Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny19. 6. 2024 07:00

Letiště Praha produkuje jen čtvrtinu emisí CO₂ oproti dřívějšku

Letiště Praha dlouhodobě a systematicky snižuje emise oxidu uhličitého. Od roku 2010 se jejich objem dařilo snižovat v průměru o tři až pět tisíc tun ročně. V loňském roce pak činila úspora 68 procent oproti referenčnímu roku 2009. Letiště Praha se v roce 2010 zapojilo do programu Airport Carbon Accreditation, který pořádá ACI Europe. Uhlíková stopa letiště je tak každoročně ověřována nezávislou certifikační společností. Do roku 2030 plánuje Letiště Praha dosažení uhlíkové neutrality.

Klára Divíšková autor

Foto: Letiště Praha Letiště Praha dlouhodobě myslí na přírodu. Foto: Letiště Praha

„Nejprve jsme se zaměřili na snižování dopadů na životní prostředí, na které máme přímý vliv. Nyní své aktivity směřujeme k našim partnerům, protože zhruba 85 procent emisí na Letišti Václava Havla Praha pochází z činnosti třetích stran, konkrétně partnerů podílejících se na provozu letiště a leteckých společností. Největší podíl tvoří cyklus vzletů, přistání a pojíždění letadel po letištních plochách. Proto své partnery různými způsoby motivujeme k odpovědnějším postupům. Pro dopravce pořádáme soutěž TOP Sustainable Airline, ve které kromě hluku a emisí sledujeme rovněž přístup celé aerolinky k udržitelnosti. Letecké společnosti tak mají motivaci, mimo jiné i díky hlukovému a nově připravovanému emisnímu poplatku, nasazovat na linky do Prahy nová moderní letadla, která produkují nižší emise i hlukovou zátěž,“ říká Soňa Hykyšová, ředitelka životního prostředí, udržitelnosti a ESG.

Zprávu o udržitelném rozvoji a ESG strategii za rok 2023, kterou vydalo Letoště Praha, si můžete přečíst zde.

Letiště Praha využívá hned několik projektů, které mu pomáhají k dosažení uhlíkové neutrality. Dochází k výměně vozidel za elektromobily a spolu s tím k vytváření infrastruktury pro jejich provoz. V roce 2023 Letiště Praha pořídilo celkem 15 elektrických a 13 plug-in hybridních osobních vozidel. Jsou instalovány fotovoltaiky na objektech letištní infrastruktury a pozornost je zaměřena také na menší projekty, jako je výměna osvětlení, kotlů, chladících jednotek nebo úpravy teplot v kancelářích. Letiště Praha také mapuje možnosti využití potenciálu vodíku, ty budou známé v letošním roce z výsledků aktuálně probíhající studie. Dochází také k utlumení nočního provozu vzduchotechnických jednotek a osvětlení v terminálech. Podíl nakoupené zelené elektřiny za rok 2023 činil na Letišti Praha 78 procent a počítá se s jeho nárůstem až do roku 2030.

Nejen uhlíkovou neutralitou se zabývá Zpráva o udržitelnosti za rok 2023, kterou aktuálně vydala skupina Letiště Praha. „ESG report za loňský rok reflektuje pevný závazek k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Zabýváme se v něm našimi aktivitami ohledně snižování emisí, grantovými programy, kterými podporujeme okolní obce a transparentností a etikou našeho podnikání. Momentálně se připravujeme na implementaci legislativy související s ESG, která ovlivní další směřování strategie udržitelnosti v naší společnosti,“ uzavírá Soňa Hykyšová.

Články autora Klára Divíšková

Nejnovější články

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Trendy
Pokles cen zemědělských výrobců zpomalil

Meziročně tak byly ceny zemědělských výrobců nižší o...

Pokles cen neočekávám v oblasti stavebních prací. Ty byly...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Aktuality
Strojírák letos ocení průmyslový design

„Cenou za průmyslový design chceme zvýšit povědomí o...

„Chceme také zmapovat úroveň průmyslového designu a motivovat...

Aktuality
Komora nesouhlasí s návrhem zákona o kybernetické bezpečnosti

Českým podnikatelům vadí zejména dopady zavedení prověřování bezpečnosti...

Hospodářská komora upozornila také na to, že vláda...