Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny24. 9. 2021 20:53

Moderní léčiva a lékařské přístroje díky novému spin-offu

Od září 2021 zahájil svou činnost investiční fond i&i Biotech Fund (i&i Bio), který se zaměří na investice do akademických spin-off společností mj. v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských přístrojů. Nový fond vznikl spoluprací Evropského investičního fondu (EIF) a i&i Prague při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB). Ke vstupu do fondu se také připravuje Charles University Innovation Prague (CUIP), dceřiná společnost Univerzity Karlovy. Jde o vůbec první takovýto projekt v regionu střední a východní Evropy. Podobná možnost financování zde dosud chyběla.

Markéta Růžičková autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Fond v současné době disponuje více než 45 miliony eur (1,1 miliardy korun). Tuto částku plánuje poskytnout více než 20 inovativním projektům v následujících 5 letech. Noví investoři ale mohou celkovou sumu ještě dále navýšit. Investiční strategie fondu cílí na oblast přírodních věd se zaměřením na vývoj nových léčiv, inovativní diagnostiku, lékařské prostředky a další biotechnologie. Podpora je primárně určena českým subjektům, získat pomoc však mohou i jiné evropské projekty.

Zahájením činnosti fondu získáváme možnost financovat nejslibnější technologie mnohem efektivněji a často bez nutnosti zdlouhavého hledání dalších ko-investorů,“ říká Jaromír Zahrádka, ředitel fondu a jeden ze zakladatelů i&i Prague. „V rámci našeho regionu tak bude možné financovat např. náročnější projekty vývoje léčiv a diagnostických metod, které dosud hledaly své investory jen s velkými obtížemi,“ dodává Zahrádka.

Zopakovat příběh Antonína Holého

Nově vzniklý fond navazuje na úspěšné působení i&i Prague, společnosti, která podporuje přenos nových technologií z laboratoří do praxe. Soustředí se mj. na oblast léčiv a diagnostických metod a dosud svou činností podpořila vznik a rozvoj 15 spin-off společností z 5 zemí. i&i Prague v současnosti drží podíl v 10 z nich a celkově zainvestovala více než 70 milionů korun. V prvních 4 letech své existence také i&i Prague pomohla jiným akademickým institucím prodat nejméně 10 licencí do celého světa. i&i Prague bude i po vzniku fondu nadále poskytovat podporu pro vznik a rozvoj spin-off společností v oblasti biotechnologií, financování však zajistí fond i&i Bio. Peníze z fondu jsou určeny zejména na podporu objevů, které jsou již laboratorně ověřeny, ale ještě nezačaly pomyslnou dlouhou cestu vývoje pro komerční využití. O to se starají tzv. spin-off firmy, tedy společnosti, které danému objevu či vynálezu pomáhají z laboratoře do praxe. Fond je připraven investovat průměrnou částku 2 miliony eur (přes 50 milionů korun) na konkrétní projekt, ale ve výjimečných případech může investovat až 4,5 mil eur na jeden projekt. Dominantními investory fondu jsou zatím EIF a společnost i&i Prague.

Česká věda má v mnoha oborech vynikající základní výzkum, ale bez aktivního přenosu jeho výsledků do praxe se neobejde. Že se to vyplatí, víme díky nezapomenutelnému příkladu Antonína Holého a firmy Gilead, jejichž léky změnily léčbu AIDS na celém světě, zachránily miliony pacientů, z malé firmy učinily jednu z největších farmaceutických firem světa a z našeho ústavu prosperující vědeckou instituci,“ říká Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB. „Chceme-li, aby se podobné příběhy opakovaly, musíme soustavně rozvíjet nástroje na podporu tech transferu a usnadňovat vznik nových firem, které budou schopny dovést vývoj převratných vynálezů a technologií do úspěšného konce a prosadí se v tvrdé mezinárodní konkurenci. V našem ústavu se o to dlouhodobě systematicky snažíme a vytvořením tohoto fondu chceme dodat potřebný impuls i ostatním,“ vysvětluje motivaci pro podporu vzniku fondu.

