×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Napadá vás využití pro chemikálie z laboratoří?

Ve výzkumných laboratořích vzniká celá řada chemikálií. Po skončení výzkumu pro ně vědci už využití nemají, přesto nejsou bezcenné. Jejich uplatnění může být celá řada, a proto dnes dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague (CUIP) spustila unikátní e­‑shop pro komerční prodej sloučenin získaných na akademické půdě. Využijí ho například farmaceutické firmy.

Daniel Mrázek ikona hodiny22. 6. 2022 13:30
Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Jak společnost uvádí ve své tiskové zprávě, nový e-shop má být nástrojem, jak maximalizovat rozvoj a využití látek vzešlých z akademického prostředí. Jeho prostřednictvím bude možné nabízet sloučeniny získané na výzkumných pracovištích Univerzity Karlovy a do budoucna by se měly připojit i další tuzemské univerzity. Jedná se o velmi ojedinělý počin, který v České republice v takové podobě do této chvíle neexistoval, zároveň není běžnou praxí ani mezi světovými univerzitami. Hlavní myšlenkou vytvoření e-shopu je představa, že se jeho prostřednictvím umožní přístup k jedinečný a originálním sloučeninám pro jejich další studium.

Tyto látky mohou být zajímavé i z jiného úhlu pohledu, než pro který byly původně izolovány, syntetizovány, a testovány. Podaří se tak vdechnout další život sloučeninám, které vznikají v rámci výzkumných projektů a často poté zůstávají ve vědeckých šuplících.

Mezi dvěma světy

Pilotní skupinou látek, kterou e-shop uvede na trh, budou biologicky aktivní alkaloidy různých strukturních typů, izolované z různých rostlinných čeledí, které mohou najít potenciální uplatnění například v terapii nádorových, neurodegenerativních, infekčních a dalších onemocnění. Jedná se o sloučeniny, které se z rostlin získávají složitým a časově náročným procesem izolace. Navíc, pro většinu těchto látek nebyla doposud publikována syntetická příprava, jediným jejich zdrojem jsou rostliny. CUIP ve spolupráci s Katedrou farmakognozie a farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, vedenou paní prof. Lucií Cahlíkovou, zpřístupnilo tyto jinak komerčně většinou nedostupné látky dalším odborníkům v oboru.

„Příkladně jde o látky montanin, tazettin, parfumin, galanthin, minovincinin a celou řadu dalších, pro které se CUIP stane jediným distributorem na světě. Další nabízené alkaloidy, jako jsou například haemanthamin, lykorin, bulbokapnin, allokryptopin, protopin, kalifornidin a budou v porovnání se zavedenými prodejci významně levnější,“ uvádí Lucie Cahlíková.

Pro jeden výzkum odpad, pro jiný poklad

„Výzkumné skupiny nejen na naší Farmaceutické fakultě v Hradci Králové vyvíjí neustále velké množství molekul za velmi konkrétním účelem. V procesu vývoje tak vzniká mnoho sloučenin, z nichž naprostá většina pro tento účel nevykazuje dostatečnou aktivitu a není tak bezprostředně jinak využívána. Nicméně by po dalším zkoumání mohla představovat potenciál v jiné oblasti,“ vysvětluje děkan Farmaceutické fakulty UK Jaroslav Roh, proč některé chemické látky leží v laboratořích bez užitku.

Internetový obchod CUIP, tak nově poskytne k prodeji látky, které by nebyly jinak využívané a umožní jim cestu k dalšímu výzkumu. Mezi cílovými zákazníky budou jak další výzkumné instituce, tak zástupci průmyslové sféry, příkladně farmaceutického průmyslu, kteří mohou látky dále zkoumat například v rámci vývoje nových léčiv. „Takové propojení výzkumu na půdě Univerzity Karlovy s komerční sférou představuje skutečně mnoho přínosů, například z hlediska dalšího vývoje, který bude mít k dispozici jedinečné sloučeniny za dostupnější cenu,“ pochvaluje spolupráci a celý projekt Josef Fontana, který je v kolegiu rektorky UK zodpovědný za oblast strategií, analýz a transferu.

Soukromým společnostem poskytne e-shop přístup k unikátním sloučeninám, které by jinak zůstaly zavřené za zdmi univerzitních laboratoří. Touto cestou naleznou látky uplatnění například při vývoji nových léčiv.

Josef Fontana

„Univerzita Karlova se stává první univerzitou, která se pustila do prodeje sloučenin získaných na akademické půdě a které se za spolupráce CUIP podařilo tento projekt dotáhnout až do fáze realizovaného e-shopu. Jsem velmi rád, že mohu sledovat úspěch spojení práce naší transferové kanceláře a fakulty UK,“ pokračuje Josef Fontana a dodává: „Soukromým společnostem poskytne e-shop přístup k unikátním sloučeninám, které by jinak zůstaly zavřené za zdmi univerzitních laboratoří. Touto cestou naleznou látky uplatnění například při vývoji nových léčiv.“

Radost neskrývá ani předseda CUIP Otomar Sláma: „Spolupráce s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové pro nás byla od samého začátku plánování tohoto projektu jasnou volbou. S FaF soustavně a cíleně spolupracujeme již od samého založení CUIP, je to studnice technologií s obrovským komerčním potenciálem a my můžeme být u toho.“

Charles University Innovations Prague, a. s.

CUIP je společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejíž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na akademické půdě a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK. CUIP již založilo mnoho spin-off společností, mezi které patří – Charles Games s.r.o., která vyvíjí a prodává počítačové hry, a LAM-X a.s. zabývající se nanomateriály se schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů a GeneSpector s.r.o., jež je nejvýdělečnější akademickou spin-off spoleností v ČR, či společnost GeneSpector Innovations s.r.o. která právě vstoupila na americký trh.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Cestování je zpět – silnější, ale zcela jiné

Obnovený zájem o cestování se odrazil i na...

Nejvýraznější pokles zájmu o letecké spoje zaznamenalo Omio...

„Vedle typu dopravy jsme zaznamenali změny i v...

Změnu v chování cestujících však nepřinesly jen uvolněné...

Expertní pohled
Změny přehledně: Co přinese schválený daňový balíček?

Od začátku roku 2023 se zvyšuje limit pro...

„Schvalování zákonů a různých daňových balíčků ke konci...

Až doposud byl limit daně z přidané hodnoty...

Paušální daň je možnost, jak ulevit papírování. Spočívá...

Součástí daňového balíčku o daních z příjmů vláda...

Už od prosince letošního roku dopadne na výrobce...

Cestovní ruch
V příštím roce vycestuje do zahraničí 44 % Čechů

Výsledky průzkumu představila Německá turistická centrála (DZT) na...

Dále byla na tiskovém brífinku představena aktuální vánoční...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Věda a výzkum
Akademici s firmami budou řešit transformaci energetiky

„Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexní strategie, která...

„Vodík je strategická surovina nejen pro oblast energetiky,...

Aktuality
Zapomeňte konečně na papírové normy!

Nový e-shop Agentury ČAS totiž umožňuje – vůbec...

Koupit si potřebnou technickou normu by skutečně mělo...

E-shop je dalším krokem České agentury pro standardizaci...