Neděle 14. července 2024
ikona hodiny19. 11. 2021 14:49

KION Group zažívá velmi silných devět měsíců

Současný trh pohledem lídra

Ve třetím čtvrtletí roku 2021 si skupina KION Group udržela pozitivní obchodní výsledky z první poloviny roku. Oznámila to v tiskové zprávě. Společnost tak zůstává na cestě k úspěchu a navzdory napjaté situaci na nákupních trzích věří, že má dobrou pozici s výhledem na rok 2021. KION Group očekává, že objem přijatých zakázek bude na horní hranici cílových hodnot.

Martin Petřík autor

Foto: KION Foto: KION

„Skupina KION zaznamenala v prvních devíti měsících roku 2021 rychlý růst a více než vykompenzovala nepříznivý dopad koronaviru v roce 2020. Přestože existují značné výzvy v souvislosti s dostupností materiálů a nárůstem cen surovin v letošním roce, což povede k vyšším výdajům na materiál, očekáváme, že dosáhneme ambiciózních cílů, které jsme si stanovili pro rok 2021 jako celek,“ říká Gordon Riske, generální ředitel KION GROUP AG. „Posílili jsme naši pozici množstvím nových produktů, kapitálovými investicemi do softwarových společností a průkopnickými technologickými partnerstvími.“

To zahrnovalo strategickou investici přibližně 20 procent do ifesca GmbH, softwarové firmy specializující se na energetický průmysl. Platforma pro správu energie ifesca založená na umělé inteligenci (AI) nabízí řadu řešení pro prediktivní a energeticky efektivní správu energií. KION Group také spojila své síly s Fraunhoferovým institutem pro tok materiálu a logistiku, aby vytvořila společnou Enterprise Lab, ve které bude vyvíjen a k nasazení na trh připravován roj autonomních vozidel známý jako Load Runner. Použití technologie roje na bázi AI by mělo umožnit dosáhnout vyšší rychlosti a větší kapacity třídění než u konvenčních systémů.

KION Group

Patří mezi přední světové dodavatele průmyslových vozíků a řešení dodavatelského řetězce. Její portfolio zahrnuje průmyslové vozíky, jako jsou vysokozdvižné vozíky a skladové vozíky, stejně jako integrovanou automatizační techniku a softwarová řešení pro optimalizaci dodavatelských řetězců, včetně všech souvisejících služeb. Ve více než 100 zemích světa vylepšují řešení KION Group tok materiálu a informací v továrnách, skladech a distribučních centrech.

Skupina, která je součástí MDAX, je největším výrobcem průmyslových vozíků v Evropě z hlediska počtu prodaných kusů v roce 2020. V Číně je předním zahraničním výrobcem (měřeno podle obratu v roce 2020) a celkově třetí. KION Group je také jedním z předních světových poskytovatelů automatizace skladů (z pohledu obratu v roce 2019).

Koncem roku 2020 bylo zákazníky různých velikostí na šesti kontinentech a v mnoha průmyslových odvětvích používáno přibližně 1,6 milionu průmyslových vozíků KION Group a více než 6 000 jejích instalovaných systémů. Skupina má v současnosti přibližně 39 000 zaměstnanců a v roce 2020 vygenerovala obrat ve výši 8,3 miliardy eur.

KION Group má v České republice svůj výrobní závod, kde se vyrábí retraky a ručně vedené vozíky pro značky Linde Material Handling a STILL, jakož i dopravníky, systémy třídění a skladovací a třídící zařízení pro systémy Multi-shuttle společnosti Dematic. Společnost Linde Pohony v Českém Krumlově vyrábí pro značky ze skupiny KION Group řídící a pohonné nápravy. Do skupiny KION Group v České republice dále náleží společnosti Linde Material Handling Česká republika a STILL ČR.

Dne 4. října podepsala KION GROUP AG smlouvu o novém syndikovaném revolvingovém úvěru (RCF) s celkovým objemem 1 miliardy eur, který lze okamžitě použít. Současně byla odpovídajícím způsobem ukončena dříve platná úvěrová linka do roku 2023. „Flexibilní úvěrová facilita má pětileté období, lze ji dvakrát prodloužit o jeden rok a zajišťuje, že skupina může dále těžit z mnohem lepší úrokové marže,“ říká Anke Groth, finanční ředitelka KION GROUP AG. „Úroková sazba je založena na inovativním modelu a je spojena nejen s bonitou KION GROUP AG, ale také s kritérii udržitelnosti, jako jsou emise skleníkových plynů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a další elektrifikace flotil vysokozdvižných a skladových vozíků.“

Výsledky skupiny KION

Objem přijatých zakázek skupiny KION dosáhla 8,989 miliardy eur, což bylo o 33,9 procenta více než v předchozím roce (Q1–Q3 2020: 6,715 miliardy eur). K tomuto prudkému nárůstu přispěly oba provozní segmenty. S 5,981 miliardami eur vzrostl objem rozpracovaných zakázek skupiny o 34,7 procenta ve srovnání s koncem roku 2020 (31. prosince 2020: 4,441 miliardy eur).

