Neděle 16. června 2024
ikona hodiny13. 9. 2022 07:09

Evropská klastrová konference 2022 v Praze se blíží

Osmý ročník Evropské klastrové konference se uskuteční 26. – 27. září 2022 v Praze. Na konferenci se sejdou klastroví manažeři, tvůrci politik a odborníci z celé Evropské unie, aby diskutovali o nejnovějších trendech v klastrových politikách. Cílem akce je podnítit politickou diskusi na vysoké úrovni o výzvách, které je třeba řešit k posílení úlohy a přidané hodnoty klastrů při implementaci aktualizované průmyslové strategie EU, stejně jako v dalších klíčových evropských iniciativách ovlivňujících průmysl.

Martin Plesný autor

Foto: Shutterstock.com Praha bude hostit odborníky na klastry Foto: Shutterstock.com

Praha bude v rámci českého předsednictví Rady EU hostit Evropskou klastrovou konferenci 2022. Tato významná konference pro zainteresované subjekty z oblasti průmyslu se zaměří na témata vyplývající z aktualizované průmyslové strategie EU a její implementace. Zahrne také otázky, kterými se zabývá české předsednictví, jako je energetická bezpečnost a strategická odolnost průmyslu EU. České předsednictví pracuje na urychlení procesů dekarbonizace, digitalizace a automatizace evropského průmyslu, což umožní rozšíření konkurenceschopné výroby v EU. Cílená podpora technologické konkurenceschopnosti na základě vlastních výrobních kapacit je nezbytná pro posílení strategické odolnosti, což je v souladu s aktuálně se rozvíjejícími klastrovými politikami.

O Evropské platformě pro klastrovou spolupráci (ECCP)

Evropská platforma pro klastrovou spolupráci je živá online komunita, která pomáhá klastrovým organizacím v celé Evropě i mimo ni propojovat se, komunikovat a spolupracovat. Poskytuje unikátní jednotné kontaktní místo pro novinky, příležitosti a spolupráci pro průmyslové klastry v celé Evropě, čímž zvyšuje viditelnost a ukazuje dopad evropských klastrů na špičková průmyslová odvětví a rozšiřující se trhy po celém světě.

Osmý ročník Evropské klastrové konference je jedinečnou příležitostí k diskusi o současných a budoucích prioritách klastrových politik a rozvoje k uskutečnění zelené a digitální transformace a zároveň posílení ekonomické odolnosti EU. Posílí networking a vytvoří příležitost k vybudování spojení mezi evropskými hodnotovými řetězci, klastry a ekosystémy s ohledem na budoucí meziregionální a meziodvětvovou spolupráci.

Akci pořádá Evropská komise za podpory Evropské platformy pro klastrovou spolupráci (ECCP) a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v rámci českého předsednictví Rady EU.

Konference se uskuteční ve dnech 26. – 27. září 2022 v prostorách O2 Universum, Českomoravská 2345/17, Praha 9.

Registraci na konferenci a další informace naleznete na europeanclusterconference.eu.

Slavnostní vyhlášení vítězů klastrových ocenění

Účastníci konference budou mít možnost zvolit Evropského klastrového manažera roku a Evropské klastrové partnerství roku“ Hlasování bude nejprve probíhat online od 14. září do 22. září, kdy budou videa nominovaných z užšího výběru zdůrazňující jejich úspěchy k dispozici pro hlasování v digitálním centru Evropské klastrové konference. Následně budou mít účastníci konference také možnost hlasovat na místě. Vrcholem akce bude slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů těchto dvou cen.

Nominace na klastrová ocenění

Evropský klastrový manažer roku:

  • Kristina Sermuksnyte-Alesiuniene, Cluster Agrifood Lithuania
  • Veronica Elena Bocci, Cluster DITECFER
  • Xavier Amores Bravo, Catalan Water Partnership Cluster

Evropské klastrové partnerství roku:

  • S3FOOD – Digital Innovation in the Agrifood Industry
  • REMOBILISE – Regrouping Mobility clusters to develop Skills and Exchange
  • PIMAP+ – Photonics for Advanced Manufacturing Plus

Prohlídky ukážou klastrová partnerství v praxi

Účastníci konference budou mít také možnost zúčastnit se prohlídek. Možnosti jsou následující a uskuteční se pouze ty s vyšším počtem zájemců:

Klastr Mechatronika: Platforma pro spolupráci specializující se na oblasti, jako je výzkum a vývoj aditivní výroby. Součástí exkurze budou návštěvy svářečské školy – školicí a certifikační instituce s dlouholetou tradicí a dobře vybavenými pracovišti unikátními v celém Plzeňském kraji, a COMTES FHT – soukromé výzkumné organizace, která díky svým špičkovým laboratořím a výzkumníkům významně přispívá k rozvoji témat výzkumu a vývoje ve výrobních procesech.

