáš Hrbek si ho převzali včera večer v německém Stuttgartu.

Je to velká radost a obrovský krok vpřed. V odborné komisi, která rozhoduje o udělení ceny, se nachází řada expertů jak z akademického prostředí, tak z průmyslu. Získání ceny tedy podtrhuje potenciál, který technologie modifikace membrány má. Cena je navíc velmi hodnotná i pro mě osobně, kdy mi může otevřít cestu k dalším výzkumným příležitostem,“ reagoval na cenu Tomáš Hrbek. Právě on výzkum do soutěže přihlásil, přičemž součástí přihlášky byla publikace v časopise International Journal of Hydrogen Energy, jejíž je prvním autorem.

Cena f-cell award se předává od roku 2001 na jedné z nejvýznamnějších událostí pro odborníky na vodíkové palivové články a vodíkový cyklus: f-cell Stuttgart. V rámci f-cell award se každoročně vyhlašují dvě kategorie Research & Development a Products & Markets. Kategorie R&D je primárně pro akademická pracoviště. Komise zde hodnotí především míru inovace vynálezu, potenciál jeho uplatnění na trhu, pozitivní vliv na životní prostředí a společenský dopad.

Články autora Daniel Mrázek

Nejnovější články

Trendy
Jak se v praxi firmám vyplácí investice do designu?

„Tam, kde končí tato omezení, začíná prostor pro...

První dojem z obalu musí odpovídat ceně produktů...

Pokud se bavíme o designu obalu a zážitku...

„Kvalitní obal musí mít nezaměnitelný design, ale na...

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Trendy
Praha přivítá největší bitcoinový veletrh Evropy

Patří mezi nejvlivnější bitcoinové maximalisty a hlavní postavy...

Ambicí pořadatelů BTC Prague je mimo jiné oslovit...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Ministerstvo navrhuje polovodičovou investiční pobídku

„Čipy tvoří základ mnoha výrobků, bez kterých si...

Čipy jsou strategickým průmyslovým odvětvím, které generuje vysokou...

Aktuality
Podnikatelé si zvolí nového prezidenta a nejužší vedení

Na prezidenta Hospodářské komory navrhli zástupci firem a...

Prezidium doplní pětice viceprezidentů. Vedle současných viceprezidentů –...

Sněm je nejvyšším orgánem Hospodářské komory, schází se...

Hospodářská komora není státní institucí. Je podnikatelskou samosprávou,...

Aktuality
Komora otevřela transparentní účet na podporu talentů

Náklady na reprezentaci České republiky na mistrovství konaném...

„EuroSkills je šampionát na špičkové úrovni, kde národní...

Akce podporuje odborné dovednosti, zvyšování prestiže a kvalitu...

Hospodářská komora se se žádostí o podporu obrátila...