Plazma zužitkuje odpad z recyklačních linek

Když plastový odpad vyhodíme do žlutého kontejneru, hřeje nás svědomí, že jsme ohleduplní k životnímu prostředí. Jenže jen některé z vyhozených plastů se dočkají recyklace, například PET lahve. Značná část obsahu žlutých popelnic skončí na skládkách nebo se spálí v cementárnách. Díky vědcům z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR se ale tato situace může výrazně zlepšit.