Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny20. 6. 2022 15:20

Brain4Industry je dobrou zprávou pro firmy

Čeští fyzici se dostali do evropského centra pro digitální inovace

Konsorcium Brain4Industry (B4I) pod vedením Fyzikálního ústavu AV ČR bylo jako jeden ze zástupců České republiky zařazeno do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Cílem center je pomoci malým a středním podnikům i státní správě s procesem digitální transformace vedoucím k celkové modernizaci ekonomiky. Díky získání této značky bude B4I moci rozšířit a cenově zpřístupnit nabídku svých služeb.

Markéta Růžičková autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Firmy tak získají snazší přístup ke klíčovým znalostem, softwaru, technologickým platformám, prototypovým řešením a testovacím systémům. To jim pomůže zkvalitnit jejich výrobní a obchodní procesy a umožnit výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a tím i podpořit rozvoj ekonomiky založené na znalostech.

Zařazení Brain4Industry do sítě EDIH je pro nás nesmírně prestižní záležitostí a znamením toho, že i na evropské úrovni odborníci oceňují naše know-how a aktivity směřující k propojování vědy a průmyslu. Na Fyzikálním ústavu probíhá výzkum na špičkové úrovni a my jsme velmi rádi, že z jeho výsledků mohou těžit i české firmy,“ říká Michael Prouza, ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Jediný český zástupce z Akademie věd

Celkem bylo za Českou republiku vybráno pět projektů, které se stanou součástí sítě evropských center pro digitální inovace, B4I je nicméně jediným z nich vedeným některým z ústavů Akademie věd. Zbylé čtyři podpořené české projekty jsou vedeny subjekty z univerzitního a neziskového sektoru.

Získání finanční podpory pro projekt typu EDIH je nesmírně dobrá zpráva. Fyzikální ústav, který jej vede, se dlouhodobě intenzivně věnuje spolupráci s průmyslem. Podpora Brain4Industry umožní tuto spolupráci dále zintenzivnit napříč celou AV ČR a zahrnout do ní více subjektů,“ říká Jan Řídký, místopředseda Akademie věd ČR.

Díky napojení na Fyzikální ústav mohou české malé a střední podniky využít nejen znalostí našich expertů, ale také existující zázemí našich laboratoří, například pro materiálový výzkum a vývoj. Inovační centrum pro vyspělé technologie v Dolních Břežanech pak klientům nabídne možnost si námi doporučovaná řešení nejprve vyzkoušet, aby si mohli být jisti jejich funkčností a přínosem pro jejich podnikání.

Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR

Inovační centrum v Dolních Břežanech

Konsorcium Brain4Industry bylo založeno v roce 2020 jako digitální inovační hub s cílem pomoci malým a středním podnikům s digitalizací a využitím umělé inteligence ve výrobních procesech. Od toho již byl jen krok ke stavbě inovačního centra, které začalo letos růst v Dolních Břežanech. Hotové by mělo být v první polovině příštího roku.

Díky napojení na Fyzikální ústav mohou české malé a střední podniky využít nejen znalostí našich expertů, ale také existující zázemí našich laboratoří, například pro materiálový výzkum a vývoj. Inovační centrum pro vyspělé technologie v Dolních Břežanech pak klientům nabídne možnost si námi doporučovaná řešení nejprve vyzkoušet, aby si mohli být jisti jejich funkčností a přínosem pro jejich podnikání,“ říká Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu a předseda řídícího výboru Brain4Industry, a dodává: „Firmy dostanou možnost využít sdílenou infrastrukturu v oblasti pokročilých výrobních technologií a digitalizace. Největší přidanou hodnotou budoucího pracoviště je lidský kapitál v kombinaci se špičkovou výzkumnou a vývojovou infrastrukturou. Centrum pomůže klientům s transformací směrem k vyšší produktivitě, novým výrobkům a užitné nebo přidané hodnotě díky využití digitalizace, aditivní a 3D tiskové technologie, simulace a matematického modelování.

O Brain4Industry

Brain4Industry bylo vytvořeno jako podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze zavádění digitalizace, nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů. Cílí především na malé a střední podniky. Společně jej založil Fyzikální ústav Akademie věd, Ústav termomechaniky Akademie věd, Středočeské inovační centrum, společnost Cardam Solution a vědecko-technologický klastr STAR Reserach & Innovation Cluster, který sdružuje výzkumné organizace, firmy, veřejné instituce a investory v regionu STAR (Dolní Břežany – Vestec – Zlatníky-Hodkovice).

Články autora Markéta Růžičková

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...