Klastry Nanoprogress (nanotechnologie) a Clutex (technické textilie): Součástí návštěvy obou klastrů v Libereckém kraji budou komentované prohlídky Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (Cxl) a Centra rozvoje inženýrského výzkumu (VÚTS). Účastníci se seznámí se špičkovou infrastrukturou v oblasti R&D a průmyslu a s unikátním vybavením nanotechnologické laboratoře Nanoprogress.

Český optický klastr: Prezentace a návštěva prostor HiLASE (Hi-tech laserové výzkumné centrum zaměřené na průmyslové aplikace) a ELI Beamlines (přední laserové výzkumné centrum a část Extreme Light Infrastructure). Hosté si navíc budou moci prohlédnout laserové laboratoře prostřednictvím návštěvnické galerie a navštívit experimentální sály.

Klastr CZECHIMPLANT: Návštěva medicínského klastru se zaměřením na implantologii. Součástí návštěvy je návštěva české firmy Beznoska, s.r.o. s prohlídkou výrobních provozů společnosti se specializací na výzkum a vývoj, konstrukci a výrobu implantátů, nástrojů a chirurgických pomůcek pro ortopedickou chirurgii a traumatologii.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT: Součástí návštěvy bude komentovaná prohlídka Testbedu pro Průmysl 4.0. ČVUT je uchazečem o Evropské centrum pro digitální inovace v Praze se specializací na umělou inteligenci.

Účastníci mohou zvolit preferované prohlídky na registrační platformě.

Propojovací akce ECCP

Dne 26. září 2022 od 9 do 13 hodin, před Evropskou klastrovou konferencí, se bude konat propojovací akce ve vyhrazeném sále na místě konference. Tato událost shromáždí klastrové organizace a malé a střední podniky, aby prozkoumaly obchodní, investiční a partnerské příležitosti a rozvinuly propojení mezi evropskými hodnotovými řetězci a ekosystémy. Propojovací akce nabízí rámec pro nalezení potenciálních obchodních partnerů ve všech fázích dodavatelského řetězce. Je to správné místo pro každého, kdo hledá budoucí partnery projektu nebo konkrétní produkty či služby. Registrace jsou otevřené do 25. září.

Výstava

Před začátkem konference bude zahájena výstava, kterou bude možné navštívit v průběhu celé akce. Výstavu slavnostně zahájí Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR, a Maive Rute, zástupkyně generálního ředitele DG GROW, Evropská komise. Mezi vystavovateli bude Evropská komise, evropské a národní klastrové asociace, klastry z mnoha zemí a další související iniciativy. Zahájení výstavy doprovodí komentovaná prohlídka pro novináře a VIP.

Nejnovější články

Aktuality
Jaký je nejúspěšnější model ochrany přírody?

„Češi považují svoji přírodu za důležité bohatství. Kromě...

Při vyhlašování a správě chráněných území je nutné...

Právě zachování pestré krajiny se vzácnými druhy rostlin...

Počet chráněných území vrostl na našem území především...

Aktuality
Na Univerzitě Pardubice proběhne v úterý Technology Day

„Univerzita a aplikační průmyslová sféra by neměly tvořit...

Technologie, které univerzita v rámci akce představí, jsou...

Univerzita Pardubice plánuje po pilotní akci Technology Day...

Trendy
Vyladěný event jako vizitka vaší společnosti

Odborné eventy jsou bezpochyby nezbytné pro další rozvoj,...

Nechcete celou akci strávit v uzavřených prostorách velkého konferenčního...

Dobré jídlo a pití nesmí chybět na žádném...

Zvláštní pozornost si zaslouží doprovodný program. Resort disponuje...

Největší doména resortu? Jednoznačně 27 jamkové profesionální golfové...

Fantazii se ale meze nekladou. „Pro jednu z firem...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Proč ECB nebude spěchat se sazbami dolů?

Popravdě řečeno, pro trhy nejde o žádné překvapení....

Takto přísná měnová politika ale není bez rizika....

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...