Čtvrtek 22. února 2024
ikona hodiny29. 8. 2021 20:25

Postcovidová léčba v lázních

Po roční zkušenosti s onemocněním vysoce infekčním novým koronavirem SARS-CoV-2 víme, že u 30 až 50 procent pacientů se objevují dlouhodobé potíže ze strany dýchacího aparátu, svalového, nervového a srdečně cévního systému. Významu nabývá postcovidová léčba, na což reagují nemocnice i lázeňská zařízení.

prim. MUDr. Ladislav Špišák, CSc., a Ing. Ondřej Hruška autor

Institut lázeňství a balneologie

Foto: ILaB Foto: ILaB

Dochází ke zjitření gastroenterologických onemocnění, jako je Crohnova choroba a proktokolitida. Zaznamenáváme dekompenzaci a nově zjištěnou incidenci úplavice cukrové, nezanedbatelné jsou i psychické potíže. Týdny i měsíce po prodělané infekci si někteří pacienti stěžují na únavu, nespavost, úzkosti či na potíže s dýcháním. Zejména dušnost, kašel, který neustupuje, únava, bolest svalů, nespavost či deprese jsou hlavní příznaky. Lidé si stěžují, že jsou nevýkonní a zadýchávají se. Někteří ztratili svalovou hmotu, mají omezenou mobilitu. To jsou základní příznaky postcovidu, se kterými se pacienti potýkají. Byť většina příznaků postupem času odezní, celá řada problémů přetrvává. Existují různé definice těchto potíží, v ČR jsme převzali zejména tu britskou. Dle ní označujeme postcovidem ty příznaky, které trvají 12 týdnů od potvrzeného začátku onemocnění covid-19. V literatuře se uvádí také termín tzv. longcovid, který se definuje od pátého týdne od začátku onemocnění. Jinak platí, že příznaky projevující se do čtvrtého týdne považujeme za akutní covid.

Podrobné výsledky výzkumu

Prezentovány byly na workshopech ve dnech 10. 2. a 17. 2. 2021, kterých se účastnili nejen zástupci lázeňských společností, veřejné správy a samosprávy, ale i široká veřejnost. Záznamy jsou veřejně dostupné na webovém informačním portálu Institutu lázeňství a balneologie, kde jsou uveřejněny i podrobné výsledky z výzkumu.

Lázně jako ideální volba rehabilitace po proběhlém onemocnění covid-19

Všichni bychom se měli zaměřit na prevenci a nepodceňovat zdravotní problémy, které mohou v souvislosti s tímto onemocněním nastat. Včasná rehabilitace a lázeňská léčba pacientů po proběhlém onemocnění covid-19 je vysoce indikovaná. Cíleně prováděnou lázeňskou léčebně rehabilitační péčí zajistíme brzký návrat pacientů do běžného života a následného pracovního procesu. Ze strany Institutu lázeňství a balneologie, v.v.i., je vyvíjena snaha o rozšíření indikačního seznamu o indikaci Stav po prodělaném onemocnění covid-19 s komplikacemi, což by odpovídalo širokému spektru rehabilitace chronických komplikací po prodělané infekci covid-19 s cílem snížit náklady na léky, snížit pracovní neschopnosti a co nejrychleji vrátit pacienty k původnímu běžnému životu a zlepšit jeho kvalitu.

Z léčebných procedur jsou podávány inhalace s léčebnou přírodní minerální vodou, oxygenoterapie, léčebná tělesná výchova skupinová v bazénu a tělocvičně a individuální k posílení dechových funkcí, dechová gymnastika – statická, dynamická, odporování výdechu.

Významné jsou terénní kúry a klimatoterapie. V lázních s vývěry přírodních minerálních vod pro pitnou léčbu se využívá příznivého efektu minerálních vod na narušenou funkci trávicího systému a normalizaci střevní mikroflóry, která je důležitá pro imunitní funkce organismu. Podávají se koupele v přírodní minerální vodě uhličité, perličkové nebo radonové.

