Pátek 19. července 2024
ikona hodiny9. 5. 2022 13:54

Jak se daří českým restauracím a hotelům?

Asociace hotelů a restaurací ve spolupráci se společností Data Servis – informace s.r.o., zveřejnila výsledky vývoje tržeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních za první čtvrtletí letošního roku. Z průzkumu vyplývá, že provozovatelé restaurací zažívají postupný návrat hostů na úroveň před rokem 2020, v případě návratu turistů do ubytovacích zařízení je restart poměrně pomalejší.

Václav Stárek autor

prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

Foto: Shutterstock.com Do restaurací se hosté vracejí rychleji než do hotelů Foto: Shutterstock.com

Podle reportu STR Global, který pravidelně zveřejňuje AHR ČR dosáhla obsazenost pražských hotelů v prvním čtvrtletí tohoto roku 29,7 %, což je o 22,5 % více než ve stejném období roku 2021. Průměrná cena se oproti minulému roku zvýšila o přibližně 20 €. Obsazenost je však stále o téměř 50 % nižší než v roce 2019.

Porovnáme-li pak tyto výsledky s některými výkony v sousedních zemích, pak se Praha stále v průměrné ceně nedostává na konkurenční destinace, kterými jsou Vídeň, Budapešť a Berlín. Jen Vídeň při stejné obsazenosti má průměrnou cenu o 21 € vyšší než Praha a podobná situace je i v tržbách na disponibilní pokoj, kde je rozdíl mezi Prahou a Vídní 6 € a Budapešť dokonce dosáhla o 15,3 % vyšší tržby na disponibilní pokoj a noc.

Vývoj cen a obsazenosti v hlavním městě také ovlivňuje další regiony v České republice, kde za první čtvrtletí podle odhadů AHR ČR průměrná obsazenost rovněž nepřekročí hranici 30 %. Výjimkou budou horské oblasti, které mají za sebou poměrně dobrou zimní sezónu, zde však největší vytíženost byla zaznamenána v době jarních prázdnin a mimo toto období se jednalo spíše o víkendové pobyty, kdy ve všední dny obsazenost hotelů silně klesala.

Ze zahraničních turistů pak nejdůležitějšími zdrojovými destinacemi zůstávají Německo, Polsko, Slovensko, ale také třeba Španělsko.

TOP 3 typy podniků s nejvyšším nárůstem návštěvnosti za 1. čtvrtletí 2022
% indexu nárůstu návštěvnosti oproti 4.čtvrtletí 2021

Graf: AHR ČR Graf: AHR ČR

Návštěvnost za 1. čtvrtletí 2022 dle regionů ČR
% indexu nárůstu návštěvnosti oproti 4. čtvrtletí 2021

Graf: AHR ČR Graf: AHR ČR

Tržby v gastronomii za 1. čtvrtletí 2022 ve srovnání s předchozími roky
Index tržeb 1. čtvrtletí 2022 ve srovnání s 1. čtvrtletím roků 2021, 2020, 2019

Graf: AHR ČR Graf: AHR ČR

Rychleji se zvyšuje návštěvnost restaurací, kdy podle průzkumu v 1. čtvrtletí 2022 přišlo do podniků veřejného stravování o 10 % více návštěvníků než ve stejném období 2019. Kavárny a bary přivítaly o více než 1/3 hostů více než v závěrečném 4. čtvrtletí 2021. Největší nárůst hostů měly provozovny se zaměřením na jídlo a pivo (Standard restaurace, Beer food, Hospody a Puby), dále narostla návštěvnost v Kavárnách. Naopak hosté se zatím moc nevracejí do Premium restaurací nejvyšší cenové kategorie.

V detailním pohledu na regiony můžeme potvrdit, že nejvíce se zvýšila návštěvnost podnikům v Praze +50 % v porovnání 1. čtvrtletí 2022 a 4. čtvrtletí 2021. Celkově byla gastronomie v Praze nejvíce negativně zasažena v posledních 2 letech, kdy se omezil turismus, setkávání v rámci pracovních schůzek a obědů, protože mnoho zaměstnanců pracovalo na home-office apod.

Zahraniční hosté tvořili v 1. čtvrtletí 11 % ze všech návštěvníků. V roce 2019 představoval podíl zahraničních hostů v rámci celkové návštěvnosti 12 %. V Praze tvořila zahraniční klientela dokonce ¼ ze všech hostů přicházejících do českého gastra. K výraznému poklesu podílu těchto hostů došlo v roce 2020, kdy se zastavil celosvětový turismus. Česká gastronomie zaznamenala více než 50% pokles zahraničních hostů. Nicméně v roce 2021 se zahraniční hosté částečně začali do českých restaurací vracet a jejich podíl byl loni necelých 10 %.

Tržby v gastronomii rostou, i když hosté na svých útratách šetří – za 1. čtvrtletí 2022 narostly o 29 % ve srovnání se 4.čtvrtletím roku 2021. Ve srovnání letošního 1. čtvrtletí se stejným obdobím loňského roku je nárůst více než 1000 %. Loni v tomto období byl trh pro hosty zcela zavřený a fungovala jen okénka, rozvoz a pár hotelových restaurací, které poskytovaly stravu pro ubytované na pracovních cestách.

Útrata hostů se mezi 4. čtvrtletím 2021 a letošním 1. čtvrtletím snížila v průměru o 3 %. V celkovém srovnání přišlo v tomto 1. čtvrtletí více hostů, ale mírně začali v utrácení šetřit.

Nejnovější články

Pohled z praxe
Česká firma zrychlila dispečink britských sanitek o 20 %

Po prvotní pilotní fázi pomohl český poskytovatel cloudového...

Společnost EMED patří mezi dynamické a rychle rostoucí...

Výrazný přínos implementace českého softwaru potvrzuje Craig Smith,...

EMED začínal s využíváním Daktely s 280 zaměstnanci...

Spojené království představuje pro Daktelu unikátní výzvy a...

Vzhledem k expanzi Daktela vybudovala lokální tým deseti...

Jiří Havlíček, generální ředitel společnosti Daktela, k tomu...

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Češi nejvíce využívají sdílených služeb ubytování

„Průzkum se zaměřil na specifika sdílené ekonomiky a...

„Průzkum se také zaměřil na otázku, v čem...

Analýzy
Potraviny v Česku zlevňují nejrychleji v EU

Pokud se podíváme na inflační čísla detailněji, v...

Česko naopak zůstává premiantem při pohledu na ceny...

Po červnovém překvapení odhadujeme další pozvolný pokles spotřebitelské...

Analýzy
Kancelářské budovy v Praze stárnou, řešením je refit

Zhruba 30 % pražského trhu kanceláří v současnosti...

Nabídka služeb, vybavení objektu a splnění kritérií ESG...

Přese všechno platí, že rekonstrukce starých budov může...

Investice do rekonstrukcí starších budov jeví jako efektivní...

Srovnání s ostatními evropskými městy přitom dle ní...