×

CZECH 100 BEST – KONFERENCE KLÍČOVÉ FAKTORY ÚSPĚCHU – STREAM SLEDUJTE ZDE V PÁTEK 26. LISTOPADU 2021 OD 9 HODIN

Sobota 27. listopadu 2021
Přihlásit se / Zaregistrovat se

TACKLE přináší naději na konečné řešení

Vysoká míra pozitivních výsledků léčby onemocnění covid-19 v rámci klinického hodnocení fáze III (TACKLE) potvrzuje, že kombinace dlouhodobě působících protilátek (LAAB) AZD7442 společnosti AstraZeneca dosáhla statisticky významného snížení výskytu závažného průběhu onemocnění covid-19 nebo úmrtí v porovnání s placebem u nehospitalizovaných pacientů s mírným až středně závažným symptomatickým průběhem onemocnění covid-19. Zveřejnila to společnost AstraZeneca ve své tiskové zprávě.

Petra Sejpalová ikona hodiny25. 10. 2021 11:59
Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Celkem 90 % účastníků zařazených do hodnocení pochází z populací s vysokým rizikem progrese do těžkého průběhu onemocnění covid-19, včetně účastníků s komorbiditami.

Studie splnila primární cílový ukazatel, přičemž dávka 600 mg přípravku AZD7442 podávaná intramuskulární injekcí snížila riziko rozvoje těžkého průběhu onemocnění covid-19 nebo úmrtí o 50 % ve srovnání s placebem u pacientů v ambulantní péči, kteří vykazovali symptomy sedm dní nebo méně.

Hugh Montgomery, profesor intenzivní medicíny na University College London a hlavní řešitel klinického hodnocení TACKLE, řekl: „Vzhledem k pokračujícím případům závažných infekcí vyvolaných onemocněním covid-19 po celém světě je nutné přijít s novými léčebnými přípravky, jako je AZD7442, které lze použít k ochraně zranitelných skupin obyvatelstva před onemocněním covid-19 a které mohou také pomoci zabránit progresi onemocnění až do závažného průběhu. Tyto pozitivní výsledky ukazují, že vhodná dávka přípravku AZD7442 podaná intramuskulárně by mohla hrát důležitou roli v boji proti této ničivé pandemii.“

TACKLE

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, která hodnotí bezpečnost a účinnost jedné 600mg IM dávky přípravku AZD7442 ve srovnání s placebem při léčbě onemocnění covid-19 u pacientů v ambulantní péči. Studie probíhala na 96 místech v Brazílii, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Japonsku, Mexiku, Polsku, Ruské federaci, Španělsku, Ukrajině, Velké Británii a USA. 903 účastníků bylo randomizováno v poměru 1:1 na intramuskulární aplikaci dvou plných, po sobě jdoucích dávek přípravku AZD7442 (n = 452), nebo placeba s fyziologickým roztokem (n = 451).

Účastníci studie jsou dospělí starší 18 let, kteří nebyli hospitalizováni s mírným až středně těžkým průběhem onemocnění COVID-19 a jejichž symptomy trvaly sedm dní nebo méně.

Mene Pangalos, výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj biofarmaceutik společnosti AstraZeneca, uvedl, že zmíněné výsledky přispívají k stále přibývajícímu množství důkazů podporujících použití tohoto léčebného přípravku jak při prevenci, tak léčbě onemocnění covid-19: „Včasná intervence s použitím naší protilátky může přinést významné snížení progrese onemocnění až do závažného průběhu s pokračující ochranou po dobu více než šesti měsíců.“

Studie TACKLE se zúčastnilo 903 účastníků v randomizaci 1:1 AZD7442 a placebo, primární analýza zahrnovala 822 účastníků. Společnost AstraZeneca již podala americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv žádost o povolení mimořádného použití přípravku AZD7442 k profylaxi před onemocněním covid-19.

Nejnovější články

Ocenění
Známe sto nejlepších českých firem 2021

1 ČEZ, A. S. 2 ŠKODA AUTO A.S....

CESTOVNÍ RUCH & HOTELNICTVÍ ESO TRAVEL A.S. FLY...

Pohled z praxe
Práce z domova opět vládne kancelářským oborům

I když v létě, po odeznění jarní vlny pandemie,...

Home office se neukázal jen jako dobrou zbraní...

Aktuality
Green Deal ve světle zelené příležitosti

Den TA ČR 2021 se koná pod záštitou...

Závěrečná konference proběhne formou virtuálního pořadu 2. 12....

Udílení Cen TA ČR se po dlouhém zvažování...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Green Deal ve světle zelené příležitosti

Den TA ČR 2021 se koná pod záštitou...

Závěrečná konference proběhne formou virtuálního pořadu 2. 12....

Udílení Cen TA ČR se po dlouhém zvažování...

Aktuality
Tvrdý evropský boj o pravidla pro digitální služby

Českou republiku na COMPETu zastupovala náměstkyně ministra průmyslu...

Místopředsedkyně Komise Margrethe Vestager vyzdvihla, že DSA zavádí...

Aktuality
Česko objevuje tradiční krásu skleněných vánočních ozdob

Za posledních pět let Česká republika vyvezla do...

„To ukazuje, že tyto výrobky významně reprezentují naši...

I na domácím trhu ale řemeslo čelí sílící...

Vedle čínské konkurence výrobci čelí i jiným překážkám....