Středa 29. května 2024
ikona hodiny30. 3. 2021 14:52

OECD: 18 % profesí, včetně účetních, si musí kvůli robotizaci rozšířit vzdělání

Současná kvalifikace zítra nebude stačit

Každá šestá profese bude podle poslední zprávy OECD vyžadovat kvůli automatizaci a robotizaci zvýšení kvalifikace. Podle ní mezi ně patří i účetní, které OECD zahrnuje mezi povolání nadprůměrně ovlivněná průmyslem 4.0. Naplňuje se tak predikce studie Oxfordské univerzity, která uvádí, že účetní patří mezi profese s 98 % pravděpodobností náhrady robotem.

Jakub Dušek autor

Foto: Shutterstock.com Přicházejí nové nároky na tradiční profese Foto: Shutterstock.com

Podle odborníků z poradenské společnosti BDO by si měli studenti středoškolských ekonomických a administrativních oborů začít rozšiřovat odborné dovednosti už při škole, aby byli do budoucna konkurenceschopní na trhu práce.

Účetnictví budoucnosti vyžaduje spolupráci s IT. V administrativě ICT pracovníci chybí 

Podle odborníků do budoucna profese účetních s vysokou pravděpodobností zanikne a jejich místo převezmou roboti. Vzniknou ale nová a kvalifikovanější pracovní místa za vyšší mzdu. Šanci na trhu práce potom budou mít uchazeči, kteří spojí například odborné znalosti v administrativě s IT, jak upřesňuje partner poradenské společnosti Oldřich Bartušek. „Přestože nové technologie umožňují zjednodušení a zefektivnění firemního účetnictví, nedokážou pružně reagovat na legislativní změny a také vyžadují úvodní nastavení. Stále tedy budou zapotřebí účetní specialisté, pro které bude software výkonným pomocníkem a kteří budou úzce spolupracovat s IT oddělením. Pokud tyto dvě funkce zvládne jeden uchazeč, jeho výhoda na trhu práce se rapidně zvýší, protože v administrativě má třetina firem potíže sehnat ICT pracovníky,“ upřesňuje Bartušek z BDO.

Stále vyšší provázanost IT s dalšími obory potvrzují i aktuální data z Českého statistického úřadu. Za posledních deset let se počet ICT pracovníků ve firmách 1,5 krát zvýšil a využívá je pětina firem v Česku.

Expertka: kvalifikaci si studenti rozšiřují pomocí vědomostních soutěží

Pro dobré pracovní uplatnění absolventů administrativních a ekonomických oborů, je důležité začít se získáváním praktických dovedností co nejdříve. „S rozšiřováním kvalifikace je třeba začít už při studiu, vhodné jsou různé doplňkové kurzy, pomoci mohou také vědomostní soutěže, při kterých účastníci řeší komplexní účetní problémy, na které nebývá v běžné výuce prostor. Tato klání bývají zaštiťována firmami, které si úspěšné účastníky vytipují a po ukončení studia jim rovnou nabízejí pracovní pozice,“ říká organizátorka soutěže Účetní tým Lucie Formanová, která proběhne letos už pošesté na přelomu května a června pod záštitou Ministerstva školství a Komory certifikovaných účetních a ve spolupráci s poradenskou společnosti BDO, která mladé talenty ze středních škol dlouhodobě podporuje. „Do letošního ročníku se již přihlásilo 25 týmů z 15 škol a doufáme, že úvodní kola proběhnou prezenční formou. Finále se uskuteční 22. června v Praze,“ dodává Lucie Formanová.

Nejnovější články

Cestovní ruch
Ekonomický význam cestovního ruchu v regionech vzrostl

V roce 2022 činil celkový objem výdajů za...

Přes pomoc různých subvenčních programů v oblasti zaměstnanosti...

Cestovní ruch
Míra rizika úpadku cestovní kanceláře činí 0,1 %

Míra rizika úpadku CK v ČR je velmi...

Na českém trhu nyní operuje celkem 596 cestovních...

Pohled z praxe
I u zelených kancelářských budov je prostor pro úsporu nákladů

To je samo o sobě potvrzením environmentálně šetrného...

Každopádně do budoucna CBRE plánuje neusnout na vavřínech....

Nejnovější Analýzy

Analýzy
DDoS útoky nejčastěji přicházejí z Ruska

Ty jsou přitom klíčové pro fungování internetu tak,...

Podle přehledu DDoS útoků zachycených službami FlowGuard společnosti...

Cestovní ruch
Udržitelné cestování: Mladí lidé jdou příkladem

Pojem udržitelné cestování zná pouze každý pátý Čech....

Mezi hlavní bariéry pro udržitelné cestování patří časová...

Z výzkumu vyplynulo, že je třeba pojmout problematiku opravdu...

Analýzy
71 % zaměstnanců má zájem se vzdělávat

„V minulosti byly programy školení a vzdělávací kurzy...

„V praxi to znamená, že zaměstnanci mají větší...

Co se týče motivací ke vzdělávání v zaměstnání,...

Co se týká další části průzkumu JobsIndex na...

„Ne všichni zaměstnanci jsou však s přístupem zaměstnavatelů...