Středa 24. dubna 2024
ikona hodiny23. 2. 2024 07:38

Staňte se lídrem transformace české veřejné správy

Co lidé a firmy očekávají od institucí veřejného sektoru? Mohli bychom odpovědět, že zcela jistě kvalitní, rychlé, bezpečné a uživatelsky přívětivé služby. Ale asi ještě upřímnější odpověď by zněla: „Aby toho po nás chtěly co nejméně!“ A to i když něco potřebují při své činnosti ony, nebo i když něco potřebujeme my – občané/klienti, kteří si veřejnou správu platíme ze svých daní.

Daniel Zeman autor

Foto: CEVRO Master of Public Administration (MPA) je titul získaný studiem určeným pro manažerky a manažery v oblasti veřejné správy a nestátních neziskových organizací Foto: CEVRO

Občané chtějí moderní veřejné služby poskytované v listinné, ale zejména v digitální podobě. Dnešní občan nechce ztrácet svůj produktivní čas obcházením úřadů. Chce a dnes již má dokonce i zákonem svěřená práva na digitální služby. Tedy primárně sdílení údajů, které o něm stát vede napříč celou veřejnou správou, ale i dalšími subjekty, jako jsou banky, pojišťovny, operátoři, dodavatelé plynu, vody, elektřiny atd. Bohužel státu stále chybí odborníci, kteří by věděli, jak, a hlavně proč se má veřejná správa změnit, aby byla schopna fungovat tak, jak potřebují občané a jak již dnes říkají zákony. Aby se tento nedostatek odborníků podařilo co nejrychleji odstranit, připravila Vysoká škola CEVRO manažerský postgraduální program, MPA s názvem Moderní veřejná služba, který je určen těm, kteří pracují ve středním či vyšším managementu institucí veřejného, ale i soukromého sektoru a kteří mají ambici stát se tím, kdo se bude moci podílet na historické přeměně veřejné správy na moderní veřejnou službu.

Master of Public Administration (MPA)

Titul získaný studiem určeným pro manažerky a manažery v oblasti veřejné správy a nestátních neziskových organizací. Podmínkou studia je předchozí získání vysokoškolského vzdělání. Představuje variantu studia Master of Business Administration (MBA) uplatňovaného v soukromé sféře. Jde o ucelený vzdělávací systém a program, MPA je obecně celosvětově uznáván.

Více informací o programu najdete na webových stránkách www.cevro.cz.

„Uvědomujeme si, že pro oba sektory mohou být motivace ke studiu stejně jako vnímání a pojetí obsahu a zaměření studia rozdílné, ale jsme přesvědčeni, že společné studium tyto rozdíly setře a nakonec vznikne jednotně smýšlející skupina odborníků se společným cílem, vytvořit modernější klientsky orientovanou veřejnou službu pro všechny občany. Studující z veřejné správy budou po studiu primárně připraveni ke kontinuální aktualizaci a standardizaci všech agend a procesů veřejného sektoru a ti, kteří přijdou studovat ze soukromého sektoru, zase budou schopni lépe a odpovědněji pomoci státu definovat, jak mají jednotlivé služby vypadat a fungovat. Studijní program Moderní veřejná služba připravila skupina lidí, kteří se problematice veřejné správy a její modernizace věnují jak teoreticky, tak i prakticky mnoho let, a jak sami uvádějí, jejich hlavní motivací je předat své praxí ověřené znalosti mladším, kteří budou mít nejen získané znalosti i potřebné dovednosti, ale hlavně chuť a sílu tuto revoluční změnu dotáhnout do úspěšného konce. Což také znamená, že budou mít nejen potřebné odborné argumenty, ale i osobnostní předpoklady poprat se s rezistencí veřejné správy vůči změnám a že také dokáží na svoji stranu získat v danou chvíli vládnoucí politickou reprezentaci i zákonodárce.“ Tak motivaci a cíle programu vysvětluje garant studijního programu PhDr. Robert Ledvinka, který se problematice veřejné správy, procesní transformace a veřejným financím věnuje téměř 30 let a který je spojen s vytvořením legislativního rámce digitalizace veřejné správy, včetně zákona o právu na digitální služby, dále s vytvořením architektury eGovernmentu, vybudováním Základních registrů veřejné správy či s vytvořením architektury projektu Procesního modelování agend nebo vládní Strategie rozvoje veřejné správy.

Nejnovější články

Expertní pohled
Rok 2027 narovná mzdy mezi muži a ženami

Novinka počítá s transparentností už během náborového pohovoru....

Ačkoli Eurostat uvádí rozdíl ve mzdách mužů a...

Povinné reportování čeká od června roku 2027 firmy...

Změnám šel i bez regulace naproti sektor IT...

Náskok mají také společnosti se sídlem v USA,...

Trendy
Rozmar moderního člověka, nebo udržitelnější způsob nakupování?

Stále více zákazníků si zvyklo pravidelně nakupovat potraviny...

Prvním z důvodů, proč může být rozvoz potravin šetrnější...

K udržitelnosti celého nákupního procesu velkou měrou přispívají také...

Počet automobilů na 1 000 obyvatel v České republice neustále...

Trendy
Revoluční služba Office as a service

Program je platformou pro pronájem zcela kompletní kanceláře...

V roce 2024 je společnost U1 odhodlána i...

Nejnovější Pohled z praxe

Pohled z praxe
Lasvit oceněn na milánském designweeku

V soutěži, v níž se představilo více než...

Výstava představila také nový koncept designu osvětlení Bois...

Vítězství komentuje zakladatel Lasvitu Leon Jakimič: Nejlepší výstava...

Trendy
Pět příkladů, jak umělá inteligence může efektivně pomáhat

Již dnes v mnoha firmách umělá inteligence pomáhá řešit...

Umělá inteligence dokáže velmi rychle zpracovávat rutinní opakované...

AI umí pomoci například s články, blogy, prezentacemi,...

Umělá inteligence může vytvářet obrázky a grafiku na...

AI může být využita jako virtuální asistent, který...

„Umělou inteligenci lze také efektivně využít k brainstormingu...

Pohled z praxe
HOLIDAY WORLD 2024 navštívilo přes 26 tisíc milovníků cestování

Expozice 302 vystavovatelů z 24 zemí světa, na hrubé...

Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD tradičně věnuje...

Návštěvníci z řad široké veřejnosti vyhrávali v rámci HOLIDAY WORLD...

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD se konal v...