Středa 22. května 2024
ikona hodiny24. 4. 2023 10:40

Blíží se termín pro podání elektronického daňového přiznání

Daně: Nejjednodušší cestou je portál MOJE daně

Podnikatelé a další poplatníci, kteří podávají daňové přiznání elektronickou cestou, mají posledních několik dní na jeho vyplnění a odeslání. Termín pro jeho podání totiž vyprší 2. května. Pokud však lidé tento termín nestihnou, mají stále možnost vyhnout se pokutě za jeho pozdní podání. Pokud totiž přiznání podají přes poradce (daňového poradce či advokáta), mají čas až do 3. července. Jakou cestou mohou podnikatelé daňové přiznání podat a jak se vyhnout zmíněným sankcím, popisuje Jakub Klíma, daňový poradce ze společnosti BDO.

Jan Kuliš autor

Foto: Shutterstock.com Daňové přiznání ideálně přes portál Moje daně Foto: Shutterstock.com

„Letošní termín pro podání daňového přiznání elektronickou formou připadá na úterý 2. května. Spolu s podáním daňového přiznání musejí podnikatelé zaplatit také vypočtenou daň z příjmů fyzických osob. Nicméně jak u samotného odevzdání daňového přiznání, tak u platby daně existuje určitá toleranční doba, během které se ještě lze vyhnout sankcím. Pokuta za pozdní podání začíná nabíhat až šestý pracovní den po termínu, letos tedy od středy 10. května,“ vysvětluje Jakub Klíma. Pokud lidé podají daňové přiznání později, budou muset zaplatit sankci 0,05 % ze stanovené daně, maximálně však 5 %. „Potom máme sankci za pozdní zaplacení daně. Zde je toleranční doba kratší a činí pouze tři kalendářní, nikoli pracovní dny. Tedy od soboty 6. května se začíná počítat úrok z prodlení.“ Úroková sazba dosahuje aktuálně 15 % ročně. Vypočítává se z repo sazby ČNB pro první den kalendářního pololetí, zvýšené o 8 procentních bodů.

Elektronicky lze daňové přiznání odeslat například přes datovou schránku, jednodušší je však portál MOJE daně

Většina podnikatelů už má letos povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Tato povinnost se týká všech, kterým byla datová schránka zřízena ze zákona. Podle Jakuba Klímy ale není nutné podávat daňové přiznání přímo přes datovou schránku. „Když to trochu zjednoduším, tak datová schránka je jakýsi e-mail pro formální komunikaci s úřady. To znamená, že pomocí ní autorizujeme podání písemností finančnímu úřadu. Jinými slovy, můžeme přes ni daňové přiznání odeslat, ale vyplnit ho musíme jinde. Nejjednodušší cestou, jak podat daňové přiznání elektronicky, je skrze portál MOJE daně. Zde ho lze jak vyplnit, tak odeslat. Do portálu se přitom lze přihlásit různými způsoby. Využít můžeme přístupových údajů do již zmíněné datové schránky, ale i Mobilní klíč eGovernmentu nebo třeba Bankovní identitu, kterou má již dnes každý, kdo má nějakou formu online bankovnictví,“ upozorňuje Jakub Klíma.

Datovou schránku proto doporučuje využívat spíše jako přístupový bod do portálu Moje Daně, který je podle něj poměrně přehledný a intuitivní. „V zásadě je to podobně náročné jako vyplnit objednávku na e-shopu. Portál je plný nápověd, a navíc si zapamatuje vaše údaje, takže při podání jakéhokoli dalšího daňového přiznání už je nemusíte zadávat znovu. Dále také automaticky zkontroluje, zda nechybí nějaký nezbytný údaj, takže by se nemělo stát, že by v přiznání chyběl nějaký nezbytný formální údaj,“ říká expert BDO s tím, že je to mnohem jednodušší, než vždy vyplňovat prázdný daňový formulář.

Mezi další možnost elektronického podání daňového přiznání potom podle něj patří odeslání přes EPO (Aplikace Elektronická podání pro finanční správu). V EPO lze přiznání podepsat zaručeným elektronickým podpisem, nebo opět přístupovými údaji do datové schránky.

Kdo nestihne květnový termín, může podat přiznání přes daňového poradce

Kdo nestihne podat daňové přiznání v květnu, může se vyhnout sankcím za jeho pozdní dodání v případě, že využije služeb daňového poradce nebo daňově poradenské společnosti nebo advokáta a podá přiznání přes ně. „V takovém případě je termín pro podání daňového přiznání až 2. července. Je však třeba myslet na to, že spolu s příslušným přiznáním je potřeba odeslat i plnou moc, která příslušného poradce či společnost k jeho podání zmocňuje,“ říká Jakub Klíma. Zároveň dodává, že letos již není nutné oznamovat finančnímu úřadu záměr podat přiznání přes poradce předem, jak tomu bylo v minulých letech. Plnou moc stačí zaslat na finanční úřad až spolu s přiznáním.

 

Nejnovější články

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Pohled z praxe
Česko v Indexu prosperity propadlo o dvě příčky

V prvním ročníku Indexu prosperity a finančního zdraví...

Největší meziroční propad zaznamenalo Česko v pilíři ekonomiky....

Dlouhodobě nejhorších výsledků dosahujeme v indikátorech, které ukazují...

K pozitivnímu posunu o dvě příčky došlo v...

Nejlepšího výsledku dosahuje Česko v oblasti zdraví a...

V oblasti vědy, ve které Česko taktéž propadlo,...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Nejnovější Expertní pohled

Expertní pohled
Zájem o brigádníky letos poklesl

Propad nabízených brigádnických pozic je patrný napříč celou...

Novela zákoníku práce přináší do světa brigád i...

Expertní pohled
Internet bez sušenek: Budeme platit?

Věděli jste, že podle finančních zpráv Alphabetu (mateřské...

Provozovatelé webů a reklamní agentury se na takovou...

Meta už minulý rok přešla na model pay...

Po vzoru Googlu či Mety přichází s vlastním...

Investujte do dat první strany, tedy vlastních dat...

Pokud jde o osobní údaje uživatelů, zmínit musíme...

Pro marketéry bude mít mnohem větší význam modelování...

Pokud Google Chrome v příštím roce zruší soubory...

Expertní pohled
Červnový pokles sazeb ECB potvrzen

Argumenty pro nižší sazby v eurozóně se nehledají...

Sama centrální banka však uvádí, že dopad slabšího...