×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Geotermální teplárny? Víme, kde můžou vzniknout

S praktickým využitím geotermální energie se v Česku setkáme zatím jen minimálně. Jde hlavně o tepelná čerpadla u rodinných domů. Potenciál geotermální energie u nás je ale výrazně větší. Ukazuje to nová mapová aplikace, kterou na svém webu zveřejnila Česká geologická služba. Zohledňuje nejen to, kde je pod povrchem dostatečná teplota, ale i to, kde z určitých důvodů vrty vzniknout nemůžou, přestože by to geologické podmínky umožňovaly. Aplikaci využije státní správa, místní samosprávy i investoři.

Daniel Mrázek ikona hodiny11. 6. 2022 07:00
Foto: Shutterstock.com Schéma geotermální teplárny Foto: Shutterstock.com

Střet zájmů je časté spojení v politice. Co ale znamená v případě geotermální energie? Dozvíte se v naší zvukové reportáži.

Potenciál geotermální energie u nás mapovaly Česká geologická služba, Geofyzikální ústav Akademie věd ČR a Komora OZE, a to v projektu podpořeném Technologickou agenturou ČR. Webová mapová aplikace je jedním z jeho výstupů. „Mapa zobrazuje teploty v různých hloubkách a v různých oblastech,“ představuje jeden z řešitelů projektu Jan Holeček z České geologické služby. Na mapě si můžeme zvolit teplotu v hloubkách od 400 metrů do pěti kilometrů. Kdybychom se dostali přímo do vrtů, tak v těch nejmělčích vrstvách by nám bylo docela příjemně, teplota se tam běžně pohybuje mezi deseti a dvaceti stupni Celsia. Pokud bychom ale sestoupili do těch největších hloubek, bude nám horko. V oblastech s největším geotermálním potenciálem teploty v pěti tisíci metrech hloubky přesahují 200°C.

Kromě teplot v podzemí mapy ukazují i místa, kde je případné vybudování geotermálních vrtů ztížené nebo zcela nemožné. Takovými místy jsou například dopravní stavby jako železnice, dálnice, silnice, dále lomy a doly, místa ohrožovaná třeba skalními sesuvy a nechybí ani přírodně chráněná území. „Mapa je určena pro investory a státní správu. Pokud jako investor vím, že v oblasti je vyšší geotermální potenciál, tak je mnohem pravděpodobnější, že v takové oblasti moje geotermální instalace bude mít vyšší účinnost, a tudíž i vyšší výnos,“ doplňuje Holeček.

Zjištěný potenciál geotermální energie v Česku se může srovnávat s evropským průměrem. I proto by geotermální vrty mohly teoreticky vzniknout na celém území naší republiky – tedy za předpokladu, že nenarazí na některou ze zmíněných překážek. Pokud bychom ale chtěli získat energie co nejvíce, soustředili bychom se na severní Moravu, Semilsko, Liberecko, Podkrušnohoří, Ašsko a Českobudějovicko.

Bílá místa stále existují

Pro stanovení potenciálu vědci využili data z více než tří stovek vrtů po téměř celé České republice. „Ve vrtu se změří teplota, na jejímž základě se vypočítá geotermální gradient. To je nárůst teploty s hloubkou. Průměrný teplotní gradient na území České republiky je třicet stupňů, ale v reálu se pohybuje od patnácti do čtyřiceti stupňů Celsia na jeden kilometr hloubky,“ objasňuje geolog a zdůrazňuje, že žádný ze zkoumaných vrtů nevznikl primárně pro stanovení potenciálu geotermální energie: „Buďto to byly výzkumné vrty, například strukturní hluboké vrty, na Moravě to byly vrty na průzkum uhelných ložisek, uhlovodíků, plynu nebo ropy.“ Vědci tedy sbírali a vyhodnocovali již dříve naměřená data.

Stále ale ještě existují oblasti, jejichž geotermální potenciál vědci zatím jen odhadují, zejména se jedná o střední Čechy a Vysočinu. Tam vhodné vrty zatím chybí. Geologové tedy plánují, že v budoucnu tam asi deset vrtů vyhloubí. Tím mapu geotermálního potenciálu Česka ještě zpřesní.

Foto: Daniel Mrázek Jan Holeček s mapou geotermálního potenciálu Česka Foto: Daniel Mrázek

Deset tepláren do roku 2030

„Geotermální energie bude v budoucnu hrát čím dál větší roli, zejména s ohledem na příklon k obnovitelným zdrojům energie. Budeme tu mít několik desítek geotermálních tepláren, které budou schopny vytápět menší a střední města. Největší potenciál pak vidím v takzvané mělké geotermální energii, tedy v tepelných čerpadlech, která budou schopna vytápět budovy od velikostí rodinných domů až po velikost administrativních budov, případně továren a průmyslových hal,“ očekává Holeček a věří, že prvních deset tepláren by mohlo vzniknout ještě do roku 2030.

Geotermální tepelná čerpadla se už dnes používají, ale zatím jen v omezené míře. Konkurenci mají v tepelných čerpadlech využívajících vzduch. Jejich instalace je totiž zpravidla levnější. Na druhou stranu ale mají nižší účinnost než geotermální tepelná čerpadla.

S čím geologové u nás naopak nepočítají, jsou geotermální elektrárny. Na ně je v našich hloubkách „zima“…

Teplo z počátků Země

Geotermální energie využívá teplo, které má naše planeta od svého počátku. „Naše planeta se formovala z plynoprachového oblaku, který se smršťoval a uchoval v sobě teplo. Dalším zdrojem geotermální energie je radiogenní rozpad radioizotopů uranu, thoria a draslíku, které se vyskytují v horninách,“ vysvětluje Holeček. Důvodem, proč v některých místech je v hloubkách vyšší než jinde, je geologická stavba území. Některé horniny totiž vedou teplo lépe. Vliv má samozřejmě i sopečná činnost, proto se geotermální energii mnohem více daří například v Itálii nebo na Islandu.

Mapovou aplikaci zobrazující potenciál geotermální energie v Česku najdete na stránce www.geology.cz/teplozeme.

Více se dozvíte v naší zvukové reportáži. Klikněte na lištu v horní části článku.

 

Přijde revoluce ve fotovoltaice?

Nejnovější články

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Analýzy ze Spořky
Kam se ztratila schopnost stavět rychle a efektivně?

Empire State Building byl nakonec dokončen před stanovaným...

Na druhé straně, aktéři, kteří se staví proti...

A kdeže jsme tedy ztratili tu rychlost a...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Věda a výzkum
Akademici s firmami budou řešit transformaci energetiky

„Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexní strategie, která...

„Vodík je strategická surovina nejen pro oblast energetiky,...

Aktuality
Zapomeňte konečně na papírové normy!

Nový e-shop Agentury ČAS totiž umožňuje – vůbec...

Koupit si potřebnou technickou normu by skutečně mělo...

E-shop je dalším krokem České agentury pro standardizaci...