×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 8. června 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se
ikona hodiny5. 3. 2022 07:00

Dutá nádoba, nebo pevný kov? Kam se vejde více vodíku?

O výrazné úloze vodíku v energetice budoucnosti nikdo nepochybuje. Jenže v čem jeho zásoby skladovat? Napoprvé nás samozřejmě napadnou tlakové nádoby. Nezaberou ale moc prostoru? Třeba v autech uvítáme každý centimetr místa navíc… Vědci se tak snaží přijít na způsob, jak vodík uchovávat co nejúsporněji – a to jak prostorově, tak energeticky. Slibně v tomto směru vypadají speciální slitiny kovů. I když se jedná o pevné látky, paradoxně se do nich vejde desetkrát více vodíku než do tlakové nádoby.

Foto: Shutterstock.com Kam uschováme vodík? Foto: Shutterstock.com

Jak kovová slitina schopná ukládat vodík vzniká, v naší zvukové reportáži popisuje doc. Ludmila Kučerová, z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

„Tento prášek jsme vyrobili z několika kovů. Je to nová skupina slitin, říká se jí slitiny s vysokou entropií. Je to trochu jiný koncept materiálů, než na který jsme byli zvyklí třeba u ocelí, které jsou tvořené hlavně železem a některými dalšími prvky. Tyto slitiny tvoří čtyři nebo pět prvků, které jsou v nich zastoupené v rovnoměrném množství,“ misku s tmavým práškem mi ukazuje docentka Ludmila Kučerová. Setkávám se s ní na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Kromě prášku v misce vidím šedé kuličky. Právě ty se postarají o to, aby se prášky jednotlivých kovů spolu promíchaly a vznikl tak zcela nový materiál. Na pohled je miska malá, ale když ji zkusím zvednout, jsem překvapený, jak je těžká. Evidentně musí něco vydržet…

Prášek, který v misce vidím, ještě není finálním materiálem. Na jeho vývoji docentka Kučerová teprve pracuje. Ale přibližně tak by měl vypadat. Až bude hotový, dokáže v sobě uchovávat vodík. Nechce se tomu věřit, ale do pevné látky se ho vejde desetkrát více než do tlakové nádoby. „Pevný materiál jako pevný a tuhý vypadá jen zvenčí. Ve skutečnosti ho ale tvoří atomy a i to nejhustější uspořádání atomů v krystalových mřížkách pořád zachovává zhruba třicet procent objemu prostoru volného. A právě do těchto mezer můžeme za vhodných podmínek vodík umístit,“ vysvětluje Kučerová. Výsledkem pak bude, že stejné množství vodíku uchováme v menším zařízení, než je tlaková láhev.

A neušetří se jen prostor. Aby se dnes plynu do nádob vešlo co nejvíce, musí se stlačovat nebo i zkapalňovat. To se děje za extrémně nízkých teplot. Z toho důvodu je uchovávání vodíku dost energeticky náročné. Při skladování vodíku v plynu by to nejspíš nebylo potřeba. V kovech se vodík uchová při běžných teplotách a za normálního tlaku. Alespoň to tak vědci očekávají.

Tým docentky Kučerové se při svém výzkumu zatím zaměřuje na kombinaci hliníku, titanu, chromu a vanadu. „Výzkum jde velmi rychle kupředu. Před půl rokem jsme vytipovali slitinu, která vypadala velmi nadějně, ale mezitím se objevila upravená varianta této slitiny, která má z hlediska pohlcování vodíku vlastnosti násobně lepší. Vzhledem k obrovskému množství možných materiálových variací se během řešení projektu určitě objeví nějaký další materiál. Pořád je tedy z velké míry i věcí náhody, jestli zasáhneme ten správný cíl,“ připouští Ludmila Kučerová. V periodické soustavě prvků je přes padesát kovů, a když si představíte, že třeba vždy z pěti vybraných vytvoříte slitinu, přičemž jejich poměry nemusejí být ekviatomární, ale je možné je lehce upravit a dosáhnout tak lepších vlastností, máte najednou celý vesmír naprosto neprobádaných slitin,“ dodává.

Foto: Daniel Mrázek Ludmila Kučerová vyvíjí slitinu, která dokáže skladovat vodík. Foto: Daniel Mrázek

Podpora z Japonska

Plzeňská vědkyně se svým výzkumným projektem jako jediná Češka nedávno uspěla v 8. výzvě Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem (EIG Concert Japan) na téma Udržitelná vodíková technologie jako dostupná a čistá energie. V projektu bude spolupracovat s kolegy z partnerských institucí, jimiž jsou Slovenská akademie věd a Univerzita v Kjóto.

