×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Hlavní novinky, které ovlivní daňové přiznání za rok 2021

Neplaťte na daních víc než je třeba

Jako každý nový rok, také rok 2022 s sebou přináší řadu změn, které ovlivní nadcházející daňovou a účetní sezónu. Předchozí rok (2021) byl volebním rokem, a proto se příliš velkých změn v rámci daně z příjmů právnických osob neodehrálo. Nicméně sezóna pro daň z příjmů právnických osob za rok 2021 je ovlivněna změnami ještě z předchozího období.

Martin Sotolář ikona hodiny4. 1. 2022 10:36
Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Jak říká české přísloví, kdo je připraven, není překvapen. Zde je přehled hlavních novinek, které ovlivní výši vašich daní.

Institut zpětného uplatnění ztráty

Asi nejvýznamnější změnou v posledních letech je možnost zpětné uplatnění ztráty, které ve stručnosti dává společnostem možnost uplatnit ztrátu zpětně dvě zdaňovací období. Zároveň ale není dotčen původní koncept uplatnění daňové ztráty v budoucnu, a navíc byla také zahrnuta možnost zřeknutí se uplatnění daňové ztráty. Pokud tak očekáváte za rok 2021 daňovou ztrátu a v předešlých letech jste dosáhli zisku, doporučujeme zvážit výše uvedené možnosti, které ve výsledku mohou vést k významné daňové optimalizaci.

Pro úplnost také doplňujeme, že jsou zde samozřejmě podmínky, které je nutné zvážit – zejména vliv na prekluzivní lhůtu, kterou výše uvedené možnosti významně ovlivňují.

Daňové odpisy

Další velkou změnou, která se výrazně dotkne aktuální daňové sezóny, je téma daňových odpisů. U odpisů došlo v zásadě ke třem věcem:

  • znovuzavedení mimořádných daňových odpisů,
  • zvýšení vstupní ceny pro pořízení dlouhodobého hmotného majetku (a technického zhodnocení) ze 40 tisíc Kč na 80 tisíc Kč a
  • úplné zrušení nehmotného majetku.

Tyto změny byly uvedeny v platnost již na začátku roku 2021 a bylo možné je využít zpětně již pro daňové přiznání za rok 2020 a tuto retroaktivitu bylo možné využít, ale samozřejmě to nebylo podmínkou. V tomto smyslu tak plnohodnotná platnost nastala právě pro přiznání za rok 2021.

Posun hranice pro dlouhodobý hmotný majetek a zrušení nehmotného majetku jsou v praxi již dobře známé informace. Rádi bychom ale připomněli také možnost mimořádných odpisů, které mezi dalšími informacemi tak trochu zapadly. Na nově pořízený majetek v první a druhé odpisové skupině, u kterého je společnost prvním vlastníkem je možné uplatnit tzv. mimořádné odpisy, které umožňují uplatnění vstupní ceny během 12 nebo 24 měsíců. Pokud tak uvažujete o možnosti optimalizace základu daně a pořídili jste nový dlouhodobý hmotný majetek splňující podmínky pro mimořádné odpisování, doporučujeme tuto možnost minimálně zvážit.

Stravenkový paušál

Stravenky obecně patří mezi oblíbené a hojně rozšířené zaměstnanecké benefity v celé České republice. Mnoho zaměstnanců ale stravenky nevyužívalo, a proto byla vytvořena alternativa v podobě stravenkového paušálu.

Ve stručnosti je hodnota stravenky na straně zaměstnance osvobozena od daně a tím i od sociálního a zdravotního pojištění bez ohledu na limit. Na straně zaměstnavatele se jedná o daňově uznatelný náklad do výše 55 % hodnoty stravenky a do 70 % výše stravného, které pro rok 2022 bylo stanoveno na úrovni 118 Kč. Zaměstnanec zbylých 45 % doplácí. Zaměstnavatel může přispívat i vyšší částkou a u zaměstnance by šlo stále o osvobozený příjem. U zaměstnavatele jde ale nad uvedený limit o daňově neuznatelný náklad. Z toho plyne, že nejoptimálnější hodnota stravenky pro rok 2022 dosahuje hodnoty 150 Kč.

Ve srovnání se stravenkou je stravenkový paušál z daňového hlediska odlišný. Na straně zaměstnance se jedná o osvobozený příjem do hodnoty 82,6 Kč (70 % z 118 Kč). Částku přesahující tento limit je nutné na straně zaměstnance tzv. dodanit včetně sociálního a zdravotního pojištění. Naproti tomu u zaměstnavatele půjde vždy o daňově uznatelný náklad bez ohledu na limit. Pro stravenkový paušál hraje roli také snížení administrativy a eliminace souvisejících poplatků, které souvisejí se stravenkami.

Dary a malé daně

Obecně platí, že za splnění podmínek je možné uplatnit poskytnutí daru jako položku odčitatelnou od základu daně. Vzhledem k tomu, že poslední měsíce došlo hned k několika událostem, které vyvolaly vlnu solidarity, došlo ke zvýšení hranice pro odečet poskytnutých darů z původních 10 % na 30 % ze základu daně. Hranice však byla zvýšena pouze dočasně v období od 1. března 2020 do 28. února 2022.

Výše uvedené body dávají právnickým osobám možnost volby, jak snížit základ daně z příjmů právnických osob. Všechny možnosti mají své pro a proti.

Za připomenutí stojí i takzvané malé daně, tedy daň z nemovitých věcí a silniční daň, které jsou často opomíjeny ze strany plátců, ze strany Finanční správy však nikoliv.

U daně z nemovitých věcí je rozhodující stav k 1. lednu 2022 a platí se „dopředu“. Pokud tedy došlo ke změně během roku 2021, je poplatník povinen podat daňové přiznání příslušnému správci daně do 31. ledna 2022. Následně je nutné uhradit daň do 31. května 2022. Pokud ale daň přesahuje hranici 5 000 Kč, je možné ji uhradit nadvakrát – první termín je shodný (31. května 2022), druhý termín pak vychází na 30. listopadu 2022.

Termín pro podání daňového přiznání pro silniční daň za rok 2021 je 31. ledna 2022. Do tohoto termínu je nutné uhradit také nedoplatek z této daně, který z důvodu povinnosti záloh obvykle dosahuje daňovou povinnost za prosinec 2021.

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Vybrat si správnou práci je výhra pro všechny

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu...

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat...

Trendy
Usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí

Dobrým příkladem technologií, které před nedávnem ohlásily nástup...

Moderní kancelářské budovy a její recepce se také...

V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc,...

To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk...

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Analýzy ze Spořky
Ekonomická aktivita klesá, inflace ale ještě zesílí

Pojďme se tedy na výhled do nejbližších měsíců...

Průmyslová produkce, maloobchodní tržby a obchodní bilance V...

Hrubý domácí produkt Pro druhou polovinu letošního roku...

Expertní pohled
Výkazy zelené agendy brzy ovlivní nejen finanční specialisty

Od roku 2024 se budou na první firmy...

JIž 21. června 2022 dosáhly Evropská rada a...

„V první fázi bude potřeba sjednotit podobu standardů...

Zprávy o udržitelnosti budou muset být ověřeny nezávislým...

„Věříme, že finanční odborníci jsou pro růst ekonomik...