Středa 29. května 2024
ikona hodiny29. 3. 2023 11:41

Starostům se otevírají nové možnosti

Z digitálních technických map budou benefitovat i běžní občané

Přesné informace o infrastrukturních sítích a polohopisu, kvalitnější plánování územního rozvoje, akcelerace nové výstavby či rychlejší řešení krizových situací. To jsou jen některé z výhod, které obcím a městům nabídnou právě vznikající digitální technické mapy (DTM). Kraje by s jejich tvorbou měly být hotovy do konce června. Od července budou muset data v nich povinně aktualizovat města a vesnice.

Martin Foral autor

Foto: Shutterstock.com Digitální technické mapy přinášejí nové možnosti Foto: Shutterstock.com

Řada starostů nahlíží na nově vznikající digitální technické mapy krajů s obavami. Vyplývají z nich totiž nové zákonné povinnosti, které budou muset obce již brzy začít plnit. Z benefitů, jež ambiciózní projekt přinese, však výrazně vytěží právě vesnice a města.

„Díky DTM získá každé město a obec jasné informace o infrastrukturních sítích i polohopisné situaci na svém území. Pasportizace majetku obce tak bude mít mnohem vyšší míru přesnosti a propojení s ortomapou a katastrálními mapami napomůže zlepšit nejen další plánování rozvoje dané municipality, ale i nutných investic do tohoto rozvoje či do oprav a údržby stávajícího majetku,“ popisuje Alena Klimt z Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České republiky.

Takzvaná DéTéeMka tak pomohou starostům kupříkladu s efektivnějším rozhodováním o organizaci dopravy, opravách cest a chodníků nebo s rychlejším řešením krizových situací, jako je prasklé vodovodní či plynové potrubí. Díky kvalitnějšímu plánování územního rozvoje lze rovněž účinněji zohledňovat i environmentální hlediska a důmyslněji tak rozhodovat třeba o výsadbě nové zeleně či umístění obnovitelných zdrojů energie. Lze rovněž lépe předcházet přírodním katastrofám v podobě povodní či sesuvů půdy.

Významný rozdíl pocítí i samotný občan, a to například v momentě, kdy se rozhodne koupit si na území obce pozemek a postavit zde nemovitost. „Díky DTM kupující ví, že na něj pod povrchem nečeká potenciální problém. Digitální technická mapa rovněž usnadňuje předprojektovou přípravu, zrychluje komunikaci s úřady a pomáhá předejít potenciálně problematickým situacím s vlastníky sousedních pozemků. Celkově tak umožňuje významně akcelerovat stavební řízení,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která je dodavatelem DTM pro několik našich krajů.

Kraje na Moravě postupují dle plánu

S trochou nadsázky jsou digitální technické mapy označovány jako největší revoluce v územním plánování a zeměměřičství od dob panování Marie Terezie. Obsahem tohoto díla je zejména zobrazení objektů základní prostorové situace a sítí technické a dopravní infrastruktury. Jejich tvorbou jsou v první části pověřeny jednotlivé kraje, které aktuálně za účelem jejich prvotního naplnění shromažďují již dostupné dokumentace od vlastníků technické a dopravní infrastruktury. DTM mají v tento moment hotovou již v Praze, v krajích Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a na Vysočině.

„Současný stav pořizování datové části probíhá dle stanoveného harmonogramu. Počátkem roku 2022 se uskutečnilo nasnímkování celého území Olomouckého kraje jako podklad pro zpracování dat ve třetí třídě přesnosti. Proběhlo také mobilní mapování silnic druhé a třetí třídy v majetku kraje a jejich základní prostorové situace,“ nastiňuje Alena Minxová, tisková mluvčí Olomouckého kraje.

Dle plánu pokračují i na jižní Moravě. „Postupně jsou konsolidována a nově měřena data DTM JMK a chystána pro prvotní import do Informačního systému DTM JMK. Intenzivně probíhají kontroly těchto dat a jejich zkušební importy,“ uvádí Petr Holeček z odboru tiskových věcí a marketingu Jihomoravského kraje a dodává, že zkompletovány jsou v tuto chvíli data za okresy Znojmo a Břeclav. Zbývající okresy se nacházejí v různých fázích rozpracovanosti. Intenzivní přípravy na spuštění DTM pokračují i ve Zlínském kraji. „Vše probíhá tak, abychom byli připraveni na start ke 30. červnu 2023, i když je v Poslanecké sněmovně návrh odkladu účinnosti zmiňovaného zákona o jeden rok,“ upozorňuje Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje.

Nová povinnost pro obce

Samotné obce budou od 1. července ze zákona zodpovědné za aktualizaci dat o vlastních sítích. Zejména ty malé mohou mít s importem údajů do krajských DTM v požadovaném výměnném formátu problém. „Pohodlnou alternativou je v tomto směru zajistit si služby externího dodavatele. Data od obcí, které využívají mapovou aplikaci GisOnline.cz, přebíráme, kontrolujeme, převádíme do požadovaného formátu a umisťujeme na krajský portál DTM. Data rovněž zpřístupňujeme v jejich vlastním projektu a mají je tak ihned k dispozici pro vlastní využití,“ uzavírá Drahomíra Zedníčková.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...