Magnetická rezonance může být mnohem příjemnější

Senzorický systém, který urychlí a zefektivní vyšetření magnetickou rezonancí, vyvinuli vědci z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-TUO ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a firmou Tecpa. I díky podpoře nedávno ukončeného projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mají výzkumníci k dispozici prototyp senzorické podložky, jejíž funkčnost ověřili v testovacím poloprovozu v klinické praxi. Její uvedení do běžné praxe by pacientům mohlo přinést rychlejší vyšetření a lékařům kvalitnější podklady pro diagnostiku.