Čtvrtek 30. května 2024
ikona hodiny1. 8. 2023 08:00

Jak vzdělávat generaci Z?

Na střední školy v září nastoupí silný ročník dětí narozených v roce 2008. Patří k tzv. generaci Z, která vyrostla on-line a naprosto změnila pohled na školní výuku. Jsou na ně české školy a učitelé připraveni?

Eliška Crkovská autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Žijí obklopeni technologiemi a vnímají klimatickou krizi. V otázkách udržitelnosti předčí mnohé dospělé. Jak ale ukázala červnová zpráva organizací EY a JA Worldwide, své znalosti čerpají především na sociálních sítích (51 %), nikoli ze školní výuky. Více než čtvrtina studentů přitom uvedla, že právě od učitelů, jako důvěryhodného zdroje, by se rádi dozvěděli (nejen) o udržitelnosti víc. „Sociální sítě jsou pro dnešní studenty největším, ale zároveň i nejméně věrohodným zdrojem informací. O to víc spoléhají na školu a učitele, že jim pomohou se v moři informací vyznat. Cílem vzdělávání 4.0 je vytvořit takový školní systém, kde není hlavní postavou učitel, který předává dětem kvanta informací, ale přenáší zodpovědnost za budování dovedností na žáky. Tedy čím víc praktickým úlohám jsou žáci vystaveni, vymýšlejí své postupy a překonávají reálné překážky, tím lépe. Učitelé v takovém školním systému působí ‚jen‘ jako prostředníci, s jejichž pomocí si studenti v kolektivu rozvíjí kritické myšlení,“ uvedl Martin Smrž, ředitel nevládní organizace Junior Achievement Czech (JA Czech).

Junior Achievement

Junior Achievement je nejstarší vzdělávací organizace na světě s rokem vzniku 1919. Působí ve více než 120 zemích světa. Zároveň byla švýcarskou institucí NGO Advisor vyhlášena jako sedmá nejvlivnější nevládní organizace světa a v lednu 2022 byla za svou práci pro rozvoj mládeže nominována na Nobelovu cenu míru. Do programů JA se každoročně zapojí 11 milionů dětí a studentů ve věku šest až 22 let.

JA Czech

JA Czech je obecně prospěšná vzdělávací organizace založená Tomášem Baťou, která již od roku 1992 realizuje na českých školách ucelenou koncepci nadstandardního vzdělávání. Formuje podnikatelské myšlení a finanční gramotnost mladých lidí, propojuje je s lidmi z praxe a pomáhá nastartovat jejich úspěšnou profesní kariéru. Ve spolupráci se školami vytváří příznivé a motivující prostředí pro rozvoj osobních dovedností v rámci podnikatelského vzdělávání studentů i učitelů. Stěžejního projektu JA Studentská firma, se závěrečným veletrhem JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU, se každoročně účastní tisíce středoškoláků.

Podle odborníků, kteří se setkali na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu, jsou pro vzdělávání 4.0 klíčové tři dovednosti. Ty by se měly rozvíjet v individuálním vzdělávání každého studenta i pedagoga.

1. Řešení problémů

Umět samostatně nebo ve skupině řešit problém je nejžádanější schopností pracovníka. Ale co konkrétního si pod tím představit? „Pro studenty a školní týmy pořádáme s partnery jednodenní i vícedenní akce, jako je Innovation camp, Hackathon a další, kde mají soutěžící jen pár hodin na to, nalézt praktické řešení či inovaci na zadané téma a odprezentovat jej publiku. Vždy je úžasné sledovat, co studenti dokáží, když získají správné podněty, technologické zázemí a dohled zkušených mentorů. Jaké neotřelé nápady sami s minimální podporou lidí z praxe zrealizují. K úkolu přistupují se zvědavostí a touhou výzvu splnit. Kladou si otázky, aby zjistili hlavní příčinu problému, a společně vymýšlejí možná řešení, která testují a přezkoumávají. Učí se tak základní kameny pro řešení problémů: kreativitu, analýzu dat, vytrvalost a kritické myšlení,“ vyjmenoval Martin Smrž.

Také při školní výuce by měli být hlavními řešiteli úloh studenti, ne učitel. Ten může studenty podporovat tím, že pojmenovává jednotlivé kroky, které dělají, poukazuje na řešení ostatních studentů, předesílá řadu strategií, které mohou studenti využít, když se na své cestě „zaseknou“, ale neměl by je navádět k řešení nebo být přímo jeho strůjcem.

2. Spolupráce

Vycházet s ostatními a směřovat ke společnému cíli je potřeba na všech pracovních pozicích, ať už jako vedoucí týmu, nebo jako jeho člen. Studenti, kteří už ve škole pracují na společných projektech, se učí přijímat různé typy osobností ve skupině, jejich odlišné názory, argumentovat i aktivně naslouchat.

Studenti s dobrými dovednostmi v oblasti spolupráce mají pak lepší vyhlídky na zaměstnání a postup než ti, kteří tyto dovednosti nemají. „Do výukového prostředí by proto měla být zakomponována určitá míra třecích ploch, aby bylo možné rozvíjet a procvičovat dovednosti spolupráce studentů. V několikaměsíčním programu JA Studentská firma například skupiny středoškoláků zakládají a spravují vlastní firmu, kterou vede vybraný student jako ředitel a kde každý student zastává svou pozici – stará se o výrobu, obchod, finance, marketing a další. Studenti musí fungovat jako tým a právě vzájemná komunikace, přijímání zpětné vazby, konstruktivní kritiky a řešení případných konfliktů bývá pro mnohé účastníky programu nejcennější zkušeností,“ poukázal Martin Smrž.

3. Přizpůsobivost

Schopnost přizpůsobit se má mnoho podob. Sahá od zvládání náhlých změn, nejistoty z neznámého až po umění přijímat efektivní rozhodnutí a vyvíjet inovativní řešení pod tlakem. „Cílem vzdělávání 4.0 je rozvíjet mladé lidi, kteří jsou adaptabilní, plynule přecházejí od následování k vedení a zpět a vítají nové příležitosti a výzvy. Vzdělávací programy v podnikavosti jim umožňují vyzkoušet si své schopnosti v praxi, naučí se stanovovat cíle a hodnotit výsledky. Díky zpětné vazbě porotců a mentorů pak mění své postupy, rozvíjí své dovednosti i přizpůsobivé myšlení ve prospěch podnikatelských cílů. Po této zkušenosti mají na konci programu mladí lidé o mnoho konkrétnější představy o svém budoucím uplatnění,“ popsal Martin Smrž.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Aktuality

Komora.cz
„Flexinovela“ zákoníku práce pomůže i rodičům malých dětí

Skloubit péči o děti, zároveň si udržet kontakt...

„Plánované změny pomohou trhu práce v Česku. Zaměstnanci,...

Cestovní ruch
Nekalé praktiky falešných turistických průvodců skončí

Například tržní řád hlavního města Prahy vymezuje území,...

„Jsem rád, že se podařilo najít formulaci, která...

„Od ledna 2025 si slušní poskytovatelé průvodcovských služeb...

Komora.cz
Zaměstnavatelé novelu zákoníku práce uvítají

Současná praxe, kdy může být výpověď z pracovního...

S tím úzce souvisí další změna zákoníku práce,...