EIG Concert Japan je mezinárodní společná iniciativa na podporu a posílení spolupráce v oblasti vědy, techniky a inovací mezi Japonskem a evropskými zeměmi. Cílem je posílení spolupráce ve vědeckotechnickém a inovačním výzkumu, řešení aktuálních společenských výzev a podpora mezinárodní mnohostranné spolupráce ve výzkumu prostřednictvím plánování, vyhlašování a provádění společných výzev. 8. společná výzva v roce 2021 vychází z celosvětové potřeby vyvinout účinnější a čistší technologie na bázi vodíku jako konkurenceschopné energetické alternativy ve srovnání s tradičními fosilními palivy. Projekt vedený doc. Ludmilou Kučerovou je jedním z šesti podpořených projektů.

Foto: Daniel Mrázek Kovový prášek se připravuje v pevné a těžké misce s mlecími kuličkami. Foto: Daniel Mrázek

Pro auta i rodinné domy

Vědkyně očekává, že výsledný materiál bude poměrně lehký. Využití tak vidí například v automobilech na vodíkový pohon. Pro svou malou rozlohu se materiál bude hodit i do rodinných domů. V praxi to může vypadat tak, že pomocí solárních panelů vyrobíme elektrickou energii. Za příhodných podmínek jí bude více, než aktuálně spotřebujeme. Přebytečnou energii tak pomocí elektrolýzy vody přeměníme na vodík, který uskladníme. A až to bude potřeba, z vodíku znovu vyrobíme elektřinu. To je ostatně jedno z uvažovaných využití vodíku v energetice.

Vodíkovou budoucnost nelze zjednodušovat

Vysokoentropické slitiny mají široké spektrum zajímavých vlastností. Ludmila Kučerová tedy věří, že výsledky projektu nevyužije jen pro vývoj materiálu vhodného pro skladování vodíku, ale i pro další průmyslové využití: „Tyto slitiny mají zajímavé vlastnosti za extrémních teplot, ať už extrémně nízkých, nebo extrémně vysokých. Jsou to lepší vlastnosti, než mají současné niklové superslitiny, o ocelích ani nemluvím. Takže se budou dát využít i kvůli jiným vlastnostem, než je schopnost absorpce a desorpce vodíku.“

První komerčně využitelné výsledky svého bádání docentka Kučerová očekává asi za pět let.

 

Více se dozvíte v naší zvukové reportáži.

Články autora Daniel Mrázek

Nejnovější články

Analýzy ze Spořky
Česko je v pasti ekonomiky středních příjmů

Dominantním příběhem české ekonomiky posledních třicet let je...

Tři čtvrtiny našeho konvergenčního úsilí nicméně proběhly v...

Česká ekonomika, podobně jako ostatní státy, byla od...

Jsme tedy ve stavu, kdy Jsme tedy ve...

Analýzy
Digitalizace českého stavebnictví prochází zlomovým rokem

Zatímco digitální inovace se v mnoha oborech hospodářství...

Zajištění rychlejšího a transparentního stavebního řízení se stalo...

Plynulost a rychlost stavebního řízení musí zajistit funkční...

Pro úspěšné fungování digitalizace stavebního řízení existují určitá...

Firmy ve stavebnictví rozvíjejí řadu procesů digitalizace interních...

Soukromý sektor má před státní správou viditelný náskok,...

Výhodou vypisování projektových zakázek v režimu BIM je...

„Ministerstvo dopravy, ale i celý rezort dopravy se...

Trendy
Ve facility managementu hraje ESG stále důležitější roli

„Od roku 2024 má vstoupit v platnost směrnice...

S tím, jak se nemovitosti pronajímají, byly nedávno...

Jakmile si společnost pořídí například novou vzduchotechniku, musí...

Směrnicemi se provozovatelé budov budou muset řídit také...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Řetězce ukazují, že když se chce, i recyklovat jde

Pilotní testování probíhalo ve vybraných prodejnách v Praze, Brně,...

Co se týká chování zákazníků, pilotní testování odhalilo,...

Pro úspěch systému zálohování PET lahví a plechovek...

Představením prvotních výsledků testování a projednáváním parametrů celoplošného...

Aktuality
Deloitte hledá ve střední Evropě budoucí jednorožce

„Program odhaluje technologie a trendy, které se brzy...

Program je otevřen pro společnosti se sídlem v...

V předchozích ročnících dominovaly padesátce rychle rostoucích společností...

V současnosti panuje na trhu velká nejistota a...

Aktuality
Ministr ocenil obchodní řetězce za český sortiment

„Jsem velmi rád, že spolupráce mezi oběma stranami...

„U všech významných prodejců českého ovoce a zeleniny...

„Je jistě chvályhodné, že ministerstvo zemědělství vedle oceňování...