Konsolidovaný obrat vzrostl za prvních devět měsíců roku 2021 o 25,6 procenta na 7,534 miliardy eur (Q1–Q3 2020: 6 000 miliard eur). Očištěný EBIT významně vzrostl o 89,9 procenta na 691,1 milionu eur (Q1–Q3 2020: 363,8 milionu eur) díky dobré obchodní výkonnosti v obou provozních segmentech. Očištěná marže EBIT se díky tomu zlepšila na 9,2 procenta (Q1–Q3 2020: 6,1 procenta). Čistý zisk za dané období dosáhl 430,8 mil. EUR, což bylo rovněž podstatně více než ve stejném období předchozího roku (Q1–Q3 2020: 132,5 mil. eur). Volné cash flow činilo 134,7 milionu EUR (Q1–Q3 2020: minus 114,3 milionu eur). Tento vynikající obchodní výsledek se odrazil také v počtu zaměstnanců po celém světě, který se za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšil o 2 750 (7,6 procenta) na téměř 39 000 zaměstnanců přepočtených na plný úvazek.

Pozitivní trend na intralogistických trzích

Globální trh vysokozdvižných vozíků a skladových vozíků zaznamenal silný růst ve srovnání s obdobím předchozího roku, které bylo nepříznivě ovlivněno pandemií. Počet nových objednávek vozíků vzrostl o 54,1 procenta na 1,768 milionu kusů.

K tomuto růstu přispěly všechny prodejní regiony. V regionu APAC (Asie-Pacifik) vzrostl počet nových objednaných vozíků o 39,9 procenta ve srovnání s obdobím předchozího roku. To bylo způsobeno především objednávkami na lehké skladové vozíky. Největší podíl na tomto nárůstu v absolutním vyjádření měl čínský trh (nárůst o 39,4 procenta), a to i přes mírný pokles objednávek ve třetím čtvrtletí. V regionu EMEA (západní Evropa, východní Evropa, Střední východ a Afrika) vzrostly nové objednávky meziročně o 61,6 procenta. Region Ameriky (Severní, Střední a Jižní Amerika) zaznamenal růst o 81,1 procenta, což bylo způsobeno především vyššími objemy objednávek na severoamerickém trhu.

Nové objednávky vysokozdvižných vozíků se spalovacím motorem a elektrických vysokozdvižných vozíků ve sledovaném období meziročně vzrostly o 33,8 procenta, respektive 63,2 procenta v meziročním srovnání, především díky zrychlení v EMEA a amerických regionech. S 67,2 procenty byl růst obchodu se skladovými vozíky ještě silnější.

Podle názoru KION Group pandemie koronaviru ve sledovaném období nadále podporovala růst trhu s řešeními dodavatelského řetězce. Investice zákazníků do řešení automatizace skladů a robotiky neustávaly. KION Group věří, že tento růst je tažen především pokračujícími investicemi společností v odvětví e-commerce, smíšeného zboží a potravin.

Výkony segmentů v detailu

V období od ledna do září 2021 segment Industrial Trucks & Services (ITS) generoval silný růst v segmentu nových vozíků, napříč všemi produktovými kategoriemi, ačkoli tempo nárůstu ve třetím čtvrtletí bylo pomalejší, protože oživení začalo ve stejném čtvrtletí roku předchozího roku. Počet objednaných nových vozíků dosáhl 218,6 tisíc kusů, což je o 59,0 procenta více ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2020. Tento nárůst byl z velké části způsoben vyšším příjmem objednávek na protizátěžové a skladové vozíky v regionu EMEA. V regionu APAC předstihl růst objednávek na protizátěžové vozíky skupiny KION Group růst trhu, a to především díky zvýšeným jednotkovým prodejům v Číně. Počet objednávek se v regionu Ameriky víceméně zdvojnásobil. Růst KION Group v Severní Americe předčil růst trhu jako celku, zatímco růst v Latinské Americe byl mírně nižší než růst trhu. Objem přijatých zakázek segmentu vzrostl o 40,1 procenta na 5,731 miliardy eur (Q1–Q3 2020: 4,090 miliardy eur).

Celkový obrat segmentu vzrostl ve sledovaném období o 15,1 procenta, ze 4,125 miliardy eur v prvních třech čtvrtletích roku 2020 na 4,750 miliardy eur. Tržby v segmentu nových vozíků vzrostly o 16,3 procenta, a to i přes přetrvávající překážky v nákupu materiálu. Všechny relevantní produktové kategorie zaznamenaly meziroční nárůst, přičemž největší nárůsty byly zaznamenány v kategoriích skladových vozíků a elektrických vysokozdvižných vozíků. Obor služeb vzrostl o 14,1 procenta, čímž roste podobným tempem jako obchod s novými vozíky. Očištěný EBIT segmentu se za prvních devět měsíců roku 2021 zvýšil na 423,1 milionu eur, což bylo zhruba dvakrát více než za období předchozího roku (Q1–Q3 2020: 209,3 milionu EUR). Překážky v globálních dodavatelských řetězcích opět vedly ke zpožděním výroby nových vozíků ve třetím čtvrtletí. Ziskovost je navíc stále více stlačována prudkým růstem cen komodit. Upravená EBIT marže segmentu se zlepšila na 8,9 procenta (Q1–Q3 2020: 5,1 procenta).

