Středa 4. října 2023
ikona hodiny29. 3. 2023 11:41

Starostům se otevírají nové možnosti

Z digitálních technických map budou benefitovat i běžní občané

Přesné informace o infrastrukturních sítích a polohopisu, kvalitnější plánování územního rozvoje, akcelerace nové výstavby či rychlejší řešení krizových situací. To jsou jen některé z výhod, které obcím a městům nabídnou právě vznikající digitální technické mapy (DTM). Kraje by s jejich tvorbou měly být hotovy do konce června. Od července budou muset data v nich povinně aktualizovat města a vesnice.

Martin Foral autor

Foto: Shutterstock.com Digitální technické mapy přinášejí nové možnosti Foto: Shutterstock.com

Řada starostů nahlíží na nově vznikající digitální technické mapy krajů s obavami. Vyplývají z nich totiž nové zákonné povinnosti, které budou muset obce již brzy začít plnit. Z benefitů, jež ambiciózní projekt přinese, však výrazně vytěží právě vesnice a města.

„Díky DTM získá každé město a obec jasné informace o infrastrukturních sítích i polohopisné situaci na svém území. Pasportizace majetku obce tak bude mít mnohem vyšší míru přesnosti a propojení s ortomapou a katastrálními mapami napomůže zlepšit nejen další plánování rozvoje dané municipality, ale i nutných investic do tohoto rozvoje či do oprav a údržby stávajícího majetku,“ popisuje Alena Klimt z Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České republiky.

Takzvaná DéTéeMka tak pomohou starostům kupříkladu s efektivnějším rozhodováním o organizaci dopravy, opravách cest a chodníků nebo s rychlejším řešením krizových situací, jako je prasklé vodovodní či plynové potrubí. Díky kvalitnějšímu plánování územního rozvoje lze rovněž účinněji zohledňovat i environmentální hlediska a důmyslněji tak rozhodovat třeba o výsadbě nové zeleně či umístění obnovitelných zdrojů energie. Lze rovněž lépe předcházet přírodním katastrofám v podobě povodní či sesuvů půdy.

Významný rozdíl pocítí i samotný občan, a to například v momentě, kdy se rozhodne koupit si na území obce pozemek a postavit zde nemovitost. „Díky DTM kupující ví, že na něj pod povrchem nečeká potenciální problém. Digitální technická mapa rovněž usnadňuje předprojektovou přípravu, zrychluje komunikaci s úřady a pomáhá předejít potenciálně problematickým situacím s vlastníky sousedních pozemků. Celkově tak umožňuje významně akcelerovat stavební řízení,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která je dodavatelem DTM pro několik našich krajů.

Kraje na Moravě postupují dle plánu

S trochou nadsázky jsou digitální technické mapy označovány jako největší revoluce v územním plánování a zeměměřičství od dob panování Marie Terezie. Obsahem tohoto díla je zejména zobrazení objektů základní prostorové situace a sítí technické a dopravní infrastruktury. Jejich tvorbou jsou v první části pověřeny jednotlivé kraje, které aktuálně za účelem jejich prvotního naplnění shromažďují již dostupné dokumentace od vlastníků technické a dopravní infrastruktury. DTM mají v tento moment hotovou již v Praze, v krajích Plzeňském, Karlovarském, Libereckém a na Vysočině.

„Současný stav pořizování datové části probíhá dle stanoveného harmonogramu. Počátkem roku 2022 se uskutečnilo nasnímkování celého území Olomouckého kraje jako podklad pro zpracování dat ve třetí třídě přesnosti. Proběhlo také mobilní mapování silnic druhé a třetí třídy v majetku kraje a jejich základní prostorové situace,“ nastiňuje Alena Minxová, tisková mluvčí Olomouckého kraje.

Dle plánu pokračují i na jižní Moravě. „Postupně jsou konsolidována a nově měřena data DTM JMK a chystána pro prvotní import do Informačního systému DTM JMK. Intenzivně probíhají kontroly těchto dat a jejich zkušební importy,“ uvádí Petr Holeček z odboru tiskových věcí a marketingu Jihomoravského kraje a dodává, že zkompletovány jsou v tuto chvíli data za okresy Znojmo a Břeclav. Zbývající okresy se nacházejí v různých fázích rozpracovanosti. Intenzivní přípravy na spuštění DTM pokračují i ve Zlínském kraji. „Vše probíhá tak, abychom byli připraveni na start ke 30. červnu 2023, i když je v Poslanecké sněmovně návrh odkladu účinnosti zmiňovaného zákona o jeden rok,“ upozorňuje Soňa Ličková, tisková mluvčí Zlínského kraje.

Nová povinnost pro obce

Samotné obce budou od 1. července ze zákona zodpovědné za aktualizaci dat o vlastních sítích. Zejména ty malé mohou mít s importem údajů do krajských DTM v požadovaném výměnném formátu problém. „Pohodlnou alternativou je v tomto směru zajistit si služby externího dodavatele. Data od obcí, které využívají mapovou aplikaci GisOnline.cz, přebíráme, kontrolujeme, převádíme do požadovaného formátu a umisťujeme na krajský portál DTM. Data rovněž zpřístupňujeme v jejich vlastním projektu a mají je tak ihned k dispozici pro vlastní využití,“ uzavírá Drahomíra Zedníčková.

Nejnovější články

Pohled z praxe
O krok napřed před nejlepšími

Tolik dnešní tak trochu jiný pohled na Konplan,...

V příští epizodě se zaměříme na to, co...

Aktuality
Začíná lázeňský a balneologický kongres

„Přípravy tohoto setkání byly opravdu dlouhé a intenzivní,...

Program je rozdělen do tří sekcí – ESPA,...

Analýzy
Přes 40 % zákazníků neplatí faktury včas

„Opožděné platby zatím větší část firem finančně nepoškozuje....

„Pracovníky, které firmy potřebují na dokončení zakázek, ale...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Začíná lázeňský a balneologický kongres

„Přípravy tohoto setkání byly opravdu dlouhé a intenzivní,...

Program je rozdělen do tří sekcí – ESPA,...

Aktuality
Deváťáci vybírají studijní obory

„Díky silným populačním ročníkům se budou počty žáků...

Letošní burzy startují akcí ve Vimperku, následovat bude...

Dle Národního pedagogického institutu (NPI) a jeho průzkumu...

Aktuality
Představujeme inovativní dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Software TrafficFlow je propojen s videoanalytickými nástroji a...

TrafficFlow využívá špičkové technologie zpracování obrazu, včetně výkonného...