×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Kubíky obráběné na setiny milimetru

Značka TOS VARNSDORF je na trhu 72 let. Společnost, jejíž areál se nachází na severu České republiky v podhůří Lužických hor, si letos dokonce připomene již 119 let od svého založení. Hlavní činnost firmy spočívá ve vývoji, výrobě, prodeji a servisu obráběcích strojů určených pro opracování obrobků od velikosti 1 m3  s finální výrobní přesností dílců na úrovni setin milimetru. Konkrétně to jsou vodorovné vyvrtávačky, stroje s velmi širokými možnostmi použití a nově i portálové.

Ladislav Plaňanský ikona hodiny14. 2. 2022 19:23
Foto: Comenius TOS Varnsdorf na loňském vyhlašování ocenění Českých 100 Nejlepších Foto: Comenius

Historie rozšířené výroby obráběcích strojů ve Varnsdorfu začala rokem 1903. Tehdy zde pan Arno Plauert založil strojírnu. Malá soukromá firma, tehdy spíše dílna než továrna, vyrábějící velké množství druhů obráběcích strojů, se časem vyvinula v prosperující továrnu specializovanou na vodorovné vyvrtávačky a vyvážející téměř do všech světadílů.

Přežila císaře, kancléře i prezidenty, války i komunisty

Továrna nepřerušila svoji činnost ani v jedné ze dvou světových válek, během své dosavadní existence třikrát změnila majitele, prošla sedmi politickými režimy, fungovala za dvou císařů, jedenácti prezidentů a jednoho říšského kancléře. Založena jako rakousko-uherská firma německým kapitálem se změnila v elitní československou továrnu na obráběcí stroje (stále s německým kapitálem), na několik let se stala součástí německého hospodářství. Po osvobození unikla osudu válečné kořisti a po znárodnění se postupně vyvinula ve špičkového výrobce obráběcích strojů v socialistickém Československu. Nyní je opět soukromou firmou privatizovanou čistě českým kapitálem. V čele společnosti stojí správní rada, pozici generálního ředitele zastává Jan Rýdl mladší.

Značka světového renomé

Značku TOS VARNSDORF znají zákazníci ve všech obydlených světadílech, od roku 1948 bylo ve firmě vyrobeno téměř 20 000 obráběcích strojů, z nichž velká většina putovala do zahraničí. Obráběcí stroje z Varnsdorfu najdete v Jižní i Severní Americe, všude po Evropě, v Rusku i v Číně (zde stála firma u založení prvního společného čínsko- -československého podniku na výrobu obráběcích strojů), v Indii, rovněž v několika afrických zemích, ale také na místech, jež jsou pro obráběcí stroje poměrně exotická, jako je Island, Filipíny, Mariánské ostrovy a další.

Osmdesát procent na export

TOS je významně exportující společnost, každým rokem se podíl vývozu pohybuje kolem 80 % z celé produkce. Své výrobky firma prodává pomocí prodejní sítě ve více než 50 zemích a v posledních letech také prostřednictvím dceřiných společností, které působí na těch nejdůležitějších trzích světa: v Evropské unii, Číně, Rusku a USA. Dlouhodobým problémem, se kterým se firma potýká, je nedostatek kvalitních pracovníků v technických profesích. Proto také společnost v září 2016 otevřela Střední průmyslovou školu TOS Varnsdorf, kde se vzdělávají potenciální zaměstnanci nejen pro mateřskou firmu, ale i pro další v regionu. TOS proto ovlivňuje skladbu předmětů, aby ze školy odcházeli absolventi, kteří najdou okamžité uplatnění ve výrobě. V září 2019 zahájila tato první firemní SPŠ v Ústeckém kraji svoji činnost v nové budově, která vznikla náročnou rekonstrukcí bývalého výrobního objektu přímo v areálu firmy, a to výhradně z prostředků firmy.

Firma jako součást regionu

Varnsdorfská firma podporuje život v regionu různými aktivitami a také se prezentuje veřejnosti. Je to například tradiční Den otevřených dveří, který se koná vždy na Velký pátek. Po čtyři hodiny si návštěvníci mohou prohlédnout výrobní prostory firmy, ukázky práce řady strojů, mohou se seznámit s pracovním prostředím ve firmě a mnozí z nich také poprvé na vlastní oči spatří ty velké stroje, které odcházejí do celého světa. TOS VARNSDORF je firma s bohatou tradicí, je to však především firma, která investuje a stále se vyvíjí, firma, která se chce soustředit na svůj udržitelný rozvoj. Snahou firmy je vytvoření takového modelu fungování, aby byla schopna pružně a efektivně reagovat na požadavky zákazníků po celém světě. A nemění na tom nic ani současná epidemiologická situace, která mnohé aktivity zastavila nebo brzdí a komplikuje.

Nejnovější články

Aktivity HK ČR
Vybrat si správnou práci je výhra pro všechny

„Školáci často tuší, čemu by se v budoucnu...

KHK KK může veškeré akce a projekty pořádat...

Trendy
Usměvavou recepční stroj ve všech směrech nenahradí

Dobrým příkladem technologií, které před nedávnem ohlásily nástup...

Moderní kancelářské budovy a její recepce se také...

V čem technologie v budovách přinášejí neocenitelnou pomoc,...

To, co platí ve vztahu technologie vs. člověk...

Expertní pohled
Klíčem k obnovení rovnováhy v retailu je redistribuce

Koronavirová pandemie a s ní spojené dlouhé čekací...

Až do vypuknutí pandemie koronaviru využívali obchodníci k...

Po více než roce striktních opatření se situace...

Ukazuje se, že stávající objednávkové a predikční systémy...

Nejnovější Firmy s tradicí

Firmy s tradicí
Informace jsou velmi ceněný atribut

„Od počátku jsme budovali firmu jako rodinnou a...

V roce 2015 došlo ke sloučení s renomovaným...

Firma UNIT má každý rok nějakou novinku. K...

„V roce 2020 jsme se přestěhovali do budovy...

Videa & Podcasty
Jak se mění český turista a cestovní pojištění?
Firmy s tradicí
Myšlenka specializace neztratí svoji hodnotu

Psal se rok 1992. Cestovní kanceláře rostly jak...

Těžkou zkouškou pro cestovní ruch bylo období let...

Netřeba připomínat, jak moc se cestovní ruch za...

Vedle klasického cestovního pojištění nabízí ERV Evropská pojišťovna...