×

SLEDUJTE SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ONLINE – VE STŘEDU 31. KVĚTNA

Středa 31. května 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny14. 2. 2022 19:23

Kubíky obráběné na setiny milimetru

Značka TOS VARNSDORF je na trhu 72 let. Společnost, jejíž areál se nachází na severu České republiky v podhůří Lužických hor, si letos dokonce připomene již 119 let od svého založení. Hlavní činnost firmy spočívá ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu obráběcích strojů určených pro opracování obrobků od velikosti 1 m3  s finální výrobní přesností dílců na úrovni setin milimetru. Konkrétně to jsou vodorovné vyvrtávačky, stroje s velmi širokými možnostmi použití a nově i portálové.

Foto: Comenius TOS Varnsdorf na loňském vyhlašování ocenění Českých 100 Nejlepších Foto: Comenius

Historie rozšířené výroby obráběcích strojů ve Varnsdorfu začala rokem 1903. Tehdy zde pan Arno Plauert založil strojírnu. Malá soukromá firma, tehdy spíše dílna než továrna, vyrábějící velké množství druhů obráběcích strojů, se časem vyvinula v prosperující továrnu specializovanou na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející téměř do všech světadílů.

Přežila císaře, kancléře i prezidenty, války i komunisty

Továrna nepřerušila svoji činnost ani v jedné ze dvou světových válek, během své dosavadní existence třikrát změnila majitele, prošla sedmi politickými režimy, fungovala za dvou císařů, jedenácti prezidentů a jednoho říšského kancléře. Založena jako rakousko-uherská firma německým kapitálem se změnila v elitní československou továrnu na obráběcí stroje (stále s německým kapitálem), na několik let se stala součástí německého hospodářství. Po osvobození unikla osudu válečné kořisti a po znárodnění se postupně vyvinula ve špičkového výrobce obráběcích strojů v socialistickém Československu. Nyní je opět soukromou firmou privatizovanou čistě českým kapitálem. V čele společnosti stojí správní rada, pozici generálního ředitele zastává Jan Rýdl mladší.

Značka světového renomé

Značku TOS VARNSDORF znají zákazníci ve všech obydlených světadílech, od roku 1948 bylo ve firmě vyrobeno téměř 20 000 obráběcích strojů, z nichž velká většina putovala do zahraničí. Obráběcí stroje z Varnsdorfu najdete v Jižní i Severní Americe, všude po Evropě, v Rusku i v Číně (zde stála firma u založení prvního společného čínsko- -československého podniku na výrobu obráběcích strojů), v Indii, rovněž v několika afrických zemích, ale také na místech, jež jsou pro obráběcí stroje poměrně exotická, jako je Island, Filipíny, Mariánské ostrovy a další.

Osmdesát procent na export

TOS je významně exportující společnost, každým rokem se podíl vývozu pohybuje kolem 80 % z celé produkce. Své výrobky firma prodává pomocí prodejní sítě ve více než 50 zemích a v posledních letech také prostřednictvím dceřiných společností, které působí na těch nejdůležitějších trzích světa: v Evropské unii, Číně, Rusku a USA. Dlouhodobým problémem, se kterým se firma potýká, je nedostatek kvalitních pracovníků v technických profesích. Proto také společnost v září 2016 otevřela Střední průmyslovou školu TOS Varnsdorf, kde se vzdělávají potenciální zaměstnanci nejen pro mateřskou firmu, ale i pro další v regionu. TOS proto ovlivňuje skladbu předmětů, aby ze školy odcházeli absolventi, kteří najdou okamžité uplatnění ve výrobě. V září 2019 zahájila tato první firemní SPŠ v Ústeckém kraji svoji činnost v nové budově, která vznikla náročnou rekonstrukcí bývalého výrobního objektu přímo v areálu firmy, a to výhradně z prostředků firmy.

Firma jako součást regionu

Varnsdorfská firma podporuje život v regionu různými aktivitami a také se prezentuje veřejnosti. Je to například tradiční Den otevřených dveří, který se koná vždy na Velký pátek. Po čtyři hodiny si návštěvníci mohou prohlédnout výrobní prostory firmy, ukázky práce řady strojů, mohou se seznámit s pracovním prostředím ve firmě a mnozí z nich také poprvé na vlastní oči spatří ty velké stroje, které odcházejí do celého světa. TOS VARNSDORF je firma s bohatou tradicí, je to však především firma, která investuje a stále se vyvíjí, firma, která se chce soustředit na svůj udržitelný rozvoj. Snahou firmy je vytvoření takového modelu fungování, aby byla schopna pružně a efektivně reagovat na požadavky zákazníků po celém světě. A nemění na tom nic ani současná epidemiologická situace, která mnohé aktivity zastavila nebo brzdí a komplikuje.

Nejnovější články

Aktuality
Komunikace s politickou reprezentací nebyla vždy snadná

Vážený pane premiére, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené...

Pane premiére, vážení hosté, dámy a pánové, závěrem...

Cestovní ruch
Praha láká turisty na brutalistní stavby

„Souzníme s Vladimírem 518 v tom, že chceme...

„Největší odkaz této architektury do dnešní doby je...

„Ať už se jedná o prohlídky Kongresového centra,...

Analýzy
Zadavatelé o progresivním zadávání veřejných zakázek

Výkon technického dozoru investora (zákon používá pojem Technický...

Výkon technického dozoru na stavbách může být vykonáván...

Výkon technického dozoru zajišťuje kontrolu a dohled nad...

Podle názoru projektantů nepanuje u veřejných zadavatelů jednotné...

Hlavní závěry Konference investorů a dozorových firem, která...

Podle stavebního zákona musí být na stavbách veřejných...

Kvalifikovaný technický dozor by měl mít určité znalosti,...

„Zásadním aspektem práce dozoru stavby je vedle zkušenosti...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Je fér, že na konsolidaci se podílejí všichni

Daň z nemovitosti bude vyšší. Tato daň je...

Připlatit si na nákupu budou muset milovníci alkoholu....

Analýzy
Volný pád českého hotelnictví pokračuje

Hoteliéři netrpělivě očekávali zveřejnění dat STR za březen,...

S nastupujícím jarem obsazenost hotelů ve střední Evropě...

Pochopitelně tristní situace českého hotelového trhu se netýká...

Příkladem jsou hotely Merkur, Don Giovanni, Josephine a...

Nezařazené
Velikonoční začátek turistické sezóny předčil očekávání

Po několika špatných zprávách během zimy, kdy český...

Velikonoční návštěvníci se v Praze zdrží nejčastěji 3...

„Úspěšné Velikonoce jistě potěšily všechny,” komentuje svátky majitel...