Úterý 3. října 2023
ikona hodiny21. 7. 2020 16:34

Zdraví do firem

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR přichází s inovativní filozofií a s úplně novým expertním řešením problematiky zdraví zaměstnanců ve firmách. Cílem je podpořit zaměstnavatele odpovědné ke zdraví svých zaměstnanců, aby uváděli do praxe nejnovější trendy z oblasti prevence.

David Kostka autor

generální ředitel ZPMV ČR

Foto: Shutterstock.com Foto: Shutterstock.com

V minulosti bylo obvyklým jevem, že preventivní a nadstandardní péče o individuální zdraví byla doménou pouze vrcholového managementu. Velmi brzy po změně společenského režimu vzniklo mnoho privátních zdravotnických zařízení, která začala nabízet pravidelnou preventivní péči jako luxusní produkt určený vrcholovému managementu. Díky jistému dojmu exkluzivnosti a osobního rázu péče se prevence velmi lehce posunula do oblasti luxusního zboží, kde osvěta a edukace nemají prostor a kde je veškerá péče vysoce individualizovaná.

Na druhé straně se velmi zpřísňují kritéria zaměstnavatele pro řadové pracovníky, nižší a střední management podniků, brigádníky a sezonní pracovníky, a to především vlivem zpřísňování bezpečnostních norem po vstupu do Evropské unie.

Učiňte zdraví a pohodu zaměstnanců novou firemní prioritou a hodnotou.

Prevence zamezí ztrátám

Pravidelné lékařské prohlídky začínají být vnímány jako bariéra, nebo dokonce i překážka ohrožující existenci, a mnozí pracovníci se je tak snaží obcházet, absolvovat častokrát tzv. na papíře. I když s tímto trendem vůbec nelze souhlasit, a to ani v málo rizikových provozech, pravdou je, že přetíženost praktických lékařů také značnou mírou přispěla k ne úplně správnému vnímání potřebnosti kontrol zdravotního stavu a preventivních prohlídek. Výsledkem je poměrně fatalistický přístup, kdy firmy pouze operativně řeší akutní krize spojené s výpadkem pracovníků u sezonních a epidemických nemocí, sami pracovníci se nepříliš zajímají o možnosti aktivní prevence a podpory zdraví, a v konečném důsledku tak oni i firma trpí značnými ekonomickými ztrátami, v nejhorším případě až paralýzou pracovního procesu s obrovskými důsledky.

Jak se chová Zdravotně odpovědná společnost?

 • Má proaktivní a viditelný závazek v oblasti zdraví a ochrany jeho bezpečnosti, vnímá důležitost role zaměstnavatele při zlepšování zdraví svých zaměstnanců, vnímá zdraví jako součást firemní kultury, vystupuje jako pečující a podpůrný zaměstnavatel, nenaplňuje pouze zákonné požadavky v oblasti ochrany zdraví při práci.
 • Zaměstnancům systematicky nabízí podporu v oblasti prevence nemocí, než vznikne potřeba pracovní neschopnosti a léčby.
 • Přebírá vědomou spoluzodpovědnost za celkovou prosperitu a zdraví každého zaměstnance.
 • Aby uspěla v době vysoce konkurenčního trhu, uznává koncept, podle něhož jsou jejím nejdůležitějším aktivem investice do celkového zdraví zaměstnanců.
 • Dlouhodobě usiluje o snížení nepřítomnosti v nemoci.
 • Jejím ziskem jsou zaměstnanci s maximální fyzickou a duševní schopností, což vytváří nadšení a efektivitu v kreativním rozvoji.

Zdraví je nejvyšší hodnota

Rádi bychom, jako druhá největší zdravotní pojišťovna v České republice, přispěli ke změně postoje a celkového charakteru péče o zdravotní stav zaměstnanců ve firmách. S tímto trendem přicházíme v době, kdy již existuje nemálo jiných forem bonifikace a motivace zaměstnanců. Nábor kvalifikované pracovní síly se stává výzvou číslo jedna pro mnohé organizace a pracovníci si vybírají nejen na základě odbornosti a mezd v daném regionu, ale i na základě výhod, benefitů a dalších stabilizačních pobídek. Ve vysoce konkurenčním prostředí s nedostatkem pracovníků se pak ucelený program péče o zdraví, jako o jednu z největších životních hodnot, může stát poměrně nenákladným a velmi viditelným projevem seriózního zájmu o zaměstnance, zejména pak o jejich udržení a dobrou pracovní pohodu.

Mnoho dílčích aktivit našeho expertního řešení spadá pod moderně uchopené a laicky srozumitelně vysvětlitelné programy péče o zdraví, popřípadě pod jednoduché a mnoha odborníky ověřené preventivní a časně-diagnostické programy, které prokazatelně snižují riziko dané nemoci nebo posilují zdraví člověka.

Co mohou zdravotně-preventivní programy přinést zaměstnavateli?

