Čtvrtek 18. července 2024
ikona hodiny12. 6. 2024 07:20

Dobré zprávy pro projektové společnosti

Trh projektových prací letos poroste. Podle odhadu projektových firem o 2,8 %. A jejich kapacity jsou nyní vytíženy na 95 %. Ve druhém pololetí letošního roku by se ale měla vytíženost přiblížit maximální hranici, a to až k 98 %. Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2024 zpracované analytickou společností CEEC Research.

Helena Grofová Helena Grofová autor

Foto: Shutterstock.com Dobré zprávy pro projektové společnosti Foto: Shutterstock.com

A její ředitel, Michal Vacek říká: „Stavební produkce a projektová příprava jsou úzce spojené nádoby. Pokud investoři nebudou vypisovat výběrová řízení, nebude co projektovat. U veřejných investorů v oblasti dopravní infrastruktury v současné době opravdu nemají projektové společnosti nouzi o práci. Rozvoj dálniční sítě a sítě silnic prvních tříd nebyla nikdy vyšší. V těsném závěsu je projektová příprava vysokorychlostních tratí. V oblasti přípravy pozemních staveb je po minulých letech útlumu cítit oživení, a to ať v případě veřejných, tak privátních investorů. Z našich rozhovorů jasně vyplývá, že projektové společnosti v následujících letech nebudou mít nedostatek práce, což je výborná zpráva.“

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

V minulém roce trh projektových prací stagnoval. Pro tento i příští rok očekávají projektové společnosti zvýšení poptávky po projektových pracích. V privátním sektoru podle průzkumu přibudou investiční záměry zejména v oblasti rozvoje bydleni, což ovlivni zásobu projektových prací v oblasti pozemního stavitelství. U stavitelství inženýrského je stále největším investorem stát, kde také očekáváme další investice, zejména do rozvoje infrastruktury.

„Rok 2024 vnímáme jako rok příležitostí. Na trhu vnímáme právě ve veřejném sektoru vypisování více zajímavých velkých projektů. Počet vypisovaných projektů je ve veřejné sféře větší než v privátním segmentu,“ říká Martin Mlčoch, ředitel společnosti Invin.

A Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ situaci hodnotí takto: „Vnímáme teď v našem segmentu průmyslové výstavby pokles poptávky po klasických logistických centrech. Mnohem více je zájem od investorů o průmyslovou výstavbu továren a jejich rozšíření.“

Kapacity projektových společností jsou vytíženy na 95 %

Kapacity projektových společnosti jsou silně vytíženy. Některé projektové kanceláře dokonce udávají vytíženost na maximum a nejsou schopny poptávku uspokojit. Kapacity projektantů ovšem zůstávají omezené především z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly či nových absolventů technických oborů. Problémem jsou také odchody starších zaměstnanců do důchodu. Ti tvoři velkou část pracovní sily projektových firem. Do budoucna to může představovat zásadní problém pro rychlost výstavby ve fázi přípravy projektů.

Zdroj: CEEC Research Zdroj: CEEC Research

V současné chvíli mají projektové společnosti nasmlouvané zakázky v průměru na 10 měsíců dopředu. Meziročně je to průměrně o 1 měsíc víc než vloni. Pro 53 % dotázaných se jedná o stejně dlouhou dobu ve srovnání s minulým rokem. Firmy zpravidla přijímají zakázky tak, aby naplnily své kapacity, a tak tedy nasmlouvané zakázky odráží kapacitní možnosti společností.

„Pro společnosti skupiny SUDOP GROUP a.s. jsou klíčové zakázky dopravní infrastruktury, které jsou vázány na státní rozpočet prostřednictvím rozpočtu SFDI. Ten je pro letošní rok historicky rekordní, a tak jsem přesvědčen, že na přípravu velkých dopravních staveb bude uvolněn dostatečný objem finančních prostředků. Velmi intenzivně se připravují vysokorychlostní tratě, ale běží i příprava konvenční železniční sítě. V segmentu dálničních a silničních projektů je to obdobné. Obavy mám z aplikace nového stavebního zákona do praxe a jeho dopadu na rychlost inženýrské činnosti. Pro urychlení přípravy železničních a energetických staveb bude klíčové, jak nově vzniklý Drážní a energetický stavební úřad bude schopen převzít své povinnosti v plném rozsahu,“ komentuje situaci generální ředitel Sudop Group, největší skupiny projekčních společností, Tomáš Slavíček.

V roce 2023 bylo zadáno 1 975 zakázek (včetně časti zakázek), což je o 56,3 % víc než v předchozím roce. A jejich hodnota meziročně vzrostla o 74,4 % na celých 20 mld. korun.

Údaje vycházejí z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2024 zpracované analytickou společností CEEC Research, která je v plném znění zveřejněna na www.ceec.eu.

Nejnovější články

Aktuality
Hospodářská komora: Průmysl nesmí být omezován

Kvantitativní část Státní energetické koncepce i Politiky ochrany...

Státní energetická koncepce postrádá podle Komory důsledné vyhodnocení...

Expertní pohled
Spokojení zaměstnanci mohou až o čtvrtinu zvýšit firemní zisk

Změna přístupu z „máme zaměstnance“ na „pracují u...

V době, kdy lidé kladou větší důraz na rovnováhu...

Zaměřte se na člověka: Myslete na to, aby...

Řešte predikci a prevenci: Pomocí strojového učení a...

Trendy
Pokles cen zemědělských výrobců zpomalil

Meziročně tak byly ceny zemědělských výrobců nižší o...

Pokles cen neočekávám v oblasti stavebních prací. Ty byly...

Nejnovější Analýzy

Analýzy
Kancelářské budovy v Praze stárnou, řešením je refit

Zhruba 30 % pražského trhu kanceláří v současnosti...

Nabídka služeb, vybavení objektu a splnění kritérií ESG...

Přese všechno platí, že rekonstrukce starých budov může...

Investice do rekonstrukcí starších budov jeví jako efektivní...

Srovnání s ostatními evropskými městy přitom dle ní...

Aktuality
Jak vypadá zaměstnavatel snů podle Čechů?

Pro někoho to může být samozřejmost, ale výplata...

Samotné peníze, ať už jakkoli vysoké, ale nestačí....

Ve vlastním zájmu zaměstnavatelů by mělo rozhodně být...

Role skvělého zaměstnavatele ale tímto nekončí. 87 %...

Pátým pilířem super zaměstnavatele je péče o firemní...

Analýzy
Firmy se na nový zákon o kyberbezpečnosti příliš nechystají

Průzkumu se od letošního února do dubna zúčastnilo...

Průzkum také ukázal, že IT experti odpovědní za...

Průzkum se dále zaměřil na rozpočet společností pro...

Pouze 41 % dotázaných firem plánuje využít možnost...