Součástí komplexní léčby je též edukace pacienta zaměřená na vysvětlení podstaty onemocnění a očkování, na vyvrácení mýtů o onemocnění. Další léčebné procedury jsou podávány dle postcovidových komplikací a jsou zaměřené na pohybový a nervový aparát, kardiologické, gastroenterologické a nefrologické projevy onemocnění, peloidní obklady na páteř, elektroléčebné procedury, insuflace zřídelního plynu.

Cílem lázeňské léčebně rehabilitační léčby je

  • zlepšení ventilační funkce dýchacích cest a obnovení správné mechaniky dýchání,
  • obnovení průchodnosti dýchacích cest,
  • zlepšení celkové kondice a odolnosti organismu,
  • pozitivní ovlivnění doprovodných onemocnění (srdečně cévních, úplavice cukrové, obezity),
  • odstranění škodlivin zevního prostřední (alergeny, prach, emoční zátěž),
  • snížení pracovní neschopnosti.

Socioekonomický průzkum Vztah Čechů k lázeňství

Důsledky vládních opatření a nutnost přeorientovat se na českou klientelu vedly k potřebě zjistit, jaký je aktuálně vztah Čechů k lázeňství a jak jsou jejich postoje a preference ovlivněny stávající situací. V prosinci 2020 Institut lázeňství a balneologie provedl dotazníkový průzkum na reprezentativním vzorku populace České republiky starší 18 let čítajícím 1 012 respondentů. Jedná se o první významnou studii pohledu Čechů na lázeňství v době pandemie nemoci covid-19. Průzkum se zabýval také změnou v preferencích, podle kterých si klienti či potenciální klienti lázní vybírají destinaci pobytu či konkrétní lázeňské zařízení. Další otázky se vztahovaly k roli lázní v rekonvalescenci po prodělaném onemocnění covid-19, otázce státem či městy dotovaných voucherů na lázeňskou péči či mediálního obrazu lázní v době pandemie. Výsledky průzkumu ukazují, že 29 % respondentů absolvovalo v průběhu předchozích 10 let lázeňskou léčbu a v roce 2021 uvažuje o pobytu v lázních 35 % dotázaných. Nejčastějším důvodem, proč lidé uvažují o pobytu v lázních, je odpočinek, zdravotní důvody a preference léčby přírodními zdroji.

Část respondentů zaznamenala poskytování voucherů na lázeňskou péči, ale jen menší část dotazovaných je využila či je plánuje využít. Vzhledem k tomu, že v době výzkumu prokazatelně prodělala onemocnění covid-19 jen malá část respondentů, nebylo možné zjistit, jak přímý kontakt s nemocí ovlivnil postoje respondentů k lázeňské léčbě.

Nejnovější články

Pohled z praxe
OZP přispívá na prevenci nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových...

Významnou součástí služeb pro pojištěnce OZP je Asistenční...

Jedním z pilířů zdravotních programů OZP je prevence a...

OZP přinesla na český trh zdravotního pojištění už...

Novinkou roku 2024 je možnost využít kredity na...

Aktuality
Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

Od ledna společnost postupně spouští závody v Hranicích,...

Wienerberger také investuje do aktivit spojených s udržitelným...

Rok 2024 bude pro stavební trh rokem očekávání...

Analýzy
Rok 2023: Levnější byty i domy , ceny pozemků dále rostou

„Podle našeho očekávání je cenový pokles u nemovitostí...

Meziroční pokles cen bytů dosáhl vrcholu už ve...

Ceny rodinných domů stoupají dvě čtvrtletí po sobě,...

Samostatnou kapitolou jsou pozemky, jejichž ceny letí dlouhodobě...

Nejnovější Nezařazené

Nezařazené
Komora oceňuje digitalizaci obchodování s automobily

„Vláda při svém nástupu slíbila maximální možnou digitalizaci....

Semináře o digitalizaci obchodu s automobily se zúčastnili...

Nezařazené
Členské firmy Jhk zabodovaly v soutěži Spokojený zákazník 2023

Sdružení českých spotřebitelů každoročně od roku 2001 vyhlašuje...

Ocenění Spokojený zákazník také vyjadřuje, že firma, která...

Tyto ocenění jsou také důkazem toho, že firmy...

Nezařazené
Úspěšný rok 2024 Vám všem!