Pondělí 22. dubna 2024
ikona hodiny22. 6. 2022 13:30

Napadá vás využití pro chemikálie z laboratoří?

Ve výzkumných laboratořích vzniká celá řada chemikálií. Po skončení výzkumu pro ně vědci už využití nemají, přesto nejsou bezcenné. Jejich uplatnění může být celá řada, a proto dnes dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague (CUIP) spustila unikátní e­‑shop pro komerční prodej sloučenin získaných na akademické půdě. Využijí ho například farmaceutické firmy.

Daniel Mrázek autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Jak společnost uvádí ve své tiskové zprávě, nový e-shop má být nástrojem, jak maximalizovat rozvoj a využití látek vzešlých z akademického prostředí. Jeho prostřednictvím bude možné nabízet sloučeniny získané na výzkumných pracovištích Univerzity Karlovy a do budoucna by se měly připojit i další tuzemské univerzity. Jedná se o velmi ojedinělý počin, který v České republice v takové podobě do této chvíle neexistoval, zároveň není běžnou praxí ani mezi světovými univerzitami. Hlavní myšlenkou vytvoření e-shopu je představa, že se jeho prostřednictvím umožní přístup k jedinečný a originálním sloučeninám pro jejich další studium.

Tyto látky mohou být zajímavé i z jiného úhlu pohledu, než pro který byly původně izolovány, syntetizovány, a testovány. Podaří se tak vdechnout další život sloučeninám, které vznikají v rámci výzkumných projektů a často poté zůstávají ve vědeckých šuplících.

Mezi dvěma světy

Pilotní skupinou látek, kterou e-shop uvede na trh, budou biologicky aktivní alkaloidy různých strukturních typů, izolované z různých rostlinných čeledí, které mohou najít potenciální uplatnění například v terapii nádorových, neurodegenerativních, infekčních a dalších onemocnění. Jedná se o sloučeniny, které se z rostlin získávají složitým a časově náročným procesem izolace. Navíc, pro většinu těchto látek nebyla doposud publikována syntetická příprava, jediným jejich zdrojem jsou rostliny. CUIP ve spolupráci s Katedrou farmakognozie a farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, vedenou paní prof. Lucií Cahlíkovou, zpřístupnilo tyto jinak komerčně většinou nedostupné látky dalším odborníkům v oboru.

„Příkladně jde o látky montanin, tazettin, parfumin, galanthin, minovincinin a celou řadu dalších, pro které se CUIP stane jediným distributorem na světě. Další nabízené alkaloidy, jako jsou například haemanthamin, lykorin, bulbokapnin, allokryptopin, protopin, kalifornidin a budou v porovnání se zavedenými prodejci významně levnější,“ uvádí Lucie Cahlíková.

Pro jeden výzkum odpad, pro jiný poklad

„Výzkumné skupiny nejen na naší Farmaceutické fakultě v Hradci Králové vyvíjí neustále velké množství molekul za velmi konkrétním účelem. V procesu vývoje tak vzniká mnoho sloučenin, z nichž naprostá většina pro tento účel nevykazuje dostatečnou aktivitu a není tak bezprostředně jinak využívána. Nicméně by po dalším zkoumání mohla představovat potenciál v jiné oblasti,“ vysvětluje děkan Farmaceutické fakulty UK Jaroslav Roh, proč některé chemické látky leží v laboratořích bez užitku.

Internetový obchod CUIP, tak nově poskytne k prodeji látky, které by nebyly jinak využívané a umožní jim cestu k dalšímu výzkumu. Mezi cílovými zákazníky budou jak další výzkumné instituce, tak zástupci průmyslové sféry, příkladně farmaceutického průmyslu, kteří mohou látky dále zkoumat například v rámci vývoje nových léčiv. „Takové propojení výzkumu na půdě Univerzity Karlovy s komerční sférou představuje skutečně mnoho přínosů, například z hlediska dalšího vývoje, který bude mít k dispozici jedinečné sloučeniny za dostupnější cenu,“ pochvaluje spolupráci a celý projekt Josef Fontana, který je v kolegiu rektorky UK zodpovědný za oblast strategií, analýz a transferu.

Soukromým společnostem poskytne e-shop přístup k unikátním sloučeninám, které by jinak zůstaly zavřené za zdmi univerzitních laboratoří. Touto cestou naleznou látky uplatnění například při vývoji nových léčiv.

Josef Fontana

„Univerzita Karlova se stává první univerzitou, která se pustila do prodeje sloučenin získaných na akademické půdě a které se za spolupráce CUIP podařilo tento projekt dotáhnout až do fáze realizovaného e-shopu. Jsem velmi rád, že mohu sledovat úspěch spojení práce naší transferové kanceláře a fakulty UK,“ pokračuje Josef Fontana a dodává: „Soukromým společnostem poskytne e-shop přístup k unikátním sloučeninám, které by jinak zůstaly zavřené za zdmi univerzitních laboratoří. Touto cestou naleznou látky uplatnění například při vývoji nových léčiv.“

Radost neskrývá ani předseda CUIP Otomar Sláma: „Spolupráce s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové pro nás byla od samého začátku plánování tohoto projektu jasnou volbou. S FaF soustavně a cíleně spolupracujeme již od samého založení CUIP, je to studnice technologií s obrovským komerčním potenciálem a my můžeme být u toho.“

Charles University Innovations Prague, a. s.

CUIP je společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejíž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na akademické půdě a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK. CUIP již založilo mnoho spin-off společností, mezi které patří – Charles Games s.r.o., která vyvíjí a prodává počítačové hry, a LAM-X a.s. zabývající se nanomateriály se schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů a GeneSpector s.r.o., jež je nejvýdělečnější akademickou spin-off spoleností v ČR, či společnost GeneSpector Innovations s.r.o. která právě vstoupila na americký trh.

Články autora Daniel Mrázek

Nejnovější články

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Evropa vyslyšela požadavky českých podnikatelů

„Enrico Letta při psaní zprávy o vnitřním trhu...

„Posouzení dopadů by mělo být zaměřeno na kvalifikované...

Aktuality
Vítězí smysl pro detail a tradice  

„Stejně jako minulý rok, ani letos se v...

Každá realizace byla posuzována porotou, která je složena...

Oblíbená soutěž Pokrývači sobě, kde samotní pokrývači hlasují...

Aktuality
Jak připravit firmu na AI a digitální budoucnost?

Pátý ročník Digital Transformation Summitu proto přinese nejnovější...

Srdcem Digital Transformation Summitu (DTS) budou ukázky konkrétních...

DTS letos otevře Krzysztof Krecikij, Salesforce Regional Director...