Úterý 5. prosince 2023
ikona hodiny27. 8. 2021 15:15

Partnerství pomáhá při řešení důsledků živelních pohrom

Logistická společnost Geis navázala na začátku letošního roku úzkou dlouhodobou spolupráci s humanitární organizací ADRA v České republice. Pro ADRA se tak stává významným partnerem zejména v oblasti přepravy a skladovacích prostor.

Dana Samková autor

Foto: ADRA Foto: ADRA

Humanitární organizace ADRA možnosti skladování využívá například při mimořádných událostech, jako například po letošním tornádu, kdy jsou prostory využívány pro skladování potřebných materiálů či zařízení při humanitární pomoci. Nyní jsou v prostorách společnosti Geis uloženy tlakové čističe WAP nebo třeba vysoušeče používané během povodní. Dále se společnost Geis podílí na přepravě darovaného zboží do dobrovolnických center.

Z pohledu logistické společnosti Geis jde o důležitou spolupráci, která povede k ulehčení úklidových prací po přírodních katastrofách. „Jsme rádi, že spoluprací s humanitární organizací ADRA můžeme přispět k rychlejší nápravě postižených oblastí do normálu,“ říká Kristýna Copková, marketingová manažerka společnosti Geis, která zajišťuje komplexní logistické služby, od kusové, paletové, celovozové až po leteckou a námořní přepravu, dále kontraktní logistiku včetně vývoje a výroby obalů, od jednoduchého skladování až po specializované logistické projekty.

„Jsme velice rádi za možnost uložení materiálu, který se používá především při pomoci po povodních ve skladových prostorách společnosti Geis. Byly přesunuty z nevyhovujících prostor, které byly v záplavové oblasti,“ říká Josef Koláček, vedoucí koordinátor mimořádných událostí organizace ADRA. „Vysoušeče jsme nyní zapůjčily ADRA Belgie v rámci jejich popovodňové pomoci,“ dodává ředitel nadace ADRA Radomír Špinka.

V České republice je 15 dobrovolnických center, která koordinují dobrovolnickou pomoc více než tří tisíc dobrovolníků. Součástí dobrovolnických center jsou také charitativní obchody v 17 městech. „Přeprava zboží mezi charitativními obchody či firmami, které darují své již neprodejné zboží do obchůdků, je pro organizaci ADRA velikou pomocí. Oceňuji, že jsme součástí společenské odpovědnosti firmy Geis coby hlavní partner z neziskového sektoru,“ přibližuje Renáta Chlebková, CSR specialistka ADRA, spolupráci v oblasti přepravy.

U příležitosti Světového humanitárního dne, který připadá na 19. srpna, ADRA blíže představila formu pomoci tornádem zasažené jižní Moravě, konkrétně v Moravské Nové Vsi. První finanční vlna proběhla již během první poloviny července. Finanční pomoc ve výši 150 000 Kč byla vyplacena 213 domácnostem zasažených tornádem v této obci. Celkem tato částka činí více než 31 milionů Kč. Druhá finanční vlna pomoci proběhla v první polovině srpna, kdy bylo vyplaceno více než 21 milionů Kč celkem 143 domácnostem, které byly výrazněji poškozeny ničivým tornádem.

„Nejedná se ale jen o pomoc finanční, ale na místě v Moravské Nové Vsi koordinujeme dobrovolnickou pomoc s potřebami obyvatel obce, zajišťujeme materiální pomoc a samozřejmě jsme zde plně k dispozici při psychosociální podpoře lidem,“ říká Josef Koláček, koordinátor pomoci na Moravě z organizace ADRA a popisuje situaci přímo na místě: „Modré plachty na střechách domů, symbol nouzového zastřešení poškozených nemovitostí ubývají, a naopak rychle přibývají nově pokryté a zrekonstruované střechy. Na nové fasády svých domů si obyvatelé ještě počkají, protože bude probíhat zahloubení elektrických rozvodů. Naopak stále ještě smutně působí mezery po demolicích poškozených objektů. Zatím se připravuje projektová dokumentace a všechna důležitá povolení a věříme, že se i tam začne co nejdříve s výstavbou a mezery v ulicích se postupně začnou zaplňovat. Většina stavebních činností a úprav v obci směřuje k zahájení školního roku a alespoň částečné normalizaci života po ničivém tornádu. To, co obnovu komplikuje, jsou dlouhé dodací lhůty především pro výměny poškozených a rozbitých oken, a to jak v domácnostech, tak práv na veřejných budovách.

Články autora Dana Samková

Nejnovější články

Expertní pohled
Ne x Oprávněné podnikání a odpovědnost

Vnést jasno je cílem projektu ACK ČR Strategické...

Přímo zjevením byla úvodní prezentace Jana Strakoše, ředitele...

V dikci předpisů nic nového pod sluncem, cestovní...

Některá cestovní agentura či jiná organizace by se...

Školní zájezdy, pobyty a výlety pod regule zákona...

Ale je tu ještě jeden pádný důvod, proč...

I tato konference ACK ČR byla zdařilá. Přinesla...

Analýzy
Ochrana oznamovatelů: Zaměstnanci se bojí odvetných opatření

Nový zákon o ochraně oznamovatelů,  takzvaných whistleblowerů, nabyl...

Jedním z hlavních ustanovení zákona je povinnost zaměstnavatelů...

Výzkum společnosti Moore mezi zaměstnanci firem s více...

Tyto výsledky poukazují na potřebu rozšíření povědomí o...

Vzhledem k množství povinností, které tato nová legislativa...

Cestovní ruch
Overtourism po pandemii covid-19

Nová publikace, jejímiž autory jsou Gert-Jan Hospers z...

Kapitola o Praze, pod názvem Tourist City Prague...

Nejnovější Aktuality

Cestovní ruch
Mezinárodní projekt poutavě přibližuje udržitelný cestovní ruch

Nízkouhlíkový cestovní ruch, známý také jako udržitelný nebo...

Abychom se k nízkouhlíkovému cestovnímu ruchu přiblížili, musíme zvýšit...

Projekt Vinci byl financován s podporou Evropské komise...

Aktuality
Hoteliéři ocenili Aleše Hámu a pořad S karavanem po Česku

Mezi oceněné patří hotely, které excelují ve službách,...

Mimořádné ocenění převzal také moderátor a herec Aleš...

„Naše asociace každým rokem vybírá jeden významný počin,...

Expertní pohled
INCIEN vyzývá: Dekarbonizujte průmysl

Institut věří, že bez cirkulární ekonomiky se dekarbonizace...

Mnohem větší prostor než dosud by proto měly...

Ocelový šrot se pro výrobu oceli využívá už...

Problémem je i to, že dosavadní národní strategie...