Úterý 23. dubna 2024
ikona hodiny11. 5. 2022 08:50

Hledáme kandidáta na českou nobelovku

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásila ve spolupráci se společností Česká hlava výzvu k podávání návrhů kandidátů či kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022.

Pavel Zoreník autor

Foto: Shutterstock.com Národní cena vlády Česká hlava čeká na letošní kandidáty Foto: Shutterstock.com

Národní cena vlády, udělovaná dle nařízení vlády č. 71/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. O udělení národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh RVVI. Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.

Toto nejvyšší vědecké vyznamenání, označované často jako česká nobelovka, je udělováno již od roku 2005. K laureátům národní ceny vlády za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje se dosud řadí světově uznávaní vědci, jakými jsou mimo jiné kybernetik Vladimír Kučera, molekulární imunolog Václav Hořejší, egyptolog a archeolog Miroslav Bárta, rostlinný genetik Jaroslav Doležel, onkolog Josef Koutecký, biolog Jan Svoboda nebo překladatel Martin Hilský. K vůbec prvním z oceněných vědců patřili také profesoři Armin Delong a Antonín Holý.

„Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace jsou si vědomy, jaký význam má rozvoj vědy a výzkumu pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života našich občanů. Oblast vědy a výzkumu patří k vládním prioritám a je trvale deklarována jako jeden z hlavních prostředků ekonomického růstu společnosti. Pandemická krize posledních dvou let navíc prokázala připravenost českých výzkumných týmů čelit i společenským hrozbám globálního rozměru. Osobnosti, jež mají obzvlášť významné zásluhy o rozkvět výzkumu, vývoje a inovací, jsou každoročně oceňovány Národní cenou vlády Česká hlava,“ doplňuje k významu ocenění ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která je zároveň předsedkyní RVVI.

Výzva je otevřena do 30. června 2022. Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Požadavky na kandidáta Národní ceny vlády Česká hlava a plné podmínky výzvy jsou zveřejněny na webu www.vyzkum.cz.

Nejnovější články

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Trendy
Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování?

Stále více zákazníků si zvyklo pravidelně nakupovat potraviny...

Prvním z důvodů, proč může být rozvoz potravin šetrnější...

K udržitelnosti celého nákupního procesu velkou měrou přispívají také...

Počet automobilů na 1 000 obyvatel v České republice neustále...

Trendy
Revoluční služba Office as a service

Program je platformou pro pronájem zcela kompletní kanceláře...

V roce 2024 je společnost U1 odhodlána i...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...