Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny12. 11. 2023 06:59

Při volbě dodavatele energií se vyplatí sázka na jeho odbornost

Rok 2022 rozvířil do té doby klidné vody v oblasti energetiky. Ceny zemního plynu i elektřiny extrémně vzrostly, a přestože se poměrně rychle opět snížily, přetrvává před topnou sezonou nejistota. Doba, kdy stačilo u energií řešit jednou za několik let fixace, je pryč. Dnes se jednoznačně vyplatí vsadit na radu odborníků, kteří dovedou dle charakteru spotřeby doporučit B2B zákazníkům řešení na míru.

Michael Heider autor

expert LAMA energy na B2B segment

Pro řadu firem, ale i samosprávní celky či instituce představují energie velmi významnou nákladovou položku. Zejména to platí u velkoodběratelů nebo institucí, jež sdružují více odběrných míst. Pro ně je klíčové zaměřit se na to, aby ceny energií znamenaly co nejmenší položku v rozpočtech a nevymkly se kontrole. A naopak. Pokud se firmám podaří najít optimální řešení, může přinést významnou úsporu.

Vývoj ceny plynu a elektřiny

Situace se oproti dramatickému roku 2022 zklidnila a stabilizovala, zejména u zemního plynu. Ruský plyn rychle nahradil zkapalněný zemní plyn LNG a spotové ceny na komoditních burzách jsou nyní příznivé. Jediný otazník visí nad otázkou, jestli bude v případě velmi tuhé zimy stačit kapacita plynových zásobníků, které byly postaveny na dodávky ruského plynu. Zde by se ale díky masivním investicím měla situace postupně lepšit. U elektřiny cena také velmi významně poklesla, a to zejména z důvodu obrovského boomu fotovoltaiky. To je samozřejmě příjemné, ale je třeba dodat, že tato elektřina způsobuje nemalé problémy při provozování přenosové soustavy. To se nejvíce projevuje při nižších spotřebách, například o víkendech, nebo ve sváteční dny. V letě pak dochází k paradoxní situaci, kdy jsou spotové ceny v polední špičce mnohdy nižší než v nočních hodinách, kdy je zatížení soustavy menší. Hlavní otázkou dnes je, kam se spotové ceny vyšplhají v zimě, kdy bude výroba solární energie malá. Průměr spotových cen za první pololetí byl zhruba 2500 Kč/MWh a cena fixací na rok 2024 se pohybuje kolem 4000 Kč/MWh. Rozhodující tedy bude, kam se v zimě dostanou spotové ceny a jestli se vyplatí ceny fixovat, protože příští léto budou zřejmě opět příznivější než dnešní fixace na rok 2024.

Foto: LAMA energy MICHAEL HEIDER, expert LAMA energy na B2B segment Foto: LAMA energy

Vyplatí se fixace cen?

Jak tedy reagovat? Doporučení se vždy odvíjí od profilu spotřeby zákazníka a také dle skutečnosti, do jaké míry se výše nákladů na energie projevuje na výsledné ceně poskytované služby nebo produktu. Jinak se obecně bude chovat firma či instituce s velkou spotřebou v topné sezoně než ta, která má zvýšený odběr komodity v letních měsících, například na chlazení svých produktů. Ta si zřejmě na fixaci ceny nevsadí, protože je z výše uvedeného zřejmé, že cena elektřiny v příštím létě opět klesne. Kvůli napjaté situaci v roce 2022 se chování zákazníků v B2B segmentu výrazně proměnilo. Zatímco před ním se prodávaly hlavně fixní ceny, v roce 2022 to při rekordních cenách nedávalo moc smysl. Dnes spotové ceny využívají zejména ti zákazníci, kteří věří ve zlepšení situace, nebo si nemyslí, že by zimní období významně zasáhlo do cen na spotovém trhu. Hodně zákazníků také volí kombinaci. To znamená, že si fixují jen část své spotřeby tak, aby na ně případný nárůst cen nedopadl v plné výši.

Vsaďte na skutečné experty

Při řešení energetiky v libovolné organizaci je klíčový už výběr dodavatele. Zde je důležité soustředit se na to, aby dodavatel dokázal data o spotřebě správně přečíst a přizpůsobil svou nabídku specifickým potřebám zákazníka. Pokud je totiž dodavatel skutečný odborník, často dokáže vymyslet řešení na míru. Takovýto přístup má daleko větší hodnotu než to, když někdo dá prostou nabídku s cenou a nic moc víc k ní nedoplní. Skutečný odborník je zároveň zákazníkovi schopen poskytnout komplexnější službu. Například aby dokázal zajistit podporu pro řízení energií, což bude velké téma, protože se blíží nástup komunitní energetiky a sdílení energií, což přinese do energetiky revoluční změnu. Kdo na ni bude díky kvalitnímu a spolehlivému dodavateli připraven a dokáže jí projít, bude mít velkou výhodu.

Více informací na:
https://www.lamaenergy.cz/

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Umělou inteligenci aktivně využívá sedmina jihočeských firem

První seminář na téma umělá inteligence uspořádala pro...

Do dotazníkového šetření se zapojilo 79 jihočeských firem...

Pohled z praxe
Česká hlava ocenila antikolizní systém pro tramvaje

Průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group, která provozuje své výrobní...

„Cena Industrie nese v letošním roce poprvé jméno...

Systém je založen na kombinaci lidaru a kamery,...

Pohled z praxe
Vánoční e-commerce se letos nakopne později

„K vánoční sezóně dojde brzy, ale celá sezónnost...

Pěkné počasí není jediným problémem, se kterým se...

E-shopy plánovaly jak finance, tak zásoby ještě v...