Neděle 16. června 2024
ikona hodiny25. 10. 2021 11:59

TACKLE přináší naději na konečné řešení

Vysoká míra pozitivních výsledků léčby onemocnění covid-19 v rámci klinického hodnocení fáze III (TACKLE) potvrzuje, že kombinace dlouhodobě působících protilátek (LAAB) AZD7442 společnosti AstraZeneca dosáhla statisticky významného snížení výskytu závažného průběhu onemocnění covid-19 nebo úmrtí v porovnání s placebem u nehospitalizovaných pacientů s mírným až středně závažným symptomatickým průběhem onemocnění covid-19. Zveřejnila to společnost AstraZeneca ve své tiskové zprávě.

Petra Sejpalová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Celkem 90 % účastníků zařazených do hodnocení pochází z populací s vysokým rizikem progrese do těžkého průběhu onemocnění covid-19, včetně účastníků s komorbiditami.

Studie splnila primární cílový ukazatel, přičemž dávka 600 mg přípravku AZD7442 podávaná intramuskulární injekcí snížila riziko rozvoje těžkého průběhu onemocnění covid-19 nebo úmrtí o 50 % ve srovnání s placebem u pacientů v ambulantní péči, kteří vykazovali symptomy sedm dní nebo méně.

Hugh Montgomery, profesor intenzivní medicíny na University College London a hlavní řešitel klinického hodnocení TACKLE, řekl: „Vzhledem k pokračujícím případům závažných infekcí vyvolaných onemocněním covid-19 po celém světě je nutné přijít s novými léčebnými přípravky, jako je AZD7442, které lze použít k ochraně zranitelných skupin obyvatelstva před onemocněním covid-19 a které mohou také pomoci zabránit progresi onemocnění až do závažného průběhu. Tyto pozitivní výsledky ukazují, že vhodná dávka přípravku AZD7442 podaná intramuskulárně by mohla hrát důležitou roli v boji proti této ničivé pandemii.“

TACKLE

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, která hodnotí bezpečnost a účinnost jedné 600mg IM dávky přípravku AZD7442 ve srovnání s placebem při léčbě onemocnění covid-19 u pacientů v ambulantní péči. Studie probíhala na 96 místech v Brazílii, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Japonsku, Mexiku, Polsku, Ruské federaci, Španělsku, Ukrajině, Velké Británii a USA. 903 účastníků bylo randomizováno v poměru 1:1 na intramuskulární aplikaci dvou plných, po sobě jdoucích dávek přípravku AZD7442 (n = 452), nebo placeba s fyziologickým roztokem (n = 451).

Účastníci studie jsou dospělí starší 18 let, kteří nebyli hospitalizováni s mírným až středně těžkým průběhem onemocnění COVID-19 a jejichž symptomy trvaly sedm dní nebo méně.

Mene Pangalos, výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj biofarmaceutik společnosti AstraZeneca, uvedl, že zmíněné výsledky přispívají k stále přibývajícímu množství důkazů podporujících použití tohoto léčebného přípravku jak při prevenci, tak léčbě onemocnění covid-19: „Včasná intervence s použitím naší protilátky může přinést významné snížení progrese onemocnění až do závažného průběhu s pokračující ochranou po dobu více než šesti měsíců.“

Studie TACKLE se zúčastnilo 903 účastníků v randomizaci 1:1 AZD7442 a placebo, primární analýza zahrnovala 822 účastníků. Společnost AstraZeneca již podala americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv žádost o povolení mimořádného použití přípravku AZD7442 k profylaxi před onemocněním covid-19.

Nejnovější články

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Aktuality
Méně papírování, více podnikání

Podle Právního elektronického systému Hospodářské komory stát v současnosti...

Hospodářská komora také provedla kvalifikované odhady. Podle propočtů...