×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Středa 7. prosince 2022
Přihlásit se / Zaregistrovat se

Klimatická změna ohrožuje globální zemědělství

Klimatická změna a nedávná sucha jsou pro zemědělce závažný problém, který dokonce ohrožuje samotnou existenci jejich podnikání. O jak silné téma aktuálně jde, ukazují čísla: jen v Evropě se týká 97 % zemědělských podniků. Z nové studie Zemědělci a digitalizace přitom vyplývá, že zavádění moderních technologií do firemních provozů může situaci výrazně zlepšit. Ačkoliv investovat do digitalizace plánuje 96 % zemědělců v Evropě a 94 % v Africe, často naráží na nedostatek financí nebo potřebného know-how.

Ondřej Luštinec ikona hodiny10. 11. 2022 06:43
Foto: Shutterstock.com Precizní zemědělství je lék na sucho a klimatickou změnu Foto: Shutterstock.com

Více než 600 zemědělců ve 13 zemích Evropy a Afriky popsalo svůj současný postoj k digitalizaci zemědělských podniků i výzvy a obtíže, kterým čelí. V Evropě 97 % respondentů uvedlo, že změna klimatu do jisté míry nebo do značné míry ovlivňuje finanční životaschopnost jejich farmy. Dále 93 % respondentů uvedlo, že nedávná sucha ovlivnila životaschopnost jejich farmy alespoň do určité míry. Podobná čísla vyplynula i z odpovědí oslovených afrických zemědělců.

Jde o závěry nezávislého průzkumu Zemědělci a digitalizace, který pro skupinu Vodafone zpracovala společnost Savanta ComRes. Vychází právě v těchto dnech, kdy se v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch koná konference OSN o změně klimatu COP27 – Vodafone je jejím hlavním partnerem.

Digitální technologie a konektivita jsou silnými nástroji při řešení zmíněných problémů. Průzkum podrobně zmapoval, jaké digitální cesty už dnes zemědělci používají.

Menší spotřeba vody, hnojiv i zlepšení stavu půdy

Evropští zemědělci nejčastěji využívají inteligentní technologie pro zavlažování nebo výživu plodin (41 % dotázaných). Dále jde třeba o technologie, které pomáhají provádět fyzikální, chemické a mikrobiální analýzy půdy, nebo o technologie, které pomáhají zjišťovat a monitorovat výskyt škůdců. Běžné jsou i inteligentní meteorologické systémy.

Pokud jde o výhody používání těchto nástrojů, jmenovali evropští zemědělci na prvním místě snížení množství používaných hnojiv, herbicidů, pesticidů a jiných chemických látek (31 %). Mezi jiným pak uvedli také zvýšené výnosy plodin (29 %), afričtí zemědělci vyšší výnos zmiňují dokonce ve 52 % odpovědí. K dalším pozitivům patří snížení spotřeby vody a lepší zvládání sucha, zlepšení stavu půdy, nižší náklady na energie nebo snížení spotřeby fosilních paliv (například nafty) i snížení emisí uhlíku.

V České republice funguje na síti od Vodafonu například chytrá vinice nebo chytré zavlažování v pražských parcích.

Zemědělci chtějí do digitalizace investovat

Využívání digitálních technologií v zemědělství se podle výsledků průzkumu v dohledné době zvýší, přičemž zemědělci ve více než 90 % případů (96 % v Evropě a 94 % v Africe) uvedli, že jsou ochotni do této oblasti více investovat, aby jim technologie pomohly v boji proti problémům, jako je změna klimatu. Rozsáhlé a dlouhodobé zavádění digitálních zemědělských nástrojů však má řadu překážek. Například 96 % zemědělců dotázaných v Německu si přeje větší vládní podporu, která by jim pomohla řešit problémy, jako jsou náklady na zařízení a další hardware. A nejde jen o finanční podporu. Zemědělci poptávají i edukaci v tom, jak digitální řešení používat.