Objem přijatých zakázek v segmentu Supply Chain Solutions (SCS) za prvních devět měsíců roku 2021 ve výši 3,267 miliardy eur byl o 24,2 procenta vyšší než údaj za období předchozího roku (Q1–Q3 2020: 2,632 miliardy eur). V projektovém byznysu (business solutions) se výrazně projevil zvýšený objem zakázek v e-commerce a v potravinářském a textilním průmyslu. Další nárůst zaznamenaly také služby.

Obrat segmentu Supply Chain Solutions činil 2,794 miliardy eur, což představuje meziroční nárůst o podstatných 48,6 procenta (Q1–Q3 2020: 1,880 miliardy EUR). Segment zvýšil své příjmy z dlouhodobého projektového podnikání (obchodní řešení) o 63,7 procenta, především díky zpracování projektových zakázek a udržování trvale vysoké úrovně využití kapacity. Pozitivní byla i výkonnost obchodu se službami (služby zákazníkům), kde tržby za devět měsíců vzrostly o 8,5 procenta. Očištěný EBIT segmentu vzrostl o 82,9 procenta na 336,6 milionu eur (Q1–Q3 2020: 184,0 milionu eur). Očištěná marže EBIT se tak výrazně zlepšila na 12,0 procenta (Q1–Q3 2020: 9,8 procent).

Výhled

Na základě své pozitivní obchodní situace a finančních výsledků v dosavadním roce KION Group očekává, že dosáhne cílů pro rok 2021, které si navýšila v polovině roku. A to navzdory rostoucím výzvám na globálních nákupních trzích. Vzhledem k tomu, že stav objednávek zůstává v obou segmentech velmi zdravý, očekává KION Group objem přijatých zakázek jak na úrovni skupiny, tak na úrovni jednotlivých segmentů, na horní hranici cílového rozpětí. Navzdory současnému vývoji na nákupních trzích KION Group přesvědčena, že má dobrou pozici v rámci prognózovaných rozpětí klíčových ukazatelů výkonnosti – obrat, upravený EBIT, volné cash flow a ROCE.

Očekává se, že objem přijatých zakázek KION Group bude mezi 10 650 miliony a 11 450 miliony eur. Cílová hodnota pro konsolidovaný obrat je v rozmezí 9 700 milionů eur až 10 300 milionů eur. Cílové rozpětí pro upravený EBIT je 810 až 890 milionů eur. Očekává se, že volné cash flow bude v rozmezí od 450 milionů eur do 550 milionů eur. Cílová hodnota pro ROCE je v rozmezí 9,0 procent až 10,0 procent.

Očekává se, že objem přijatých zakázek v segmentu Industrial Trucks & Services (ITS) bude mezi 6 850 miliony eur a 7 250 miliony eur. Cílová hodnota obratu je v rozmezí 6 250 milionů eur až 6 550 milionů eur. Cílové rozpětí pro upravený EBIT je 525 až 565 milionů eur.

Očekávaný příjem objednávek v segmentu Supply Chain Solutions (SCS) se pohybuje mezi 3 800 miliony EUR a 4 200 miliony eur. Cílová hodnota příjmů je v rozmezí 3 450 milionů eur až 3 750 milionů eur. Cílové rozpětí pro upravený EBIT je 385 až 425 milionů eur.

Přestože výhled zůstává pozitivní, v ekonomickém prostředí stále panuje nejistota. KION Group vidí rizika zejména ve vztahu k cenám komodit a dostupnosti meziproduktů.

Nejnovější články

Aktuality
Originalita v kultuře: Symfonie zednářů, Mozart i Ellington

Každý zná osm tónů stupnice, ale jen genius...

Téma LVHF 2024 se odráží i v programu...

Na svůj osobní seznam výjimečných zážitků 2024 si...

Hudba a zednářství mají silné pouto. Jak silné...

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Nejnovější Pohled z praxe

Trendy
Umělá inteligence se čile zabydluje ve firmách

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

AI se stává nepostradatelným spolupracovníkem při tvorbě obsahu,...

„Manuálně přepisovat, sdílet a zpětně vyhledávat různé reporty,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI také hraje klíčovou roli v brainstormingu a...

Videa & Podcasty
Jak firemní kultura ovlivňuje zdraví zaměstnanců

1:20 Co je Feel Good Company 2:00 Mají...

Expertní pohled
Investování po česku: kralují nemovitosti

Investování se v České republice stává stále populárnějším...

Možností, jak své finance ochránit, je mnoho, od...

Jednou z platforem, která nabízí mikroinvestice do nemovitostí,...