Sobota 13. července 2024
ikona hodiny20. 5. 2022 12:43

Posilování firemní kultury je prioritou zaměstnavatelů

Poslední dva roky měly vliv na vnímání role mezilidských vztahů na pracovišti. Většina z těch, kteří v době lockdownů pracovali z domova, pociťovala jako jeden z největších problémů absenci neformálních vazeb s kolegy, nemožnost mezi sebou prodiskutovat řešené úkoly, zeptat se na názor. To má vliv na současnou situaci, kdy je kvalita vztahů na pracovišti důležitá pro 7 z 10 zaměstnanců.

Markéta Ciňková autor

Foto: Profesia Firemní kultura je pra zaměstnance stále důležitější Foto: Profesia

V současné době vztahy na pracovišti poměrně trpí. Projevuje se dlouhodobá stresová zátěž, výpadky v dodavatelských řetězcích a zvýšený ekonomický tlak. V průzkumu HR Pulse, který mezi HR pracovníky firem v ČR prováděla společnost Profesia CZ, 49 % respondentů uvedlo, že posilování firemní kultury založené na důvěře a dobrých vztazích považují pro letošní rok za prioritu.

Motivaci zaměstnanců jde založit na firemní kultuře

Zaměstnance zpravidla motivuje k lepším výkonům dobré platové ohodnocení nebo možnost získat zajímavé benefity. Mezi hnací síly pracovníků také patří vnitřní motivace, pochvala od vedení nebo aktivní podpora zdravých vztahů v kolektivu. To, co ještě před několika lety znělo spíše jako proklamace, nyní hraje reálnou roli v tom, zda firma udrží klíčové zaměstnance.

„Náš přístup k zaměstnancům a chování v celé firmě je již mnoho let postaveno na dlouhodobě udržitelných hodnotách. Mezi ně patří například snaha získat a udržet ty nejlepší lidi, dát jim podmínky k dalšímu růstu. Také respekt k jednotlivcům a k jejich odlišnosti i integrita v tom, co si myslíme a co říkáme. Možnost pracovat v dobrém kolektivu lidí, kterých si váží, uvádějí naši zaměstnanci jako jeden z důvodů, které je motivují k setrvání ve firmě,“ popisuje situaci ve společnosti Accenture její HR manažerka Šárka Vránová.

Lidé chtějí být hrdí na to, co umí

Za poslední dva roky si zaměstnanci zvykli fungovat více samostatně a s ostatními koordinovat průběžné výsledky. V mnoha firmách jsou ale různě omezováni, sledováni ve zbytečných detailech, takže nemají pocit, že nad svými pracovními životy mají kontrolu. Stejně tak lidi demotivuje, pokud si myslí, že jejich práce nemá smysl, že celkový výsledek nemá kvalitu, kterou by se mohli pochlubit. To vede ke stresu, únavě a znechucení, ale také ztrátě motivace a zájmu o výsledek práce.

„Jako český výrobce konkurujeme levným produktům, často vyrobeným v Asii, zejména kvalitou. Stavíme na tom, že používáme jakostní materiály, používáme pracnější střihy a postupy, které zaručují, že naše výrobky budou pohodlné, na návrhu kolekcí spolupracujeme se zajímavými designéry. Naši firemní kulturu jsme postavili na tom, že zaměstnanci vědí od A do Z o celém vývojovém, výrobním a distribučním procesu, na kterém se navíc mohou podílet. A mohou být na svou práci hrdí, což se nám v dlouhodobém horizontu potvrzuje jako dobrá strategie,“ říká spolumajitel české značky spodního prádla Styx Ruslan Skopal.

Přátelské vztahy nad rámec pracoviště

V době, kdy se zaměstnanci na pracovišti nepotkávají každý den, získávají na důležitosti mezilidské vztahy. Vůle poradit si, pomáhat, nezištně kooperovat, bez nich prostě ochabuje. Kolektiv a vztahy na pracovišti nás mohou motivovat víc, než si sami dokážeme připustit. Zejména v atmosféře rychle rostoucích firem je důležité tento aspekt nepodcenit.

„V době pandemie si více než 70 % zaměstnanců stěžovalo, že nejsou propojení s kolektivem. HR manažeři z více než 40 % společností tak pociťovali jako prioritu pracovat na tom, aby lidé znovu cítili sounáležitost. Tomu se momentálně podřizuje i část jejich činnosti – ať už jde o podporu neformálních vztahů ve firmě, pořádání mimopracovních akcí a aktivit nebo přizpůsobení firemních prostor tak, aby podporovaly neformální komunikaci.“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

„Budování firemní kultury, stmelování týmů a aktivní podpora kvalitních mezilidských vztahů na pracovišti je pro nás klíčovým faktorem. Jako dynamicky rostoucí společnost, která nedávno vstoupila na český trh, pokládáme za důležité vytvořit silnou firemní kulturu a kvalitní kolektiv. Klíčovými jsou pro nás vedle týmovosti a respektu také inovace. Jinými slovy, chceme talenty nejen podchytit, ale i dlouhodobě udržet,“ uzavírá Jitka Jetlebová, HR ředitelka společnosti IC Group.

Články autora Markéta Ciňková

Nejnovější články

Aktuality
Průzkum v Českém Švýcarsku: Národní park je dobrý soused

„Jsou to dva roky, co Národní park České...

„Jak ukazuje hned několik výsledků z reprezentativního šetření,...

Z dotazování vyplynulo, že většina obyvatel obcí národního...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Aktuality
Ženy v těžké situaci se mohou rekvalifikovat na IT pozice

Zájemkyně o Digitální akademii od Czechitas se mohou...

Czechitas stipendium se zaměřuje na podporu znevýhodněných žen....

Nejnovější Analýzy

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...

Analýzy
Průzkum CBRE: Věřitelé v Evropě jsou otevřeni podnikání

„Celkem 63 % respondentů předpokládá zvýšení úvěrové aktivity....

Průmyslové nemovitosti a projekty nájemního bydlení jsou nejvíce...

Dvě třetiny dotázaných předpokládají, že požadavky na poskytování...