Středa 28. února 2024
ikona hodiny25. 9. 2021 08:00

Můžou auta jezdit na odpadky?

Můžou. Když vynecháme několik procesních kroků a dopustíme se jisté novinářské zkratky. Ve Vědecko-technickém parku Dubá u České Lípy mají nový reaktor pro plazmové zplyňování odpadu. Jedná se už o třetí generaci vyvíjených reaktorů. Technologie dokáže zpracovat prakticky jakýkoliv druh odpadu včetně nebezpečného. Výstupem jsou struska použitelná ve stavebnictví a hlavně syntézní plyn. Ten se dá využít pro výrobu elektřiny a tepla nebo i pro výrobu vodíku – který pak může sloužit jako alternativní pohon aut. Technologie také ušetří náklady firmám.

Daniel Mrázek autor

Foto: Millenium Technologies Plazmatron Foto: Millenium Technologies

Plazmové zplyňování odpadu absolutně změní způsob nakládání s odpadem, říká ve zvukové reportáži Marek Lang.

„Vzhledem k tomu, že technologie plazmového zplyňování není všeobecně rozšířená ani ve světě, natož pak v naší republice, snažíme se ji v maximální míře rozvíjet a testovat všechny její možnosti. Instalace plynového chromatografu k nově spuštěnému reaktoru nám pomůže zjistit, jak konkrétní druhy odpadu v reaktoru fungují, potažmo k čemu jsou vhodné druhotné výstupní suroviny, zejména syntézní plyn, na základě jejich složení,“ uvádí k instalovaným technologiím Marek Lang, výkonný ředitel a člen představenstva společnosti Millenium Technologies, která technologii provozuje.

Plazmové zplyňování odpadu můžeme zařadit do segmentu cirkulární ekonomiky, kdy se odpad stává surovinou pro další výrobu. Takto využít se prý dá prakticky jakýkoliv odpad – od biomasy přes čistírenské kaly, nerecyklovatelné plasty a průmyslový odpad až po nemocniční nebo nebezpečné odpady. A to vše šetrně vůči životnímu prostředí. „Klíč je ve vysoké teplotě. Plazma, které generujeme, má teplotu až deset tisíc stupňů Celsia. Díky tomu se v reaktoru trvale vytváří teplota 1200 až 1500 stupňů. To je dostatečná teplota na to, aby se veškeré nebezpečné látky účinně rozložily. Kromě teploty jsou tam i vysoké koncentrace UV záření, což také pomáhá v ničení nebezpečných látek,“ vysvětluje Lang.

Foto: Daniel Mrázek Reaktor třetí generace na zplyňování odpadu ve vědecko-technickém parku společnosti Millenium Technologies v Dubé Foto: Daniel Mrázek

Likvidace ekologických havárií

Ředitel společnosti dále zdůrazňuje, že se nejedná o spalování: „Termický rozklad tu probíhá v redukčním prostředí, čili v prostředí s nedostatkem kyslíku. Působením vysoké teploty plazmatu a předáním tepelné energie materiálu, se materiál termicky rozkládá na atomární úroveň a následně vzniká syntézní plyn a struska. Nedochází tam k hoření,“ doplňuje Lang.

Technologie plazmového zplyňování se dá upravit i tak, aby se vešla do lodních kontejnerů a mohla se převážet. Proto se podle Langa hodí i k likvidaci ekologických havárií: „Namísto toho, abyste kontaminovanou zeminu nebo jiný nebezpečný odpad složitě převáželi a riskovali, že během transportu dojde k nějakému dalšímu úniku, tak naopak můžete jednotku přivézt přímo za odpadem a zlikvidovat ho přímo na místě. Technologie dokáže běžet zcela autonomně, takže to může být i bez jakékoliv okolní infrastruktury.“ Mobilní jednotka se prý dá využít také v případě jednorázového odpadu, který je logisticky obtížné a neekonomické převážet, například odpad z vojenských misí či cvičení.

Foto: Daniel Mrázek Technologie v lodním kontejneru Foto: Daniel Mrázek

Sníží náklady firmám

Technologii plazmového zplyňování můžou využít i firmy nebo průmyslové podniky. Zpracují tak odpad, který v rámci své výroby vyprodukují. Syntézní plyn pak použijí k výrobě elektřiny a tepla, čímž si sníží energetické náklady. A podle Langa nejen to: „Efektivně se tím zbavují nákladů na likvidaci nebezpečného odpadu. To je téma, které čím dál více nabývá na důležitosti. Je evidentní, že likvidace nebezpečných odpadů bude do budoucna stále problematičtější, a tím pádem se bude zdražovat.“ Návratnost investice do vybudování technologie Marek Lang odhaduje asi na deset let.

Vědecko-technický park v Dubé, kde probíhá výzkum a testování technologie, společnost Millenium Technologies provozuje ve spolupráci s odborníky z vědeckých pracovišť a vysokých škol. Vedle výzkumu a testování se zde připravují ekologické projekty na míru podle požadavků jednotlivých klientů, např. samospráv měst a obcí, ČOV či zdravotnických zařízení.

 

Další informace o plazmovém zplyňování odpadu se dozvíte v naší zvukové reportáži.

Články autora Daniel Mrázek

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...