Chytrý a zelený region. Ostravsku pomůže SMARAGD

Propojení špičkových vědců, studentů, firem i zástupců veřejné správy. Právě to je recept na úspěšnou hospodářskou, energetickou a ekologickou transformaci Moravskoslezského kraje, případně i dalších regionů. Ve strategické vizi SMARAGD (SMARt And Green District) a jejím klíčovém projektu REFRESH jej předkládají VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) a Moravskoslezské inovační centrum (MSIC), kteří se ucházejí o podporu z Operačního programu Spravedlivá transformace ve výši 3,1 miliardy korun. I díky tomu se Moravskoslezský kraj lépe vypořádá s přechodem od fosilních paliv na „zelenou“ energetiku a zařadí se mezi nejrychleji rostoucí regiony v České republice.