Připojí se i Univerzita Karlova

Do fondu hodlají během příštích měsíců vstoupit i další soukromí investoři, kteří mohou celkový kapitál fondu navýšit až na 60 milionů eur. Jedním z prvních je Univerzita Karlova.

Univerzita Karlova je první vysokou školou v České republice, která vstupuje do podobné spolupráce s evropským investičním fondem. Univerzita je zastoupena svou dceřinou společností CUIP, která má na starosti právě portfolio technologického transferu, zakládání a investice do startup společností. Synergie tohoto spojení dává vědcům univerzity jedinečnou příležitost získat financování pro rozvoj inovativních technologií a navázat tak na spolupráci s Akademií věd ČR, která je pro univerzity důležitým partnerem,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

V České republice stále investiční zdroje pro výzkum chybějí a toto je nástroj, jak pomoci nejlepším z technologií dostat se až k pacientům. Fakt, že si Evropský investiční fond vybral ke spolupráci ústav Akademie věd ukazuje, že kvalita výzkumu v AV ČR dlouhodobě dotahuje nejvyspělejší země Evropy, a to nás samozřejmě těší,“ dodává Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR.

S podporou EIF zřídila své vlastní fondy již řada významných evropských vědeckých institucí. Patří mezi ně např. Vlámský institut biotechnologie (Belgie), Katolická univerzita v Lovani (Belgie), Chalmersova univerzita v Göteborgu (Švédsko), Univerzita v Manchesteru (Velká Británie) nebo Institut Karolinska v Solně (Švédsko). V rámci střední a východní Evropy je však vznik fondu i&i Bio ojedinělou událostí, která potvrzuje excelentní úroveň české vědy a výzkumu s významných komerčním potenciálem a řadí ÚOCHB, Akademii věd ČR a Univerzitu Karlovu mezi významné průkopníky, kteří reagují na evropské i celosvětové trendy.

Generální ředitel EIF Alain Godard říká: „Evropský investiční fond je velmi hrdý na naše nejnovější investice a příspěvek k evropskému výzkumu, inovacím a konkurenceschopnosti v oblasti biomedicíny. Jsme rádi, že můžeme podpořit vědce ve střední Evropě, aby komercializovali svůj výzkum, vytvářeli nové biomedicínské společnosti a produkty a zajistili, aby z jejich průkopnického výzkumu mohlo těžit celé lidstvo. S našimi investicemi do i&i Biotech Fund vkládáme naděje do zlepšení kvality života, která obvykle následuje po vědeckém průlomu nejen v biomedicíně, ale vytváří návaznost také na moderní ekonomiku, tvoří nová pracovních místa a podporuje globální konkurenceschopnost Evropské unie.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

ÚOCHB je přední mezinárodně uznávaná vědecká instituce, jejímž hlavním posláním je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Jedním ze strategických cílů ústavu je proto systematická komercializace a převádění výsledků základního výzkumu do produktů, které přispívají k lepšímu životu. Od roku 2010 koordinuje veškeré aktivity spojené s přenosem výsledků do praxe, aplikacemi a problematikou duševního vlastnictví dceřiná společnost ústavu IOCB TECH. Od roku 2017 při ústavu působí další dceřiná společnost i&i Prague, která se zaměřuje na rozvoj a financování slibných projektů ústavu i jiných výzkumných a akademických institucí v rané fázi.

Více na: www.uochb.cz

 

