Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny11. 6. 2022 07:00

Geotermální teplárny? Víme, kde můžou vzniknout

S praktickým využitím geotermální energie se v Česku setkáme zatím jen minimálně. Jde hlavně o tepelná čerpadla u rodinných domů. Potenciál geotermální energie u nás je ale výrazně větší. Ukazuje to nová mapová aplikace, kterou na svém webu zveřejnila Česká geologická služba. Zohledňuje nejen to, kde je pod povrchem dostatečná teplota, ale i to, kde z určitých důvodů vrty vzniknout nemůžou, přestože by to geologické podmínky umožňovaly. Aplikaci využije státní správa, místní samosprávy i investoři.

Daniel Mrázek autor

Foto: Shutterstock.com Schéma geotermální teplárny Foto: Shutterstock.com

Střet zájmů je časté spojení v politice. Co ale znamená v případě geotermální energie? Dozvíte se v naší zvukové reportáži.

Potenciál geotermální energie u nás mapovaly Česká geologická služba, Geofyzikální ústav Akademie věd ČR a Komora OZE, a to v projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR. Webová mapová aplikace je jedním z jeho výstupů. „Mapa zobrazuje teploty v různých hloubkách a v různých oblastech,“ představuje jeden z řešitelů projektu Jan Holeček z České geologické služby. Na mapě si můžeme zvolit teplotu v hloubkách od 400 metrů do pěti kilometrů. Kdybychom se dostali přímo do vrtů, tak v těch nejmělčích vrstvách by nám bylo docela příjemně, teplota se tam běžně pohybuje mezi deseti a dvaceti stupni Celsia. Pokud bychom ale sestoupili do těch největších hloubek, bude nám horko. V oblastech s největším geotermálním potenciálem teploty v pěti tisíci metrech hloubky přesahují 200°C.

Kromě teplot v podzemí mapy ukazují i místa, kde je případné vybudování geotermálních vrtů ztížené nebo zcela nemožné. Takovými místy jsou například dopravní stavby jako železnice, dálnice, silnice, dále lomy a doly, místa ohrožovaná třeba skalními sesuvy a nechybí ani přírodně chráněná území. „Mapa je určena pro investory a státní správu. Pokud jako investor vím, že v oblasti je vyšší geotermální potenciál, tak je mnohem pravděpodobnější, že v takové oblasti moje geotermální instalace bude mít vyšší účinnost, a tudíž i vyšší výnos,“ doplňuje Holeček.

Zjištěný potenciál geotermální energie v Česku se může srovnávat s evropským průměrem. I proto by geotermální vrty mohly teoreticky vzniknout na celém území naší republiky – tedy za předpokladu, že nenarazí na některou ze zmíněných překážek. Pokud bychom ale chtěli získat energie co nejvíce, soustředili bychom se na severní Moravu, Semilsko, Liberecko, Podkrušnohoří, Ašsko a Českobudějovicko.

Bílá místa stále existují

Pro stanovení potenciálu vědci využili data z více než tří stovek vrtů po téměř celé České republice. „Ve vrtu se změří teplota, na jejímž základě se vypočítá geotermální gradient. To je nárůst teploty s hloubkou. Průměrný teplotní gradient na území České republiky je třicet stupňů, ale v reálu se pohybuje od patnácti do čtyřiceti stupňů Celsia na jeden kilometr hloubky,“ objasňuje geolog a zdůrazňuje, že žádný ze zkoumaných vrtů nevznikl primárně pro stanovení potenciálu geotermální energie: „Buďto to byly výzkumné vrty, například strukturní hluboké vrty, na Moravě to byly vrty na průzkum uhelných ložisek, uhlovodíků, plynu nebo ropy.“ Vědci tedy sbírali a vyhodnocovali již dříve naměřená data.

Stále ale ještě existují oblasti, jejichž geotermální potenciál vědci zatím jen odhadují, zejména se jedná o střední Čechy a Vysočinu. Tam vhodné vrty zatím chybí. Geologové tedy plánují, že v budoucnu tam asi deset vrtů vyhloubí. Tím mapu geotermálního potenciálu Česka ještě zpřesní.

Foto: Daniel Mrázek Jan Holeček s mapou geotermálního potenciálu Česka Foto: Daniel Mrázek

Deset tepláren do roku 2030

„Geotermální energie bude v budoucnu hrát čím dál větší roli, zejména s ohledem na příklon k obnovitelným zdrojům energie. Budeme tu mít několik desítek geotermálních tepláren, které budou schopny vytápět menší a střední města. Největší potenciál pak vidím v takzvané mělké geotermální energii, tedy v tepelných čerpadlech, která budou schopna vytápět budovy od velikostí rodinných domů až po velikost administrativních budov, případně továren a průmyslových hal,“ očekává Holeček a věří, že prvních deset tepláren by mohlo vzniknout ještě do roku 2030.

Geotermální tepelná čerpadla se už dnes používají, ale zatím jen v omezené míře. Konkurenci mají v tepelných čerpadlech využívajících vzduch. Jejich instalace je totiž zpravidla levnější. Na druhou stranu ale mají nižší účinnost než geotermální tepelná čerpadla.

S čím geologové u nás naopak nepočítají, jsou geotermální elektrárny. Na ně je v našich hloubkách „zima“…

Teplo z počátků Země

Geotermální energie využívá teplo, které má naše planeta od svého počátku. „Naše planeta se formovala z plynoprachového oblaku, který se smršťoval a uchoval v sobě teplo. Dalším zdrojem geotermální energie je radiogenní rozpad radioizotopů uranu, thoria a draslíku, které se vyskytují v horninách,“ vysvětluje Holeček. Důvodem, proč v některých místech je v hloubkách vyšší než jinde, je geologická stavba území. Některé horniny totiž vedou teplo lépe. Vliv má samozřejmě i sopečná činnost, proto se geotermální energii mnohem více daří například v Itálii nebo na Islandu.

Mapovou aplikaci zobrazující potenciál geotermální energie v Česku najdete na stránce www.geology.cz/teplozeme.

Více se dozvíte v naší zvukové reportáži. Klikněte na lištu v horní části článku.

 

Přijde revoluce ve fotovoltaice?

Články autora Daniel Mrázek

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...