Pondělí 15. července 2024
ikona hodiny30. 1. 2023 11:49

Až 50 milionů korun čeká na ohrožené skupiny obyvatel

E.ON motivuje k šetření a podpoří charitativní organizace

Společnost E.ON se snaží chránit před důsledky energetické krize nejen své zákazníky, ale pomoci chce i ohroženým skupinám obyvatel. Nový projekt Energie pomáhají kombinuje zvyšování energetických úspor s pomocí právě těmto spoluobčanům, kteří v současné situaci pomoc potřebují nejvíce. Čím více elektřiny nebo plynu lidé ušetří, tím více E.ON podpoří tři vybrané dobročinné organizace, které pomoc efektivně zajistí – Charitu Česká republika, SOS dětské vesničky a Nadaci Naše dítě. Podle předpokladů by se mohlo rozdělit až 50 milionů korun.

Roman Šperňák autor

Foto: E.ON Nový projekt společnosti E.ON motivuje k šetření energiemi a zároveň pomůže i těm, kteří to potřebují Foto: E.ON

„Vnímáme, jak se aktuální energetická krize a vysoká inflace propisují do života našich zákazníků. Ačkoliv se snažíme své klienty co nejvíce chránit a dopady trhu na ně přenášíme pouze částečně, i tak vidíme, že je řada těch, kteří potřebují pomoci ještě víc. Pokud je třeba, pomáháme jim dostat se k sociální podpoře ze strany státu nebo se snažíme s nimi najít individuální řešení jejich situace. Přesto jsme se rozhodli jít ještě dál a ve spolupráci s našimi zákazníky a charitativními organizacemi chceme dostat pomoc i k těm, kteří ji aktuálně potřebují nejvíce – seniorům, samoživitelkám nebo dětem. I proto vznikl projekt Energie pomáhají,“ vysvětluje Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice.

E.ON aktuálně neeviduje zvýšený počet zákazníků, kteří by měli problém platit své závazky. Částečně za tím stojí i skutečnost, že většina domácností začala energiemi šetřit, a to poměrně výrazně. Na distribučním území EG.D (skupina E.ON) meziročně poklesla spotřeba plynu o 16 %, což je nejnižší spotřeba za posledních devět let. Úspora byla vidět i u elektřiny, a to 4,5 % oproti roku 2021. Projekt Energie pomáhají si klade za cíl ještě více motivovat zákazníky E.ONu k šetření energiemi, protože šetřit je stále potřeba i v budoucnu.

„Úspory energií a jejich efektivní využití dává smysl v každé době, a o to více v této. V rámci projektu Energie pomáhají se nám podařilo propojit dvě pozitivní věci: Zákazníci energetickými úsporami šetří svoji peněženku a zároveň pomohou samoživitelkám, seniorům a dětem, kteří kvůli vysokým cenám energií a vysoké inflaci často nemají peníze ani na základní potřeby. Čím větší meziroční úspory zákazníci dosáhnou, tím více pošleme na pomoc ohroženým skupinám. Zajímavých částek bychom mohli dosáhnout třeba u domácností, které nově začaly využívat fotovoltaické elektrárny. Ale počítá se každá koruna, takže věřím, že se zapojí většina našich klientů,“ říká Radek Fišer, vedoucí Retailu společnosti E.ON Energie.

Jak to funguje

Zákazníci, kteří odebírají elektřinu nebo plyn u E.ONu alespoň od 1. září 2021, zaregistrují své odběrné místo a rovnou vyberou organizaci, které budou chtít pomoci. Jakmile pro ně bude nachystané letošní vyúčtování, E.ON ho rovnou porovná se spotřebou v loňském roce. „Za každou uspořenou 1 kWh plynu darujeme dobročinné organizaci vybrané zákazníkem 1,50 Kč, v elektřině pak 2 koruny. Navíc k tomu přidáme 100 korun za každé registrované odběrné místo, které se do kampaně zapojí. Předpokládáme, že společně s našimi zákazníky, bychom mohli našim charitativním partnerům rozdělit až 50 milionů korun na rychlou a efektivní pomoc lidem v nouzi,“ popisuje Jana Hrabětová, vedoucí oddělení Inovací a strategie společnosti E.ON Energie.

Kde peníze pomohou

Jako partnery pro pomoc potřebným E.ON vybral tři dobročinné organizace – Charitu České republiky, SOS dětské vesničky a Nadaci Naše dítě, čímž pokryl velkou část skupin ohrožených obyvatel – seniory, děti i rodiče samoživitele, kde se rostoucí náklady projevují nejvíce.