i&i Prague

Společnost i&i Prague se zaměřuje na přenos nových technologií do praxe. Vznikla při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a věnuje se především inovacím v oblasti vývoje léčiv, diagnostiky a lékařských prostředků pocházejících z akademických institucí. Podporuje vytváření spin-off společností a prodej licencí. Dosud se společnost podílela na vzniku nebo jinak podpořila 15 spin-off společností z 5 zemí, má majetkový podíl v 10 z nich a investovala již přes 70 milionů korun. Vedle přímých finančních investic pomáhá i&i Prague také při komercializaci inovativních technologií více než 15 výzkumným institucím a univerzitám v ČR i zahraničí. Mimo jiné se podílela na prodeji více než 10 licencí s hodnotou přesahující 5 milionů korun. V širším portfoliu i&i Prague jsou v současné době např. tyto společnosti: Dracen Pharmaceuticals, XENO Cell Innovations, Riocath, Elphohene, LAM-X, PeriTrap, CasInvent Pharma, Diana Biotechnologies, Sulfotools, PEP-Therapy a Enantis. Mnohé další projekty nyní i&i Prague hodnotí a zvažuje navázání spolupráce. Kromě českých a slovenských projektů se o spolupráci s i&i Prague uchází projekty a spin-off společnosti z Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Francie, Holandska a dalších států.

Více na: www.iniprague.com

 

i&i Biotech Fund

i&i Biotech Fund (i&i Bio) je investičním fondem, který splnil přísná kritéria Evropského investičního fondu (EIF) a patří tak do skupiny více než 500 fondů existujících s podporou EIF. Fond byl založen s významným zapojením společnosti i&i Prague, která kromě finanční účasti bude také fondu poskytovat unikátní know-how a expertní zázemí. Jeho cílem je navázat na výsledky a získané zkušenosti i&i Prague a zhodnotit vložené prostředky investováním primárně do evropských biotechnologických spin-off společností. Fond výrazně přispěje k rozvoji a komercializaci originálních a kvalitních projektů v oblasti biotechnologií a přírodních věd, především pak nových léků, diagnostických metod a lékařských prostředků.

Více na: www.inibio.eu

 

Evropský investiční fond 

EIF byl založen v roce 1994 za účelem poskytování pomoci malým podnikům. Jeho většinovým podílníkem je Evropská investiční banka, se kterou tvoří tzv. skupinu EIB. EIF poskytuje rizikové investice malým a středním podnikům, zejména novým firmám a firmám zaměřujícím se na technologie. Přebírá také záruky vůči finančním institucím (např. bankám) tím, že ručí za půjčky malým a středním podnikům. EIF neposkytuje firmám půjčky či finanční podporu, ani do žádných firem neinvestuje přímo. Pracuje skrze banky a jiné finanční prostředníky. Používá buď své vlastní finanční prostředky, nebo prostředky, které mu byly svěřeny EIB nebo Evropskou unií.

Program InnovFinTT je jedním z programů EIF, který podporuje oblast transferu technologií a komercializace výsledků výzkumu a vývoje investicemi do fondů transferu technologií, které investují v tzv. pre-seed a seed fázi (ve fázi vzniku) technologických spin-off společností. Cílem programu je akcelerovat technologické inovace především v oblastech klíčových technologií zahrnujících mj. ICT, MedTech a oblasti přírodních věd. Mimo jiné sem patří fondy vytvořené s předními evropskými výzkumnými institucemi jako je: KU Leuven/CD3 (Belgie), IP Group (Velká Británie), Chalmers Innovation Seed Fund (Švédsko), UMIP Premier Fund (Velká Británie), Karolinska Development (Švédsko) či nebo nedávno vzniklý fond KHAN I při Institutu Maxe Plancka (Německo).

Více na: www.eif.org

 

Charles University Innovations Prague

CUIP je 100% vlastněná dceřiná společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejíž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na UK a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK, spolupracuje přitom s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, které je samostatnou součástí UK a poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií. V roce 2020 CUIP již založilo tři spin-off společnosti – Charles Games s.r.o., která vyvíjí a prodává počítačové hry, a LAM-X a.s. zabývající se nanomateriály se schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů a GeneSpector s.r.o., která poskytuje komplexní, bezpečné, univerzální a rychlé řešení laboratorní diagnostiky onemocnění COVID-19. Na konci roku 2020 CUIP vstoupilo do společnosti FlexiCare s.r.o., jež bude do budoucna nabízet různým poskytovatelům know-how a licence v oblasti telemedicínských technologií vyvinutých Výzkumným centrem Albertov.

Více na: www.cuip.cz

Články autora Markéta Růžičková

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...