×

MICE – speciální příloha časopisu KOMORA

Čtvrtek 2. února 2023
Přihlásit se / Zaregistrovat se

NRB vloni napumpovala do ekonomiky téměř 24 miliard Kč

Podnikatelům poskytla podporu v objemu 22,5 miliardy korun zaručených či napřímo poskytnutých úvěrů a dalších 232 milionů korun ve formě záruk za spoluúčast, kterou musí složit cestovní kanceláře při sjednávání povinného pojištění pro případ úpadku. Celkově tak podnikatelům profinancovala 4 077 projektů. Na rozvoj veřejné infrastruktury poskytla necelou miliardu korun.

Marie Lafantová ikona hodiny20. 1. 2023 10:41
Foto: Shutterstock.com NRB poslala do ekonomiky miliardy Foto: Shutterstock.com

„Loňský rok jasně poukázal na důležitost záruční a úvěrové podpory, kterou naše banka zejména malým a středním podnikům nabízí. Pomáháme jim totiž navzdory současné situaci na trhu a s ní související obezřetnosti bank zpřístupnit a zlevnit drahé financování a pomoci jim vyřešit problém rostoucích cen energií skrze bezúročné investice do projektů, které přináší úsporu na energiích,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva NRB.

V roce 2022 zaznamenala NRB vysoce rostoucí poptávku zejména po záručním produktu Expanze-záruky, prostřednictvím kterého jsou zaručovány hlavně úvěry nad 4 miliony korun, a bezúročném financování z programu Úspory energie, respektive Energ. „Prostřednictvím programu Expanze-záruky jsme loni podnikatelům zaručili úvěry v objemu 13 miliard, což představuje meziroční nárůst o dvě třetiny. Vzhledem k situaci na trhu rapidně také vzrostla poptávka po Úsporách energie na 140 milionů korun, kde jsme množství poskytnutých zdrojů na tyto projekty dokonce meziročně více než zdvojnásobili,“ přibližuje Jiří Jirásek.

Podporu čerpají hlavně malé firmy

Podporu od Národní rozvojové banky nejčastěji čerpají malé podniky s méně než 50 zaměstnanci. Nejinak tomu bylo v loňském roce. Právě ony byly příjemci podpory v 89 % případů, ve zbývajících 11 % případů podpořené projekty realizovaly středně velké firmy.

Financování podnikatelé nejčastěji čerpali k profinancování zásob, na nákup materiálu, nových strojů, zařízení, technologií, softwarů, licencí, rozšíření či modernizaci, případně výstavbu výrobních areálů, skladovacích hal, administrativních budov nebo provozoven, a v neposlední řadě pak na realizaci opatření, která přináší úsporu na energiích.

Necelá miliarda na rozvoj veřejné infrastruktury

NRB v uplynulém roce přispěla také rozvoji veřejné infrastruktury, když krajům, městům a obcím a jim zakládaným společnostem zafinancovala projekty v objemu téměř miliardy korun. Jednalo se zejména o budování a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, ať už ve smyslu úpravy a rozvodu vody, tak revitalizaci čistíren odpadních vod, kanalizací apod. Dále pak o dopravní infrastrukturu, jako je budování místních komunikací a související infrastruktury či pořízení vozů pro hromadnou přepravu osob, nebo o rekonstrukci veřejných budov, například obecních domů či policejních stanic.

Rostl zájem také o poradenství zejména v oblasti energetiky

Velký zájem zaznamenala NRB v uplynulém roce také o své poradenské služby zejména v oblasti energetiky. Prostřednictvím programu ELENA pomáhá krajům a městům s přípravou EPC projektů a hradí až 90 % nákladů na ni vynaložených. Zdroje alokované na tuto formy podpory (55 milionů korun) byly vyčerpány již během několika měsíců.

Program ELENA využili loni také někteří podnikatelé, kteří čerpali bezúročné úvěry z programu Úspory energie, respektive Energ. Poradenství jim pomáhá zejména se zařízením a úhradou (z 90 %) energetického posudku a při zpracování žádosti o financování.

Příprava nových programů je v plném proudu

NRB v současné době intenzivně pracuje na přípravě nových programů, které poběží již v rámci nového programovacího období 2021 – 2027. K podpoře municipalit připravuje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj zvýhodněné financování pro oblast dostupného bydlení a oprav a budování cest. Pro podnikatele se připravuje kolem 15 nových produktů. Na začátku ledna ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásila navazující program COVID Záruka CK, jež má usnadnit cestovním kancelářím cestu k získání povinného pojištění pro případ úpadku. V nejbližších měsících plánuje s Ministerstvem životního prostředí vyhlásit úvěrový program Transformace, který bude určený k podpoře malých a středních podniků a pomůže s revitalizací uhelných regionů, a s Ministerstvem průmyslu a obchodu navazující program Úspory energie. V polovině roku 2023 je naplánováno spuštění navazujícího programu Expanze, nejprve úvěrové části a následně záruční, a programu Invest EU záruky, který nahradí úspěšný záruční program Záruka 2015 až 2023. NRB pracuje společně s MPO také na přípravě programů zaměřených na digitalizaci a elektromobilitu.

Nejnovější články

Expertní pohled
Stavební trh čeká letos rok stabilizace

Wienerberger nečeká tak strmý propad stavebního trhu, jaký...

Nasbíraná data společnosti Wienerberger podle Kamila Jeřábka ukazují,...

„První pozitivní signál jsme zaznamenali již v posledním...

Nezařazené
Velký byznys může vyrůst i na vinici

„Naše skupina aktuálně vlastní především společnosti podnikající v...

Mimo finančních úspěchů dosáhl &CORK dalších důležitých milníků....

Současné úspěchy jsou pro celý holding pouze začátek....

Analýzy ze Spořky
Obrana demokratického kapitalismu

Jeho otec se narodil v Rakousku-Uhersku v dubnu...

Vydrží demokratický kapitalismus – spojení liberální demokracie a...

Ekonomické a sociální postavení dělnické třídy v demokraciích...

Problémem byl i vzestup rentiérského kapitalismu. Významným aspektem...

Nejnovější Aktuality

Nezařazené
Velký byznys může vyrůst i na vinici

„Naše skupina aktuálně vlastní především společnosti podnikající v...

Mimo finančních úspěchů dosáhl &CORK dalších důležitých milníků....

Současné úspěchy jsou pro celý holding pouze začátek....

Aktuality
Zachrání lidstvo plazma z konopí?

Skrývá se tam, kde bychom ho nejspíš nečekali...

Plazma je průhledná tekutá složka krve s nažloutlou barvou,...

Náhražka krevní plazmy, kterou Plasma for People vyvíjí,...

Aby se přípravek mohl podávat pacientům, musí projít...

Aktuality
Kampaň 50 lídrů změny přináší příběhy inovací

Společnost Parimatch Tech se tak může stát novým...

Úspěch sám o sobě je ještě významnější v...

Likvidace několika geografických oblastí, stejně jako celková situace...

Všechny úspěchy roku 2022 by nebyly možné bez...

V květnu společnost otevřela novou pobočku v Praze,...