„Naše organizace se aktuálně potýká s mnohamilionovým nárůstem nákladů na pomoc ohroženým dětem. Nejvíce nás zasáhl růst cen energií v našich dětských vesničkách a v krizových centrech, ale také zdražování potravin a léků. Děti, které podporujeme, se ale bez naší pomoci neobejdou. Pomáháme více než 2,5 tisícům dětí, které v životě zatím neměly příliš štěstí, dětem traumatizovaným, dětem, kterým buď hrozí odebrání z péče rodičů nebo už z ní odebrány byly, a také pěstounským rodinám, které se snaží těmto dětem vytvořit láskyplný náhradní domov. Pomoc těmto dětem omezit nemůžeme a nechceme, bez podpory dárců se proto neobejdeme,“ říká Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček.

Složitou situaci vnímají i v Nadaci Naše dítě. Každý den se na ně obrací většinou matky samoživitelky s prosbou o pomoc s úhradou základních životních potřeb pro ně a jejich děti. „Čekají na státní podporu a potřebují překlenout situaci finanční nouze, ve které se kvůli všeobecnému zdražování ocitli. Po zaplacení nájmu a energií jim nezbývají peníze na potraviny, léky, oblečení nebo školní výdaje pro děti. V rámci projektu Energie pomáhají pomůžeme těmto ohroženým skupinám s úhradou záloh za energie na několik měsíců, to jim velmi pomůže odlehčit rodinnému rozpočtu a ušetřené finance mohou využít právě na to, na co jim nyní nezbývají. Taková finanční podpora samozřejmě uleví i psychickému tlaku z neutěšené situace,“ vysvětluje Zuzana Šafářová, projektová manažerka Nadace Naše dítě. V Česku žije podle statistik Nadace Naše dítě přibližně 170 000 neúplných rodin, které z 90 % tvoří ženy-matky samoživitelky s dětmi. Průměrně mají příjem 10 000 – 20 000 korun měsíčně a takové jsou i jejich průměrné výdaje. Třetina těchto žen má příjem pod 10 000 korun.

Sociální služby sdružené pod značkou Charity Česká republika zase vidí celoevropských nárůst počtu osob, které hledají podporu, o zhruba 40 %. „V České republice jsme přitom tento nárůst evidovali nejvíce na sklonku minulého roku. Navýšení je různé pro každou jednu sociální službu a skupinu obyvatel. V průměru se ale jedná o zaznamenatelný 25 % nárůst. Velký nárůst pozorujeme mezi seniory, ale největší, takřka stoprocentní u rodičů samoživitelů. Oceňujeme proto možnost spolupracovat se společností E.ON, protože víme, v jak těžkých podmínkách se nacházejí naši klienti. Ve spolupráci s klienty budeme zjišťovat, v jaké situaci se nacházejí, jaké mají možnosti například formou sociálních dávek a pomůžeme jim je vyřídit. Pokud se po využití všech možností situace nezlepší, či zlepší jen částečně, bude možné si požádat o pomoc z daru společnosti E.ON. Uhradíme náklady na základní potřeby. Zpravidla uhradíme přímo náklady, na které příjmy nestačí,“ vysvětluje Iva Kuchyňková, manažerka advokační činnosti Charity Česká republika.

Stačí se registrovat a šetřit

Registrace do projektu běží do 31. prosince 2023. Podmínkou je být zákazníkem E.ONu alespoň od 1. září 2021 a odebírat elektřinu nebo plyn s minimální spotřebou 0,5 MWh za rok. Přihlásit se zákazníci E.ONu mohou buď prostřednictvím e-mailu, který jim už přišel, nebo se přihlásí prostřednictvím webových stránek www.eon.cz/energie-pomahaji, splňují-li předepsaná kritéria. Celkem se do projektu může zapojit až 1000 000 klientů E.ONu.

Vyhodnotí se přitom všechna vyúčtování vystavená po 1. květnu tohoto roku. Sečte se úspora oproti minulému roku, převede se na peníze a částky se pak v několika vlnách pošlou během roku vybraným organizacím tak, jak rozhodnou zákazníci při své registraci. Klienti tak nemusí posílat žádné samoodečty navíc. Vlastně po registraci už nemusí dělat vůbec nic. Jen šetřit energiemi.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...