 • Pozitivní vliv na vnímanou hodnotu značky zaměstnavatele
 • Nový benefit pro zaměstnance
 • Zvýšení loajality stávajících zaměstnanců
 • Zvýšení subjektivní spokojenosti zaměstnanců
 • Lepší zdravotní kondici
 • Vytvoření lepších pracovních podmínek
 • Snížení rizika ekonomických výpadků způsobených nemocností zaměstnanců
 • Snížení nemocnosti a prostojů v práci
 • Snížení rizika výpadků pracovních kapacit
 • Snížení nákladů na nábor brigádníků
 • Snížení rizika chybějící zastupitelnosti nebo nahraditelnosti expertních pozic
 • Prevenci rizikových situací spojených například s výskytem infekčních nemocí a jiných epidemií

Firemní programy na míru

Na rozdíl od obecně dostupných nabídek a mediálních kampaní jsou firemní programy vždy šité na míru zaměstnaneckému kmenu, struktuře profesí, ale i míře zapojení a spoluúčasti dané firmy.

Klíčovým faktorem úspěchu této filozofie je customizace, tedy přesné nastavení na míru konkrétní firmě. Proces začíná osobní konzultací a identifikací potřeb v návaznosti na personální a manažerskou střednědobou strategii. Pro zjednodušení a inspiraci vám už na počátku dáme vybrat z ucelených dílčích programů, které máme zpracované do přehledného katalogu. Společně s vámi dokážeme nastavit priority: někde to je například prevence respiračních onemocnění, zatímco v jiné firmě bude vážnějším problémem bolest zad, syndrom karpálního tunelu a podobně.

Obecně se za velmi oceňovanou iniciativu dá považovat osvěta v oblasti očkování a osvěta o riziku přenosu nemocí ze zaměstnání do rodiny a naopak. Hojně diskutovaná je také nemocnost matek pečujících o školou povinné děti. Jiné programy doporučujeme ve firmách s převahou žen, jiné najdou uplatnění tam, kde hlavní pracovní kmen tvoří muži, a liší se pochopitelně nejen obsahem, ale i celým přístupem. Umíme sestavit programy péče o řadové pracovníky ve výrobě, ale nezapomínáme ani na administrativní podporu firmy, kde programy přizpůsobujeme kancelářským profesím.

Foto: archiv ZPMV ČR MUDr. David Kostka, generální ředitel Zdravotní pojišťovny MV ČR Foto: archiv ZPMV ČR

Zapojit se může každá firma

Spoluprací na programech v konceptu Zdraví do firem může organizace držet krok s nově nastoleným trendem dlouhodobé stabilizace zaměstnanců. Učiňte zdraví a pohodu hlavní prioritou své organizace. Zaměstnavatelé by měli podporovat důsledný a pozitivní přístup ke zdraví a pohodě všech zaměstnanců. Hodnoťte strategický význam a výhody zdravého pracoviště. Vytvořte obchodní a ekonomické důvody k zajištění zdraví a pohody zaměstnanců. Pokuste se vyjasnit vztah mezi zdravím svých zaměstnanců a zlepšenou produktivitou.

Podpořte motivaci všech manažerů v organizaci, včetně ředitelů a členů představenstva, ke zdraví a dobrým pracovním podmínkám zaměstnanců. Manažeři by měli působit jako dobré vzory. Zaměstnávejte manažery, kteří mají pozitivní vztah ke zlepšení zaměstnaneckého zdraví a vlastnosti s tím spojené. Tyto rysy zahrnují otevřenost, přístupnost a povzbuzení nových nápadů. Začleňte zdraví a pohodu do komunikace a do všech příslušných podnikových politik. Nastavte realistická očekávání toho, co je možné, praktické a cenově dostupné. Zajistěte, aby koncept zdraví a dobrých pracovních podmínek byl zahrnut do jakéhokoli školení a do rozvojových programů pro nové i stávající zaměstnance.

Je-li zdravotní prevence péčí o tu největší hodnotu, kterou lidé i firmy mají, pak je zdravotní prevence i prostorem pro nejvýznamnější zaměstnanecké benefity ve firmách. Pro benefity, které přinesou výhody oběma stranám, zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Nejnovější články

Trendy
Na vlně esportu: Český startup upevňuje pozice v zahraničí

V bettingu zaznamenává Oddin.gg především stále větší význam...

Sledování esportových zápasů je stále silnějším rivalem sledování...

Oddin.gg je českou firmou s globálním týmem, který...

Analýzy
Veřejný sektor utrácí za zadané veřejné zakázky více než vloni

V 1. pololetí 2023 bylo vydáno 5 191...

Určitá část z oznámených zakázek je v následujících...

„Po odečtení zadaných a zrušených zakázek na uchazeče...

V první polovině letošního roku bylo vysoutěženo a...

Názory
Tuzemský průmysl dál šlape na brzdu

Aktivitu ve zpracovatelském průmyslu tlumí především slabá poptávka,...

Utlumená poptávka po zboží i vstupech přispěla k...

Shrnuto, podtrženo, zářijová data PMI ukázala slabou výkonost...

Nejnovější Expertní pohled

Názory
Tuzemský průmysl dál šlape na brzdu

Aktivitu ve zpracovatelském průmyslu tlumí především slabá poptávka,...

Utlumená poptávka po zboží i vstupech přispěla k...

Shrnuto, podtrženo, zářijová data PMI ukázala slabou výkonost...

Expertní pohled
10 fíčůr bezpečného chování v onlinu

Ministerstvo vnitra vydává brožuru s deseti pravidly, jak by...

Proto, aby se brožura dostala co nejblíže dětem,...

Říjen, Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti, koordinuje Agentura Evropské...

Expertní pohled
Uvolnit podnikatelům ruce

Pane ministře, jak Ministerstvo zdravotnictví pomáhá podnikatelům? Naší...