×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

ELI Beamlines se integruje do mezinárodního konsorcia

Zásadní krok pro výzkum, vývoj a využití laserových technologií v Evropě: ELI Beamlines, výzkumné centrum disponující nejintenzivnějšími laserovými systémy na světě, přechází ze struktury Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR do mezinárodního výzkumného konsorcia ELI ERIC – Extreme Light Infrastructure ERIC. Zařadí se tak mezi evropská vědecká centra typu CERN nebo Evropská jižní observatoř v Chile.

Markéta Růžičková ikona hodiny19. 10. 2022 09:48
Foto: Shutterstock.com Laserová aparatura v ELI Beamlines Foto: Shutterstock.com

Slavnostní podpis smluv o převodu se uskutečnil zároveň s mezinárodní konferencí ICRI 2022 (International Conference on Research Infrastructures) organizovanou v Brně v rámci předsednictví České republiky Radě EU.

Po více než deseti letech příprav, výstavby, vývoje a instalace laserových a experimentálních technologií, po vybudování profesionálních týmů a prvních unikátních experimentech dospělo výzkumné centrum ELI Beamlines do další etapy existence, která se plánovala a pečlivě připravovala již od počátku.

Soubor smluv o převodu, jímž se ELI Beamlines s účinností od 1. ledna 2023 vyčlení ze struktury Fyzikálního ústavu AV ČR (FZU) a přejde pod mezivládní organizaci ELI ERIC, podepsali v úterý 18. října ve 12.00 ředitel FZU Michael Prouza a generální ředitel ELI ERIC Allen Weeks. Slavnostního podpisu se zúčastnil také místopředseda Akademie věd ČR Jan Řídký, ředitel Odboru výzkumu a vývoje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Lukáš Levák a zástupci všech členských zemí konsorcia ELI ERIC.

Foto: ELI-ERIC Slavnostní podpis smluv o převodu Foto: ELI-ERIC

Je to vůbec poprvé, kdy takto rozsáhlá výzkumná infrastruktura přechází z české do mezinárodní struktury. „Převod ELI Beamlines je svým rozsahem bezprecedentní v národním, ale i v celoevropském kontextu. Jsem velmi hrdý, že se samozřejmě s výraznou pomocí všech zainteresovaných stran v rámci FZU, AV ČR a MŠMT podařilo vše zvládnout na profesionální úrovni, jak potvrdili též naši mezinárodní partneři,“ říká Michael Prouza, ředitel FZU.

Laserové centrum ELI Beamlines je svým rozsahem unikátním projektem v historii české vědy. Začlenění do ELI ERIC mu podle Jana Řídkého, místopředsedy AV ČR, přinese všechny předpoklady pro další rozvoj. „ELI Bealines se tímto krokem dostává na úroveň nejlepších evropských infrastruktur, jako je CERN v Ženevě, Evropská jižní observatoř v Chile nebo Evropský spalační zdroj ve švédském Lundu,“ uvádí Jan Řídký.

Co je ELI, ERIC a ELI ERIC?

ELI – Extreme Light Infrastructure je panevropský projekt, jenž je od roku 2006 součástí Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (dále jen „ESFRI“), a zaměřuje se na využívání vysokovýkonných laserů pro vědecké a průmyslové aplikace.

ERIC představuje jedinečnou právnickou osobu ustavenou na základě právního rámce EU, který byl specificky vytvořen pro organizaci výzkumných infrastruktur. Jedná se o mezinárodní organizaci, jejímiž členy se stávají státy, které vědecky a finančně přispívají na činnosti konsorcia.

Konsorcium ELI ERIC bylo založeno v dubnu 2021. Kromě hostitelských zemí – České republiky a Maďarska – se zakládajícími členy konsorcia ELI ERIC staly rovněž Itálie a Litva. Německo a Bulharsko spoluzakládají konsorcium ELI ERIC jako pozorovatelé s výhledem vstupu v roli plného člena v pozdější fázi. O vstup do konsorcia vyjádřila zájem po jeho založení také řada dalších evropských i mimoevropských států.