Společnost ComRes Savanta v průzkumu Zemědělci a digitalizace oslovila celkem 643 zemědělců v Německu, Řecku, Maďarsku, Itálii, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Španělsku a Turecku, dále v Egyptě, Keni, Jihoafrické republice a Tanzanii. Sběr dat probíhal od 12. září do 3. října.

„Tento průzkum by měl být vnímán jako prosba o pomoc od zemědělců, kteří čelí nebývalým výzvám. Je nezbytné, aby soukromý i veřejný sektor spolupracovaly a poskytly této komunitě přístup k digitálním technologiím, informacím a školením, které potřebují k rozvoji své činnosti. Je třeba pozměnit restriktivní regulační politiky a postupy týkající se digitálních, cloudových a datových služeb a vytvořit příznivější prostředí podporující inovace, jako je cloud computing. Díky tomu budou mít zemědělci možnost přístupu k důležitým zemědělským poznatkům, které potřebují k efektivnějšímu hospodaření,“ řekl Joakim Reiter, ředitel skupiny Vodafone pro vnější vztahy.

Vodafone podporuje zemědělce v Evropě a Africe prostřednictvím cloudových platforem, digitálních tržišť a poradenských služeb. Pro zemědělce jsou jádrem této digitální revoluce data. Například MYFARMWEB, interaktivní cloudová platforma společnosti Vodafone, umožňuje zemědělcům vizualizovat data shromážděná ze senzorů internetu věcí umístěných na jejich zemědělských plochách. Platformu v současné době využívá přes 8 500 velkých komerčních zemědělských provozů po celém světě.

Nejnovější články

Nezařazené
Rok 2023: průmysl se zastaví, inflace zůstane dvouciferná

Stagnace ekonomiky bude dána především dvěma protisměrnými faktory...

Kompenzační opatření pro podnikatele by mohly být kryty...

Nejistoty ohledně dalšího vývoje české ekonomiky jsou dány...

Aktuality
Jednejte s cizinci bez problémů. Ve svém jazyce

TAP2U je aplikace, která spojuje ty, kteří jsou...

Nápad vzešel z potřeby dorozumět se v rámci...

Expertní pohled
Jak dosáhnout stability cen energií v Česku?

Začátkem třetí dekády tohoto století bude Česká republika...

Komunitní sítě umožňují subjektům nakupovat nebo dodávat elektřinu...

Na trhu je mnoho menších i větších firem,...

Současný vývoj velkoobchodních cen elektřiny a jejich strmý...

Česko má největší poměr výroby elektřiny z uhlí...

Energetická koncepce založená na decentralizaci, zvýšené flexibilitě, inteligenci...

Nejnovější Analýzy

Průzkum
Jak zrychlit uvedení produktu na trh? Buďte Speedsters!

V rámci průzkumu společnost Accenture nejprve identifikovala společnosti,...

fáze – Od vzniku nápadu k vývoji produktu...

Na základě míry, s jakou využívaly technologie pro...

Průzkum zjistil, že ve všech třech fázích uvádění...

„Schopnost společnosti vyrábět a dodávat více zboží v...

Zpráva obsahuje několik doporučení, jak co nejefektivněji využívat...

V první fázi tvůrci přichází s nápadem, následně...

Ve druhé fázi, jíž je plánování výroby, by...

Poslední fází je příjem a plánování objednávek a...

Aktuality
Studie potvrzuje význam nebankovních půjček

„Pro někoho to může být překvapivé, ale výsledky...

APNÚ dlouhodobě prosazuje zodpovědné úvěrování, které je velmi...

Analýzy
Cestovní ruch je zpět, téměř na předcovidových číslech

HUZ letos ve 3. čtvrtletí zaznamenala 20,4 milionů...

„Jakékoli další možné navýšení podporujeme, týká se mimo...

Ze vzdálených trhů do ČR často jezdili právě...