Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny21. 6. 2024 09:00

Digitalizace HR: Trend, který mění svět podnikání

Tlak na postupující digitalizaci, ať už ve správě věcí veřejných nebo přímo v samotných firmách, vyplývá z tržního prostředí a potřeby zvyšování efektivity v jednotlivých segmentech. Zároveň je ale také součástí evropské strategie v rámci naplnění cíle Digitální dekády Evropské unie. Podle ní by 75 % firem mělo do roku 2030 do svých řídících systémů implementovat moderní technologie, jako jsou umělá inteligence, big data nebo cloud. Podle vládních údajů z webu Digitální Česko zatím cloudové technologie využívá pouze 40 % českých společností.

Barbora Dušková autor

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

Firmy se primárně zaměřují na digitalizaci výroby a prodeje, ve druhém sledu také logistiky a zákaznické zkušenosti. Právě v těchto oblastech je benefit úspory času a snížení nákladů nejlépe viditelný a hlavně měřitelný. „Digitalizace HR má ve firmách zatím tradičně nejnižší prioritu, a to i přes přetrvávající nízkou nezaměstnanost v České republice, kvůli které mají zaměstnavatelé dlouhodobě problém s nacházením dostatečně kvalifikovaných kandidátů. Využití digitálních dat a analytiky přitom personalistům umožní dělat kvalifikovanější rozhodnutí a přesněji zacílit strategii. Dá se očekávat, že firmy, které tento typ řízení do svých procesů implementují, budou mít konkurenční výhodu,“ vysvětluje Irena Filařová Nucová, Group HR Director skupiny Plaček, která se specializuje na chovatelské potřeby.

Podle aktuálních dat Úřadu práce činil podíl nezaměstnaných ke konci letošního května 3,6 % a v mezinárodním srovnání byl znovu nejnižší v celé Evropské unii. I z tohoto důvodu by zvýšení efektivity procesů v oblasti lidských zdrojů celkově pomohlo konkurenceschopnosti a posílení pozice na trhu konkrétních společností.

Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty, soustředí se na přepisování údajů a další manuální činnosti, zbytečně se ochuzuje o možnost využití umělé inteligence a moderních digitálních nástrojů. Ty pomáhají například vytipovat kvalifikovanější kandidáty a celkově zkracují proces onboardingu.

Irena Filařová Nucová, Group HR Director skupiny Plaček

„Pokud personální oddělení stále využívá převážně papírové dokumenty, soustředí se na přepisování údajů a další manuální činnosti, zbytečně se ochuzuje o možnost využití umělé inteligence a moderních digitálních nástrojů. Ty pomáhají například vytipovat kvalifikovanější kandidáty a celkově zkracují proces onboardingu,“ vysvětluje Irena Filařová Nucová.

Doplňuje, že výhody digitalizace se významněji projeví obzvlášť u nadnárodních firem, které mohou snadněji sjednotit HR procesy v různých zemích tak, aby byla správa dat centralizovaná a díky tomu také transparentní: „Digitalizace procesů v personálním oddělení navíc umožňuje přístup k datům o zaměstnancích v reálném čase – usnadňuje tak rozhodování na základě aktuálních informací. Především ale snižuje chybovost a zvyšuje efektivitu práce. Například systémy pro řízení výkonu mohou poskytovat okamžitou zpětnou vazbu a vyhodnocovat díky tomu průběžný pokrok zaměstnanců,“ dodává.

Benefity digitálních technologií v HR procesech

Nové technologie se v HR aktuálně využívají v rámci celého životního cyklu zaměstnance – od zavedení uchazeče do personálního systému, jeho nástupu do společnosti, rozvoje, automatického zpracování mezd, talent managementu, nástupnictví, reportingu až třeba po výstup zaměstnance. Celý tento proces pomáhají digitální technologie zjednodušit a zefektivnit a využívají se také pro doručování pracovních dokumentů. Konkrétně například systémy pro řízení výkonu umožňují kontinuální sledování a hodnocení výkonu zaměstnanců a napomáhají tak přesnějšímu plánování kariérního růstu a rozvoje. Pomocí specializovaných datových analýz pak mohou firmy získat hlubší přehled o pracovním prostředí, identifikovat trendy a předvídat budoucí potřeby. 

Právě ve výše jmenovaných oblastech je nejvíce znát zlepšení efektivity díky automatizaci rutinních úkolů. Například systém pro správu náborů (ATS) může automaticky třídit životopisy a naplánovat pohovory. HR oddělení pak získává větší prostor pro jiné úkoly, které nejsou rutinní a vyžadují zkušenosti a osobní vklad, jako třeba plánování efektivní strategie. 

Automatizace HR procesů v neposlední řadě také minimalizuje riziko lidských chyb. Například při výpočtu mezd nebo správě benefitů může digitální systém zajistit, že všechny výpočty budou přesné a v souladu s aktuální legislativou. „Cílené a efektivní využití digitálních technologií v HR umožňuje personalistům v důsledku věnovat více času tomu, co je skutečně důležité – rozvoji a podpoře zaměstnanců,“ uzavírá Irena Filařová Nucová.

Digitalizace HR je nezbytným krokem pro moderní společnosti, které chtějí být konkurenceschopné a efektivní. Zavedení nových technologií přináší strategické výhody, jako jsou lepší řízení talentů a zvýšení angažovanosti zaměstnanců. Příklady z praxe ukazují, že investice do digitalizace HR se vyplácí a přináší konkrétní výsledky. Budoucnost HR je digitální a firmy, které tento trend přijmou, budou lépe připraveny na výzvy a příležitosti, které to s sebou přinese.

Nejnovější články

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Trendy
Pokles cen zemědělských výrobců zpomalil

Meziročně tak byly ceny zemědělských výrobců nižší o...

Pokles cen neočekávám v oblasti stavebních prací. Ty byly...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Kancelářské budovy v Praze stárnou, řešením je refit

Zhruba 30 % pražského trhu kanceláří v současnosti...

Nabídka služeb, vybavení objektu a splnění kritérií ESG...

Přese všechno platí, že rekonstrukce starých budov může...

Investice do rekonstrukcí starších budov jeví jako efektivní...

Srovnání s ostatními evropskými městy přitom dle ní...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...