Převedou se zaměstnanci, majetek i stávající vědecké projekty

Na základě integračních smluv dojde k převodu všech aktivit výzkumného centra ELI Beamlines, stejně jako hmotného a nehmotného majetku, zaměstnanců a grantových projektů. Tomuto finálnímu aktu předcházel dlouhý proces, který nastavil odpovídající právní a organizační rámec.

Výzkumné centrum ELI Beamlines mělo v rámci FZU vždy vysokou míru autonomie, která předpokládala převod, jakmile bude vytvořena nová, k tomu zřízená organizace s příslušnou mezinárodní strukturou. ELI ERIC jako vlastník ELI Beamlines zajistí dlouhodobý provoz a rozvoj s ohledem na podporu vědecké excelence a udržení „leadershipu“ v oblasti laserových technologií v Evropě.

„ELI Beamlines bylo od počátku budováno jako mezinárodní centrum excelence. Tomu odpovídaly všechny kroky, jež jsme v poslední dekádě činili s ohledem na technologie, výzkumné aktivity a vědecký tým. Jsem velmi rád, že nyní jsme dosáhli též naplnění nejvyšších ambicí ve vztahu k organizačnímu uspořádání,“ říká Roman Hvězda, ředitel centra ELI Beamlines.

FZU a ELI ERIC současně uzavřely smlouvu o strategickém partnerství. Jedná se o první strategické partnerství ELI ERIC, které má zajistit dlouhodobou vědeckou spolupráci, prostřednictvím FZU má umožnit širší přístup české vědecké komunity a průmyslu k využití ELI ERIC a významnou účast na technologickém vývoji a inovacích.

„Tato integrace je pro ELI ERIC významným krokem a poslouží jako vzor pro budoucí integraci ELI ALPS v roce 2024,“ říká generální ředitel ELI ERIC Allen Weeks. „V praxi to znamená, že ELI již nebude patřit jen hostitelským zemím, ale všem členským zemím konsorcia ELI ERIC.“

ELI ALPS je druhým centrem výzkumné infrastruktury ELI. Nachází se v maďarském Szegedu a bude usilovat o přechod do ELI ERIC od 1. 1. 2024. Třetí pilíř ELI NP se buduje v Rumunsku nedaleko Bukurešti a očekává se, že také on se v v budoucnosti integruje do ELI ERIC.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Cestování je zpět – silnější, ale zcela jiné

Obnovený zájem o cestování se odrazil i na...

Nejvýraznější pokles zájmu o letecké spoje zaznamenalo Omio...

„Vedle typu dopravy jsme zaznamenali změny i v...

Změnu v chování cestujících však nepřinesly jen uvolněné...

Expertní pohled
Změny přehledně: Co přinese schválený daňový balíček?

Od začátku roku 2023 se zvyšuje limit pro...

„Schvalování zákonů a různých daňových balíčků ke konci...

Až doposud byl limit daně z přidané hodnoty...

Paušální daň je možnost, jak ulevit papírování. Spočívá...

Součástí daňového balíčku o daních z příjmů vláda...

Už od prosince letošního roku dopadne na výrobce...

Cestovní ruch
V příštím roce vycestuje do zahraničí 44 % Čechů

Výsledky průzkumu představila Německá turistická centrála (DZT) na...

Dále byla na tiskovém brífinku představena aktuální vánoční...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Věda a výzkum
Akademici s firmami budou řešit transformaci energetiky

„Hlavním cílem projektu je vytvoření komplexní strategie, která...

„Vodík je strategická surovina nejen pro oblast energetiky,...

Aktuality
Zapomeňte konečně na papírové normy!

Nový e-shop Agentury ČAS totiž umožňuje – vůbec...

Koupit si potřebnou technickou normu by skutečně mělo...

E-shop je dalším krokem České agentury pro standardizaci...