Úterý 27. února 2024
ikona hodiny25. 10. 2021 11:59

TACKLE přináší naději na konečné řešení

Vysoká míra pozitivních výsledků léčby onemocnění covid-19 v rámci klinického hodnocení fáze III (TACKLE) potvrzuje, že kombinace dlouhodobě působících protilátek (LAAB) AZD7442 společnosti AstraZeneca dosáhla statisticky významného snížení výskytu závažného průběhu onemocnění covid-19 nebo úmrtí v porovnání s placebem u nehospitalizovaných pacientů s mírným až středně závažným symptomatickým průběhem onemocnění covid-19. Zveřejnila to společnost AstraZeneca ve své tiskové zprávě.

Petra Sejpalová autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Celkem 90 % účastníků zařazených do hodnocení pochází z populací s vysokým rizikem progrese do těžkého průběhu onemocnění covid-19, včetně účastníků s komorbiditami.

Studie splnila primární cílový ukazatel, přičemž dávka 600 mg přípravku AZD7442 podávaná intramuskulární injekcí snížila riziko rozvoje těžkého průběhu onemocnění covid-19 nebo úmrtí o 50 % ve srovnání s placebem u pacientů v ambulantní péči, kteří vykazovali symptomy sedm dní nebo méně.

Hugh Montgomery, profesor intenzivní medicíny na University College London a hlavní řešitel klinického hodnocení TACKLE, řekl: „Vzhledem k pokračujícím případům závažných infekcí vyvolaných onemocněním covid-19 po celém světě je nutné přijít s novými léčebnými přípravky, jako je AZD7442, které lze použít k ochraně zranitelných skupin obyvatelstva před onemocněním covid-19 a které mohou také pomoci zabránit progresi onemocnění až do závažného průběhu. Tyto pozitivní výsledky ukazují, že vhodná dávka přípravku AZD7442 podaná intramuskulárně by mohla hrát důležitou roli v boji proti této ničivé pandemii.“

TACKLE

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická studie fáze III, která hodnotí bezpečnost a účinnost jedné 600mg IM dávky přípravku AZD7442 ve srovnání s placebem při léčbě onemocnění covid-19 u pacientů v ambulantní péči. Studie probíhala na 96 místech v Brazílii, České republice, Německu, Maďarsku, Itálii, Japonsku, Mexiku, Polsku, Ruské federaci, Španělsku, Ukrajině, Velké Británii a USA. 903 účastníků bylo randomizováno v poměru 1:1 na intramuskulární aplikaci dvou plných, po sobě jdoucích dávek přípravku AZD7442 (n = 452), nebo placeba s fyziologickým roztokem (n = 451).

Účastníci studie jsou dospělí starší 18 let, kteří nebyli hospitalizováni s mírným až středně těžkým průběhem onemocnění COVID-19 a jejichž symptomy trvaly sedm dní nebo méně.

Mene Pangalos, výkonný viceprezident pro výzkum a vývoj biofarmaceutik společnosti AstraZeneca, uvedl, že zmíněné výsledky přispívají k stále přibývajícímu množství důkazů podporujících použití tohoto léčebného přípravku jak při prevenci, tak léčbě onemocnění covid-19: „Včasná intervence s použitím naší protilátky může přinést významné snížení progrese onemocnění až do závažného průběhu s pokračující ochranou po dobu více než šesti měsíců.“

Studie TACKLE se zúčastnilo 903 účastníků v randomizaci 1:1 AZD7442 a placebo, primární analýza zahrnovala 822 účastníků. Společnost AstraZeneca již podala americkému Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv žádost o povolení mimořádného použití přípravku AZD7442 k profylaxi před onemocněním covid-19.

Nejnovější články

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Trendy
Prognóza pro rok 2024: Stavebnictví čekají změny

Pohled expertů napříč realitním sektorem a jejich výhled...

Výhled pro evropský realitní trh pro rok 2024...

Další výzvou je velký nedostatek nových bytů, snížená...

Stále palčivějším tématem je také ochrana životního prostředí....

Ekonomická nejistota se dotýká ziskovosti společností. Využití nových...

V současnosti je k dispozici celá řada digitálních nástrojů navržených...

Expertní pohled
Cena zlata prošla korekcí. Jedná se o příležitost?

Po dosažení nejvyšší míry inflace ve výši 9,1...

Obchodníci nyní posunuli sázky na první snížení úrokových...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Eviden ocení nejlepší počiny mladých vědců

„Na Cenu Josepha Fouriera se vždy velmi těšíme....

Své studenty mohou do soutěže přihlásit všechny výzkumné...

„Ačkoliv by někdo mohl říci, že ocenění se...

Aktuality
Moravskoslezský kraj tahounem v zelených a chytrých řešeních

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)...

Čtyři vzájemně propojené živé laboratoře mají za cíl...

Důležitou součástí bude sledování změn v regionu optikou...

„Vzdělání, podnikání, inovace a spolupráce státní správy se...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...