Středa 4. října 2023
ikona hodiny5. 8. 2023 07:00

Magnetická rezonance může být mnohem příjemnější

Senzorický systém, který urychlí a zefektivní vyšetření magnetickou rezonancí, vyvinuli vědci z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) VŠB-TUO ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava a firmou Tecpa. I díky podpoře nedávno ukončeného projektu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost mají výzkumníci k dispozici prototyp senzorické podložky, jejíž funkčnost ověřili v testovacím poloprovozu v klinické praxi. Její uvedení do běžné praxe by pacientům mohlo přinést rychlejší vyšetření a lékařům kvalitnější podklady pro diagnostiku.

Martina Šaradínová autor

Foto: VŠB-TUO Prototyp senzorického lehátka, které usnadní vyšetření na magnetické rezonanci Foto: VŠB-TUO

„Náš systém je schopný detekovat srdeční a dechovou aktivitu, aniž by byly měřené signály rušeny silným magnetickým polem. Dokážeme tak spolehlivě řídit snímkování magnetické rezonance a tím zkrátit a zefektivnit vyšetření. Kromě toho, že jsme schopni řídit snímkování srdce, umíme stejně postupovat i při snímkování orgánů v dutině břišní, hrudní, případně pánevní. Systém zabudovaný do podložky, která se vloží do vyšetřovacího lehátka, lze využít pro libovolný přístroj magnetické rezonance,“ uvedl jeden z klíčových členů řešitelského týmu Jindřich Brablík z Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství FEI.

Vyšetření srdce magnetickou rezonancí je možné pouze tehdy, pokud je pacient v absolutním klidu a systém dokonce vyhledává i krátké okamžiky, kdy je v klidu i jeho srdce. Kromě pohybu je třeba se při snímkování vypořádat i s rušením samotného magnetického pole. V současnosti  využívaná metoda monitorace pomocí EKG má v tomto určité slabiny. Navíc je při ní potřeba na hrudník pacienta připojit elektrody, což nemusí být v některých případech příjemné a zvyšuje to i délku vyšetření. U dechové aktivity se zase využívá respirační pás, který je potřeba správně umístit. Naopak senzorická podložka tyto nevýhody a omezení umí odstranit.

Podložka snímá vitální funkce pacienta a na jejich základě řídíme snímkování. De facto instruujeme magnetickou rezonanci, v jakém okamžiku má data sbírat tak, aby výsledný obraz byl kvalitní a lékaři mohli snáze stanovit diagnózu,“ objasnil vedoucí týmu a proděkan FEI pro vědu a výzkum Radek Martinek. Podložka neboli „lehátko“ má rozměry 110x47centimetrů. Technologii už chrání český patent.

Lehátko rozšíří možnosti magnetické rezonance

Na počátku několikaletého výzkumu stála myšlenka vyvinout funkční senzorické lehátko, podložku se snímači. K tomu bylo potřeba vyvinout snímací systém, přenosové vedení i potřebný software pro výpočetní jednotku, která získaná data vyhodnocuje a okamžitě předává spouštěcí signál magnetické rezonanci. Na přípravě zařízení spolupracovali softwaroví inženýři, strojní inženýři i lékaři. Podložku lze operativně přizpůsobit „na míru“ pacientovi například dle jeho fyzických proporcí.

Publikovali jsme několik článků v prestižních impaktovaných časopisech, úspěšně jsme dořešili dvouapůlletý projekt, ale především máme funkční podložku otestovanou v poloprovozu. Nyní pracujeme na získání certifikátu a do budoucna bude ještě potřeba doladit automatické nastavení systému pro konkrétního pacienta bez zásahu obsluhy. Dalším krokem by pak mělo být úspěšně prosazení se do zdravotnické praxe, kde ale zavedení nových technik může být problematické,“ doplnil Brablík, který v červnu úspěšně obhájil svou disertační práci na téma Spouštění akvizice MR pomocí senzorů bez nutnosti fixace na tělo pacienta. Ve svém výzkumu bude nadále pokračovat v pozici odborného asistenta na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

Z již publikovaných výsledků vyplývá, že využití „lehátka“ urychluje vyšetření o tři až pět minut. To by umožnilo lékařům vyšetřit za den více pacientů a snížit i čekací lhůty. Podložka s extrémně citlivými senzory by navíc měla být schopná monitorovat i životní funkce u předčasně narozených miminek.

Vlci na lovu změří nenarozená miminka

Články autora Martina Šaradínová

Nejnovější články

Pohled z praxe
O krok napřed před nejlepšími

Tolik dnešní tak trochu jiný pohled na Konplan,...

V příští epizodě se zaměříme na to, co...

Aktuality
Začíná lázeňský a balneologický kongres

„Přípravy tohoto setkání byly opravdu dlouhé a intenzivní,...

Program je rozdělen do tří sekcí – ESPA,...

Analýzy
Přes 40 % zákazníků neplatí faktury včas

„Opožděné platby zatím větší část firem finančně nepoškozuje....

„Pracovníky, které firmy potřebují na dokončení zakázek, ale...

Nejnovější Aktuality

Aktuality
Začíná lázeňský a balneologický kongres

„Přípravy tohoto setkání byly opravdu dlouhé a intenzivní,...

Program je rozdělen do tří sekcí – ESPA,...

Aktuality
Deváťáci vybírají studijní obory

„Díky silným populačním ročníkům se budou počty žáků...

Letošní burzy startují akcí ve Vimperku, následovat bude...

Dle Národního pedagogického institutu (NPI) a jeho průzkumu...

Aktuality
Představujeme inovativní dopravně-inženýrský software TrafficFlow

Software TrafficFlow je propojen s videoanalytickými nástroji a...

TrafficFlow využívá špičkové technologie zpracování obrazu, včetně výkonného...